Jedynie prawda jest ciekawa

(Nie)rodzinne świadczenia

30.05.2012

Świadczenia rodzinne w Polsce należą do najniższych w Europie i nic nie wskazuje na to, że w najbliższym czasie miałoby się to zmienić.

W czwartek Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych rozpoczyna negocjacje rządowych propozycji waloryzacji progów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej oraz samych wysokości świadczeń. 

- Zamrożenie przez ostatnie osiem lat progów dochodowych spowodowało, że zasiłków rodzinnych zostało pozbawionych aż 2,8 mln dzieci. Niestety zaproponowana przez rząd waloryzacja jest tak niewielka, że dostęp do nich zyska dużo mniej dzieci niż go straciło – mówi Zbigniew Kruszyński z Biura Polityki Społecznej Komisji Krajowej NSZZ „S”. 

Zgodnie z rządową propozycją kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego wzrośnie od listopada tego roku do 539 zł (obecnie 504 zł) i 623 zł (583 zł) w przypadku rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne. Drugi etap podwyżki nastąpiłby w 2014 r. Podwyższone mają być również same zasiłki. Świadczenie na dziecko do 5 roku życia z 68 do 77 zł; na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia z 91 do 106 zł; na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia z 98 do 115 zł. 

Analiza Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dołączona do materiałów przesłanych przed posiedzeniem Trójstronnej Komisji wskazuje, że około 40 proc. dzieci (tj. ok. 4,3 mln) wychowuje się rodzinach, które nie osiągają dochodów pozwalających na zaspokojenie potrzeb na poziomie koszyka dóbr i usług konsumpcyjnych który zapewnia prawidłową realizację funkcji rodziny. 

W najtrudniejszej sytuacji są rodziny, w których na utrzymaniu jest czworo lub więcej dzieci. Według badań MPiPS prawie 75 proc. takich rodzin nie jest w stanie zaspokoić wszystkich swoich potrzeb. Natomiast 24 proc. żyje na granicy minimum egzystencji, tzn. że jest w stanie zaspokoić tylko te potrzeby, które nie mogą być odłożone w czasie a ich niezaspokojenie prowadzi do biologicznego wyniszczenia i zagrożenia życia.

- Zgadzamy się z przedstawioną w materiałach rządowych opinią, że proponowana waloryzacja jest niewystarczająca w stosunku do rosnących kosztów funkcjonowania rodziny. W obecnej formie świadczenia rodzinne nie stanowią znaczącego elementu polityki rodzinnej państwa – mówi Kruszyński. 

Według danych Eurostat-u (opublikowanych w 2012 roku) odnoszących się do 2009 roku Polska zajmuje ostatnie miejsce wśród państw EU pod względem wydatków na politykę rodzinną w stosunku do Produktu Krajowego Brutto.

Dział Informacji KK 
solidarnosc.org.pl
[fot.sxc.hu]
CS148fotMINI

Czas Stefczyka 148/2017

PDF (10,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook