Jedynie prawda jest ciekawa

MSZ pomaga polskim emigrantom

07.10.2012

Kampanie informacyjne i współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami - w ten sposób polskie służby konsularne próbują zaradzić problemom polskich emigrantów zarobkowych. Te problemy to głównie nieznajomość języka kraju emigracji oraz panujących w nim realiów.

Jak wynika z informacji biura prasowego MSZ, resort monitoruje sytuację polskich emigrantów, udziela im doraźnej pomocy, a także obejmuje opieką konsularną. Liczbę polskich migrantów zarobkowych przebywających w państwach UE - według różnych statystyk - szacuje się na ok 2 mln osób.

W tym roku w kilku miastach USA po raz pierwszy poza Europą, odbędą się Dni Poradnictwa ZUS. Podczas zaplanowanych sześciu spotkań w dniach od 16 do 23 października przedstawione zostaną przez ekspertów ZUS podstawowe przepisy i zasady w ramach ubezpieczeń społecznych - podkreśla MSZ.

Według resortu urzędy konsularne w stolicach państw europejskich dostrzegając, iż większość problemów polskich emigrantów zarobkowych wynika z  nieznajomości przez nich języka kraju emigracji oraz panujących w nim realiów społecznych i prawnych, prowadzi działalność informacyjną na temat miejscowych warunków życia i pracy.

Informacje skierowane do Polaków zamieszczane są w poradnikach takich jak "Niezbędnik Polaka we Francji", czy "Vademecum Polaka w Szwecji", a także na stronach internetowych urzędów konsularnych.

Można się tam dowiedzieć m.in. o warunkach pracy oraz pobytu, sprawach meldunkowych, ubezpieczeniach zdrowotnych czy świadczeniach socjalnych. Poradniki te zostały umieszczone również na stronie internetowej MSZ (msz.gov.pl) oraz udostępnione Państwowej Inspekcji Pracy i urzędom pracy. Tego rodzaju informacje znajdują się też w wydawanym przez MSZ poradniku "Polak za granicą". Informacje na temat praw pracowniczych oraz życia w Wielkiej Brytanii znajdują się na stronie internetowej www.pracawbrytanii.eu, która została uruchomiona we współpracy z miejscowymi instytucjami i przy wsparciu finansowemu Ambasady RP w Londynie.

"Dzięki zaangażowaniu naszych placówek na terenie UE tworzone są punkty doradztwa prawnego i informacji, w których dwujęzyczni, wyspecjalizowani prawnicy bezpłatnie udzielają pomocy Polakom" - podkreśla biuro prasowe MSZ.

Jak zaznacza resort, konsulowie z powodzeniem współpracują także z polskimi instytucjami, tj.  Państwową Inspekcją Pracy, ZUS czy NFZ; konsulowie współpracują również ze związkami zawodowymi, władzami lokalnymi, w tym głównie z odpowiednikami inspekcji pracy, czy służby zdrowia, organizacjami pozarządowymi i polonijnymi.

MSZ zapewnia, że "w każdym zgłoszonym w polskich urzędach konsularnych przypadku naruszania praw pracowniczych przez zagranicznych pracodawców, konsulowe podejmują w ramach posiadanych kompetencji interwencje w instytucjach miejscowych właściwych w sprawach pracowniczych". Informują także poszkodowanych o procedurze dochodzenia roszczeń, udzielają pomocy w nawiązaniu kontaktów z miejscowymi adwokatami.

Pierwszy punkt doradztwa prawnego i informacji utworzono w 2007 roku w Barcelonie, następne powstały w Rzymie, w Mediolanie, Rzymie, Amsterdamie, Dublinie, Bolonii i Londynie. Jak podkreśla resort spraw zagranicznych, w ramach podpisanej w tym roku z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Deklaracji o Współpracy organizowane są zagranicą Dni Poradnictwa ZUS. Wówczas prezentowane jest polskie i unijne ustawodawstwo obowiązujące w zakresie zabezpieczeń społecznych oraz procedury związane z ubieganiem się o świadczenia emerytalne. Dni poradnictwa są też okazją do rozmów z ekspertami ZUS, wyjaśniania indywidualnych problemów, uzyskiwania porad i wskazówek w konkretnych sprawach; do udziału w spotkaniach zapraszani są również przedstawiciele miejscowych instytucji właściwych w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Dni Poradnictwa ZUS organizowane były jak dotąd w Europie; w tym roku po raz pierwszy odbędą się w kilku miastach USA: Waszyngtonie, Chicago oraz Nowym Jorku. Jak zaznacza MSZ, potrzeba organizacji tego typu spotkań wynika z coraz większej aktywności migracyjnej Polaków oraz towarzyszących jej problemów związanych ze sferą zabezpieczenia społecznego.

Ponadto, jak podkreślono, z wieloma krajami - w tym z USA - Polska zawarła umowy dwustronne o zabezpieczeniu społecznym, których postanowienia nie zawsze są zrozumiałe dla Polaków mieszkających poza ojczyzną. Według MSZ konsulowe bardzo często spotykają się z pytaniami z zakresu ubezpieczeń społecznych w swojej codziennej pracy.

PAP/run

fot. M. Czutko

Wiadomości z kraju

więcej

Wiadomości ze świata

więcej
CS150MINIfot

Czas Stefczyka 150/2017

PDF (4,60 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook