Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

MSW: wzrosła przestępczość w Polsce

05.09.2012

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2011 r. Z dokumentu wynika, że od 2009 r. rośnie w kraju przestępczość. Tak też było w ubiegłym roku.

Dokument  powstał na podstawie informacji służb podległych MSW, rozszerzonych o dane pochodzące z innych instytucji, których zadania obejmują zwalczanie przestępstw i zapewnianie bezpieczeństwa, a także wymiaru sprawiedliwości.

Raport informuje, że w 2011 r. stwierdzono w Polsce 1 159 554 przestępstwa. Oznacza to wzrost liczby  przestępstw  o 1,8% w stosunku do roku 2010. Tendencja utrzymuje się od 2009 r. po uprzednim wyraźnym spadku, zanotowanym w latach 2004–2008.
MSW pociesza jednak, że pomimo notowanego od 3 lat wzrostu liczby przestępstw nie osiągnęło ono stanu z lat 2003 i 2004, kiedy to rejestrowano w Polsce po prawie 1,5 mln przestępstw.

W ubiegłym policja ustaliła 521 942 podejrzanych o popełnienie przestępstw. Oznacza to wzrost liczby ustalonych podejrzanych o 1,2% w porównaniu z rokiem 2010, kiedy to było ich 516 152.

Przestępczość kryminalna

W roku 2011, według danych Policji, stwierdzono 794 102 przestępstwa kryminalne, czyli o 2% więcej niż w roku 2010 (778 905). Od roku 2003 do 2008 następował sukcesywny spadek liczby stwierdzonych przestępstw kryminalnych, natomiast w latach 2009, 2010 i 2011 nastąpił jej nieznaczny wzrost. Zarzuty popełnienia przestępstw kryminalnych przedstawiono 284 488 podejrzanym, co oznacza wzrost ich liczby o 2,1% (w roku 2010 było ich 278 701 ).

W stosunku do roku 2010 odnotowano spadek zagrożenia: zabójstwami, zgwałceniami, przestępstwami rozbójniczymi i kradzieżami z włamaniem. Wzrosło natomiast zagrożenie bójkami lub pobiciami, kradzieżami czy przestępstwami uszkodzenia mienia.

Czyny karalne nieletnich

Wśród stwierdzonych przestępstw kryminalnych ustalono 96 999 czynów karalnych nieletnich, czyli o 3,4% więcej w porównaniu z rokiem 2010, kiedy to zanotowano  ich 93 799.

W ostatnich dziesięciu latach odnotowane przestępstwa kryminalne, których sprawcami byli nieletni, stanowiły od około 5% do około 9% wszystkich stwierdzonych w Polsce przestępstw kryminalnych. Od roku 2003 obserwuje się stały wzrost odsetka przestępstw kryminalnych popełnionych przez nieletnich w stosunku do ogółu odnotowanych tego typu przestępstw. W roku 2009 odsetek ten stanowił 10,5% wszystkich stwierdzonych wtedy przestępstw kryminalnych, w 2010: 12%, natomiast w roku 2011 wzrósł do 12,2%.

Przestępczość narkotykowa

Policja stwierdziła 74 535 przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, co oznacza wzrost ich liczby o 3% w porównaniu z rokiem 2010 (72 375). Po spadku liczby stwierdzonych przestępstw narkotykowych w latach 2007 i 2008 od roku 2009 obserwuje się wzrost ich liczby.

W 2011 roku zarzuty popełnienia przestępstw narkotykowych przedstawiono 29 146 podejrzanym, co oznacza wzrost ich liczby o 8,5% w porównaniu z rokiem 2010, kiedy to ustalono 26 865 podejrzanych.

Przestępczość zorganizowana

W zainteresowaniu Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji pozostawało 595 grup przestępczych (w roku 2010: 547), 194 grupy były rozpoznane przez Straż Graniczną (w roku 2010: 220), w zainteresowaniu ABW znajdowało się 209 grup (w roku 2010: 160).

Zagrożenia w ruchu drogowym

W roku 2011 doszło do 40 065 wypadków drogowych (ich liczba wzrosła o 3,2% w porównaniu z rokiem 2010). Liczba zabitych w wypadkach wyniosła 4189 (wzrost o 7,2% w porównaniu z rokiem 2010), natomiast liczba rannych wyniosła 49 501 (wzrost o 1,1% w porównaniu z rokiem 2010).
Są to jednak wskaźniki niższe niż w roku 2009 i latach wcześniejszych: generalnie w tych wszystkich kategoriach utrzymują się tendencje spadkowe. Zdecydowana większość wypadków (61,3%) została spowodowana przez kierujących samochodami osobowymi.

Sprawcami największej liczby wypadków drogowych pozostają, podobnie jak w latach poprzednich, osoby w wieku 25–39 lat (spowodowali oni 34% wszystkich wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących).

Nietrzeźwi uczestnicy ruchu drogowego byli sprawcami 3893 wypadków drogowych (9,7% ogółu), w których zginęło 450 osób (10,7% wszystkich ofiar śmiertelnych), a rannych zostało 4820 osób (9,7%).

Ujawniono 183 488 osób, które kierowały pojazdem, będąc pod wpływem alkoholu (w stanie po użyciu i w stanie nietrzeźwości). Oznacza to wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 10,6% (w roku 2010 było ich 165 885).

JKUB/msw.gov.pl

[fot. PAP/Bartłomiej Zborowski]

Warto poczytać

 1. mother-and-daughter-2078075960720 26.05.2017

  GUS dzieli się danymi nt. polskich matek

  Polskie mamy w większości mają wyższe wykształcenie, na pierwsze dziecko decydują się przeciętnie w wieku 27 lat. Matki z rodzin wielodzietnych są na ogół aktywne zawodowo - wynika z danych GUS i Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus". W piątek obchodzimy Dzień Matki.

 2. protest-4646161280 25.05.2017

  CBOS: Młodzież bez zaangażowana w politykę

  Ponad połowa najmłodszych badanych (od 18 do 24 roku życia) deklaruje się jako niezaangażowani (52 proc.) w politykę.

 3. economy-2245121stef 24.05.2017

  W maju wyraźna poprawa nastrojów konsumenckich

  Obliczane przez GUS wskaźniki ufności konsumenckiej osiągnęły rekordowy poziom.

 4. MK5121600IMG3055t586780b1m800xc3aa13db 23.05.2017

  Rekordowe oceny polskiej gospodarki

  Tak dobrych wyników oceny polskiej gospodarki jeszcze w historii nie było. Według najnowszego badania CBOS aż 42 procent Polaków dobrze ocenia sytuację gospodarczą w Polsce.Ocena ta wzrosła od początku roku aż o 11 proc.

 5. imigranci-fdshfbsdjhfbj 22.05.2017

  Miliony uchodźców w 2016 r.

  "Osoby te w końcu będą musiały szukać schronienia gdzie indziej, jeśli nie zostanie im ono zapewnione w ich własnym kraju"

 6. student-849822960720 20.05.2017

  Kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni

  - Kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni - wynika z sondażu przeprowadzonego przez międzynarodową korporację finansową Fidelity Investments.

 7. gielda-rfdersd 19.05.2017

  Spada liczba giełdowych dłużników

  Zadłużenie spółek notowanych na głównym rynku GPW wyniosło 27,3 mln zł.

 8. pieniadze-edswe 18.05.2017

  Długi alimentacyjne Polaków rosną

  Na koniec kwietnia wyniosły prawie 10,5 mld zł, a kwota ta przyrasta o ok. 100 mln zł miesięcznie.

CS143fotMINI

Czas Stefczyka 143/2017

PDF (5,50 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook