Jedynie prawda jest ciekawa

MSW: wzrosła przestępczość w Polsce

05.09.2012

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2011 r. Z dokumentu wynika, że od 2009 r. rośnie w kraju przestępczość. Tak też było w ubiegłym roku.

Dokument  powstał na podstawie informacji służb podległych MSW, rozszerzonych o dane pochodzące z innych instytucji, których zadania obejmują zwalczanie przestępstw i zapewnianie bezpieczeństwa, a także wymiaru sprawiedliwości.

Raport informuje, że w 2011 r. stwierdzono w Polsce 1 159 554 przestępstwa. Oznacza to wzrost liczby  przestępstw  o 1,8% w stosunku do roku 2010. Tendencja utrzymuje się od 2009 r. po uprzednim wyraźnym spadku, zanotowanym w latach 2004–2008.
MSW pociesza jednak, że pomimo notowanego od 3 lat wzrostu liczby przestępstw nie osiągnęło ono stanu z lat 2003 i 2004, kiedy to rejestrowano w Polsce po prawie 1,5 mln przestępstw.

W ubiegłym policja ustaliła 521 942 podejrzanych o popełnienie przestępstw. Oznacza to wzrost liczby ustalonych podejrzanych o 1,2% w porównaniu z rokiem 2010, kiedy to było ich 516 152.

Przestępczość kryminalna

W roku 2011, według danych Policji, stwierdzono 794 102 przestępstwa kryminalne, czyli o 2% więcej niż w roku 2010 (778 905). Od roku 2003 do 2008 następował sukcesywny spadek liczby stwierdzonych przestępstw kryminalnych, natomiast w latach 2009, 2010 i 2011 nastąpił jej nieznaczny wzrost. Zarzuty popełnienia przestępstw kryminalnych przedstawiono 284 488 podejrzanym, co oznacza wzrost ich liczby o 2,1% (w roku 2010 było ich 278 701 ).

W stosunku do roku 2010 odnotowano spadek zagrożenia: zabójstwami, zgwałceniami, przestępstwami rozbójniczymi i kradzieżami z włamaniem. Wzrosło natomiast zagrożenie bójkami lub pobiciami, kradzieżami czy przestępstwami uszkodzenia mienia.

Czyny karalne nieletnich

Wśród stwierdzonych przestępstw kryminalnych ustalono 96 999 czynów karalnych nieletnich, czyli o 3,4% więcej w porównaniu z rokiem 2010, kiedy to zanotowano  ich 93 799.

W ostatnich dziesięciu latach odnotowane przestępstwa kryminalne, których sprawcami byli nieletni, stanowiły od około 5% do około 9% wszystkich stwierdzonych w Polsce przestępstw kryminalnych. Od roku 2003 obserwuje się stały wzrost odsetka przestępstw kryminalnych popełnionych przez nieletnich w stosunku do ogółu odnotowanych tego typu przestępstw. W roku 2009 odsetek ten stanowił 10,5% wszystkich stwierdzonych wtedy przestępstw kryminalnych, w 2010: 12%, natomiast w roku 2011 wzrósł do 12,2%.

Przestępczość narkotykowa

Policja stwierdziła 74 535 przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, co oznacza wzrost ich liczby o 3% w porównaniu z rokiem 2010 (72 375). Po spadku liczby stwierdzonych przestępstw narkotykowych w latach 2007 i 2008 od roku 2009 obserwuje się wzrost ich liczby.

W 2011 roku zarzuty popełnienia przestępstw narkotykowych przedstawiono 29 146 podejrzanym, co oznacza wzrost ich liczby o 8,5% w porównaniu z rokiem 2010, kiedy to ustalono 26 865 podejrzanych.

Przestępczość zorganizowana

W zainteresowaniu Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji pozostawało 595 grup przestępczych (w roku 2010: 547), 194 grupy były rozpoznane przez Straż Graniczną (w roku 2010: 220), w zainteresowaniu ABW znajdowało się 209 grup (w roku 2010: 160).

Zagrożenia w ruchu drogowym

W roku 2011 doszło do 40 065 wypadków drogowych (ich liczba wzrosła o 3,2% w porównaniu z rokiem 2010). Liczba zabitych w wypadkach wyniosła 4189 (wzrost o 7,2% w porównaniu z rokiem 2010), natomiast liczba rannych wyniosła 49 501 (wzrost o 1,1% w porównaniu z rokiem 2010).
Są to jednak wskaźniki niższe niż w roku 2009 i latach wcześniejszych: generalnie w tych wszystkich kategoriach utrzymują się tendencje spadkowe. Zdecydowana większość wypadków (61,3%) została spowodowana przez kierujących samochodami osobowymi.

Sprawcami największej liczby wypadków drogowych pozostają, podobnie jak w latach poprzednich, osoby w wieku 25–39 lat (spowodowali oni 34% wszystkich wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących).

Nietrzeźwi uczestnicy ruchu drogowego byli sprawcami 3893 wypadków drogowych (9,7% ogółu), w których zginęło 450 osób (10,7% wszystkich ofiar śmiertelnych), a rannych zostało 4820 osób (9,7%).

Ujawniono 183 488 osób, które kierowały pojazdem, będąc pod wpływem alkoholu (w stanie po użyciu i w stanie nietrzeźwości). Oznacza to wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 10,6% (w roku 2010 było ich 165 885).

JKUB/msw.gov.pl

[fot. PAP/Bartłomiej Zborowski]

CS148fotMINI

Czas Stefczyka 148/2017

PDF (10,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook