Jedynie prawda jest ciekawa

Najwięcej przestępstw na Ziemiach Odzyskanych

29.11.2015

Wskaźnik przestępczości w Polsce jest wyraźnie zróżnicowany geograficznie - w regionach, gdzie społeczności nie są zakorzenione, jest wyższy, np. na tzw. Ziemiach Odzyskanych - wskazuje prof. Janusz Czapiński, współautor Diagnozy Społecznej.

Diagnoza Społeczna to kompleksowe badanie warunków i jakości życia Polaków prowadzone od 2000 r. co dwa lata przez zespół pod kierunkiem prof. Czapińskiego. Kompleksowe opracowanie wyników badania ukazało się w tym tygodniu. 

"Tegoroczna Diagnoza Społeczna wykazała bardzo silny związek geograficzny między wskaźnikiem przestępczości a wskaźnikiem przesiedleń" - zauważył w rozmowie z PAP prof. Czapiński. 

Wskaźnik przestępczości, jak podkreślił, jest najwyższy w całym pasie zachodnim (tzw. Ziemie Odzyskane) a najniższy - na Podkarpaciu. 

Zdaniem Czapińskiego wynika to przypuszczalnie ze stopnia kontroli społecznej - znacznie wyższego w społecznościach zakorzenionych od pokoleń na danym terenie. W Diagnozie wskazano, że regionach, gdzie znaczny jest udział ludności napływowej, a takie są ziemie zachodnie, lokalne społeczności są mniej zintegrowane, przez co słabiej kontrolują zachowania naruszające normy moralne. 

Jak wskazano w badaniu, na odnotowanie zasługuje fakt, że wśród oskarżonych o czyny karalne lub zatrzymanych przez policję jest znacznie większy odsetek ofiar przestępstw (kradzieży, napadu i pobicia) niż w populacji generalnej. Oznacza to, że wiele przestępstw popełnianych jest w ramach środowisk przestępczych. Ci, którzy łamią prawo, sami narażeni są na przemoc bardziej od praworządnych obywateli. 

Niezależnie od charakteru - czy to w roli ofiary, czy też sprawcy - doświadczenia związane z łamaniem prawa skorelowane są z piciem alkoholu i zażywaniem narkotyków. Osoby nadużywające alkoholu lub sięgające po alkohol w trudnych sytuacjach życiowych i zażywające narkotyki częściej są sprawcami, ale także częściej są ofiarami łamania prawa i częściej mają bliskich łamiących prawo. 

Z analiz dokonanych w ramach Diagnozy wynika, że zarówno odsetek ofiar, jak i sprawców przestępstw jest zdecydowanie większy wśród mężczyzn niż wśród kobiet. W największych miastach częstość doświadczeń związanych z łamaniem prawa jest w wielu kategoriach większa niż na wsi i w małych miejscowościach. 

Ofiarami kradzieży lub włamania do domu i samochodu padają najczęściej osoby z wyższym i policealnym wykształceniem, co wynika najpewniej z poziomu zamożności tej grupy obywateli; sprawcami częściej są osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym i uboższe.

AM/PAP

[fot. freeimages.com]

CS148fotMINI

Czas Stefczyka 148/2017

PDF (10,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook