Jedynie prawda jest ciekawa

Nieopłacalne Pendolino

23.06.2015

Niskie napełnienie pociągów Pendolino na poziomie 26-28% obecnie nie gwarantuje opłacalności projektu. Pożądany wskaźnik napełnienia gwarantujący racjonalność projektu to 70-80% – czytamy w raporcie dotyczącym wprowadzenia przez spółkę PKP Intercity pociągów Pendolino.

To tylko jeden z wniosków, który został zawarty w raporcie przygotowanym przez portal NaKolei.pl.  

Jak podkreśla portal, mija właśnie 6 miesięcy od wprowadzenia przez spółkę PKP Intercity pociągów Pendolino do eksploatacji. 19 maja br. władze kolejowej spółki poinformowały, że po 5 miesiącach od wyruszenia składów na tory z usług przewoźnika w ramach marki Express Intercity Premium (EIP) skorzystało milion pasażerów.

W raporcie NaKolei.pl zweryfikowano oficjalne informacje spółki. W oparciu o własne dane, wypracowane w ciągu tych kilku miesięcy, opracowali kilka wniosków ogólnych. Jak wynika z tych danych, kierunkiem podróżowania, który wyróżnia się na tle pozostałych jest relacja Warszawa-Kraków oraz Kraków-Warszawa, gdzie napełnienie w badanym okresie wyniosło odpowiednio 84,33 proc. oraz 78,86 proc. Pozostałe kierunki osiągały wartość poniżej średniej dla wszystkich relacji we wspomnianym okresie badawczym, która wyniosła 45,09 proc. Pod tym względem najgorzej prezentuje się relacja Warszawa-Katowice, gdzie z pociągów EIP korzystał średnio, co czwarty podróżny ( w stosunku do podaży miejsc).

W raporcie tym podkreślono, że projekt wprowadzenia szybkich pociągów nie został przygotowany i prowadzony profesjonalnie w zakresie infrastruktury oraz samego zakupu taboru.

„Zakup szybkich pociągów powinien być elementem polityki transportowej państwa - jej uwieńczeniem. Niezbędna jest poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę intermodalnych centrów komunikacyjnych (door to door). Potrzebne jest przyspieszenie inwestycji infrastrukturalnych szczególnie tych finansowanych z funduszy unijnych (skrócenie czasu przejazdu pomiędzy miastami)” – zaznaczono w raporcie NaKolei.pl.

Zwrócono także uwagę na ogromną dysproporcję przewiezionych pasażerów w stosunku do poczynionych planów – zakładano przewóz 5,5 mln osób w 2015 roku, a będzie przewiezionych ok. 2,2 mln (zrealizowanie założeń przewozowych na poziomie ok. 44%).

Niskie napełnienie pociągów Pendolino na poziomie 26-28% obecnie nie gwarantuje opłacalności projektu. Pożądany wskaźnik napełnienia gwarantujący racjonalność projektu to 70-80%.

W konkluzji zawarto wniosek, że taki stan rzeczy prowadzić będzie do niskich wpływach ze sprzedaży biletów, które w konsekwencji grozić będzie utratą płynności finansowej PKP Intercity w przeciągu roku lub dwóch.

NaKolei.pl/mmil

[Fot. YouTube/mikrobkolej]

CS148fotMINI

Czas Stefczyka 148/2017

PDF (10,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook