Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

Młodzież coraz mniej zainteresowana polityką

15.03.2014

W rankingu partii politycznych, które najbardziej podobają się młodym, pierwsze miejsce zajmuje obecnie Prawo i Sprawiedliwość (8 proc.).

Poziom zainteresowania polityką wśród młodzieży jest najniższy z dotychczas notowanych. Blisko trzy czwarte uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych (72 proc.) nie potrafi sprecyzować swoich poglądów politycznych - wynika z najnowszego sondażu CBOS.

Wyniki badania przeprowadzonego wśród uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych: liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych zaprezentowano w tym tygodniu w Warszawie.

Młodzi w zdecydowanej większości (70 proc.) krytycznie postrzegają funkcjonowanie w Polsce demokracji (w 2010 r. - 61 proc.). Przeciwnego zdania jest 16 proc. (w 2010 r. - 22 proc.). Jak zauważa CBOS, krytyka w tej kwestii nigdy nie była przez młodzież wyrażana tak powszechnie jak obecnie.

Wśród uczniów powszechne (92 proc. wskazań) jest przekonanie, że politycy - niezależnie od deklaracji - dbają jedynie o swoje kariery, a partie nie biorą pod uwagę opinii obywateli, zabiegając jedynie o zdobycie jak największej liczby głosów w wyborach (84 proc.).

Blisko ośmiu na dziesięciu ankietowanych uważa, że obywatele nie mają wpływu na to, co robi rząd (78 proc.); postrzega polityków jako ludzi, którym nie zależy na dobru ogółu (82 proc.). W większości badani nie zgadzają się też z opinią, że partie polityczne reprezentują interesy i poglądy zwykłych ludzi (68 proc.).

Najgorsze spośród dotychczas notowanych są opinie młodzieży na temat ogólnej sytuacji w kraju. Większość badanych jest zdania, że sytuacja w Polsce zmierza w złym kierunku (75 proc.; od 2010 r. - wzrost o 10 pkt proc.), a przeciwną opinię wyraża tylko co dwudziesty (5 proc.).

Wśród młodych podobny jest odsetek tych, którzy twierdzą, że śledzą jedynie najważniejsze wydarzenia polityczne (32 proc.) i tych, którzy przyznają, że praktycznie nie interesują się kwestiami politycznymi (31 proc.). Blisko jedna czwarta (24 proc.) deklaruje na tyle niewielkie zainteresowanie polityką, że często umykają ich uwadze nawet ważne wydarzenia.

Jedynie co dziesiąty (11 proc.) uczeń twierdzi, że scenę polityczną obserwuje raczej uważnie, z czego zdecydowaną mniejszość (3 proc.) stanowią osoby bardzo zainteresowane tymi kwestiami.

W porównaniu do 2010 r. o 8 pkt proc. spadła liczba uczniów twierdzących, że średnio interesują się polityką.

Odsetek deklarujących niewielkie zainteresowanie wydarzeniami politycznymi wzrósł w tym czasie o 7 pkt proc., a praktycznie niezainteresowanych tą sferą - o 4 pkt proc.

Blisko trzy czwarte (72 proc.) uczniów nie potrafi sprecyzować swoich poglądów politycznych. Odsetek mających problem z określeniem swoich poglądów na skali lewica-prawica jest najwyższy spośród dotychczas notowanych (od 2010 r. - wzrost o 8 pkt proc.).
Wśród uczniów mających sprecyzowane przekonania polityczne największa grupa identyfikuje się z prawicą (14 proc. ogółu). Jedynie 8 proc. badanych definiuje swoje poglądy jako centrowe, a 6 proc. - jako lewicowe.

Ponad połowa uczniów (58 proc.) twierdzi, że żadna spośród partii na polskiej scenie politycznej nie spełnia ich oczekiwań (wzrost o 7 pkt proc. w stosunku do 2010 r.). Jedynie co piąty (21 proc.) w odpowiedzi na pytanie, która z istniejących w Polsce partii politycznych najbardziej mu się podoba, wymienił nazwę jakiegoś ugrupowania - to najniższy wynik spośród dotąd notowanych.

W rankingu partii politycznych, które najbardziej podobają się młodym, pierwsze miejsce zajmuje obecnie Prawo i Sprawiedliwość (8 proc.). Od 2008 r. partia ta utrzymuje zbliżony poziom poparcia wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Na drugim miejscu plasuje się Platforma Obywatelska (4 proc.), która tym samym utraciła zajmowaną od 2003 r. pozycję lidera tego rankingu (w ciągu ostatnich trzech lat - spadek o 12 pkt proc.).

Na trzecim miejscu znalazły się ex aequo Twój Ruch oraz Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke/Kongres Nowej Prawicy (po 3 proc.). Sojusz Lewicy Demokratycznej i Polskie Stronnictwo Ludowe cieszą się sympatią jedynie co setnego (1 proc.) ankietowanego ucznia.

Badanie przeprowadzono w listopadzie i grudniu 2013 r. na ogólnopolskiej losowej próbie 65 szkół (jedna klasa w szkole) - liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych. W każdej klasie ankietowano wszystkich uczniów obecnych w dniu realizacji badania - łącznie 1360 uczniów.

PAP/run

fot. M. Czutko

Słowa kluczowe:

sondaż

,

poparcie

,

młodzież

,

polityka

Warto poczytać

 1. imigranci-fdshfbsdjhfbj 22.05.2017

  Miliony uchodźców w 2016 r.

  "Osoby te w końcu będą musiały szukać schronienia gdzie indziej, jeśli nie zostanie im ono zapewnione w ich własnym kraju"

 2. student-849822960720 20.05.2017

  Kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni

  - Kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni - wynika z sondażu przeprowadzonego przez międzynarodową korporację finansową Fidelity Investments.

 3. gielda-rfdersd 19.05.2017

  Spada liczba giełdowych dłużników

  Zadłużenie spółek notowanych na głównym rynku GPW wyniosło 27,3 mln zł.

 4. pieniadze-edswe 18.05.2017

  Długi alimentacyjne Polaków rosną

  Na koniec kwietnia wyniosły prawie 10,5 mld zł, a kwota ta przyrasta o ok. 100 mln zł miesięcznie.

 5. IMK4ERW1704MG4021 17.05.2017

  Polacy zadowoleni z 500+

  Większość rodaków uważa, że program pomógł rodzinom.

 6. MK9bt17059013IMG5251t59189a4bm800xd1b32dc7 16.05.2017

  Coraz lepsze wyniki polskiej gospodarki

  PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie w pierwszym kwartale 2017 r. o 4,0 proc. w porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku - poinformował we wtorek w tzw. szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny.

 7. weapon-424772stef 15.05.2017

  Im więcej przemocy w szkole, tym słabsze wyniki w nauce mają uczniowie - raport PISA

  W Polsce istnieje większe zagrożenie przemocą w szkole niż w innych krajach OECD.

 8. child-355176960720 14.05.2017

  Większość Białorusinów popiera urlop ojcowski

  66 proc. Białorusinów popiera ideę wprowadzenia urlopu ojcowskiego dla opieki nad dzieckiem - poinformował zastępca ministra pracy i opieki społecznej Alaksandr Rumak. Sondaż przeprowadził Białoruski Uniwersytet Państwowy (BGU).

CS143fotMINI

Czas Stefczyka 143/2017

PDF (5,50 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook