Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

Młodzież coraz mniej zainteresowana polityką

15.03.2014

W rankingu partii politycznych, które najbardziej podobają się młodym, pierwsze miejsce zajmuje obecnie Prawo i Sprawiedliwość (8 proc.).

Poziom zainteresowania polityką wśród młodzieży jest najniższy z dotychczas notowanych. Blisko trzy czwarte uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych (72 proc.) nie potrafi sprecyzować swoich poglądów politycznych - wynika z najnowszego sondażu CBOS.

Wyniki badania przeprowadzonego wśród uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych: liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych zaprezentowano w tym tygodniu w Warszawie.

Młodzi w zdecydowanej większości (70 proc.) krytycznie postrzegają funkcjonowanie w Polsce demokracji (w 2010 r. - 61 proc.). Przeciwnego zdania jest 16 proc. (w 2010 r. - 22 proc.). Jak zauważa CBOS, krytyka w tej kwestii nigdy nie była przez młodzież wyrażana tak powszechnie jak obecnie.

Wśród uczniów powszechne (92 proc. wskazań) jest przekonanie, że politycy - niezależnie od deklaracji - dbają jedynie o swoje kariery, a partie nie biorą pod uwagę opinii obywateli, zabiegając jedynie o zdobycie jak największej liczby głosów w wyborach (84 proc.).

Blisko ośmiu na dziesięciu ankietowanych uważa, że obywatele nie mają wpływu na to, co robi rząd (78 proc.); postrzega polityków jako ludzi, którym nie zależy na dobru ogółu (82 proc.). W większości badani nie zgadzają się też z opinią, że partie polityczne reprezentują interesy i poglądy zwykłych ludzi (68 proc.).

Najgorsze spośród dotychczas notowanych są opinie młodzieży na temat ogólnej sytuacji w kraju. Większość badanych jest zdania, że sytuacja w Polsce zmierza w złym kierunku (75 proc.; od 2010 r. - wzrost o 10 pkt proc.), a przeciwną opinię wyraża tylko co dwudziesty (5 proc.).

Wśród młodych podobny jest odsetek tych, którzy twierdzą, że śledzą jedynie najważniejsze wydarzenia polityczne (32 proc.) i tych, którzy przyznają, że praktycznie nie interesują się kwestiami politycznymi (31 proc.). Blisko jedna czwarta (24 proc.) deklaruje na tyle niewielkie zainteresowanie polityką, że często umykają ich uwadze nawet ważne wydarzenia.

Jedynie co dziesiąty (11 proc.) uczeń twierdzi, że scenę polityczną obserwuje raczej uważnie, z czego zdecydowaną mniejszość (3 proc.) stanowią osoby bardzo zainteresowane tymi kwestiami.

W porównaniu do 2010 r. o 8 pkt proc. spadła liczba uczniów twierdzących, że średnio interesują się polityką.

Odsetek deklarujących niewielkie zainteresowanie wydarzeniami politycznymi wzrósł w tym czasie o 7 pkt proc., a praktycznie niezainteresowanych tą sferą - o 4 pkt proc.

Blisko trzy czwarte (72 proc.) uczniów nie potrafi sprecyzować swoich poglądów politycznych. Odsetek mających problem z określeniem swoich poglądów na skali lewica-prawica jest najwyższy spośród dotychczas notowanych (od 2010 r. - wzrost o 8 pkt proc.).
Wśród uczniów mających sprecyzowane przekonania polityczne największa grupa identyfikuje się z prawicą (14 proc. ogółu). Jedynie 8 proc. badanych definiuje swoje poglądy jako centrowe, a 6 proc. - jako lewicowe.

Ponad połowa uczniów (58 proc.) twierdzi, że żadna spośród partii na polskiej scenie politycznej nie spełnia ich oczekiwań (wzrost o 7 pkt proc. w stosunku do 2010 r.). Jedynie co piąty (21 proc.) w odpowiedzi na pytanie, która z istniejących w Polsce partii politycznych najbardziej mu się podoba, wymienił nazwę jakiegoś ugrupowania - to najniższy wynik spośród dotąd notowanych.

W rankingu partii politycznych, które najbardziej podobają się młodym, pierwsze miejsce zajmuje obecnie Prawo i Sprawiedliwość (8 proc.). Od 2008 r. partia ta utrzymuje zbliżony poziom poparcia wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Na drugim miejscu plasuje się Platforma Obywatelska (4 proc.), która tym samym utraciła zajmowaną od 2003 r. pozycję lidera tego rankingu (w ciągu ostatnich trzech lat - spadek o 12 pkt proc.).

Na trzecim miejscu znalazły się ex aequo Twój Ruch oraz Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke/Kongres Nowej Prawicy (po 3 proc.). Sojusz Lewicy Demokratycznej i Polskie Stronnictwo Ludowe cieszą się sympatią jedynie co setnego (1 proc.) ankietowanego ucznia.

Badanie przeprowadzono w listopadzie i grudniu 2013 r. na ogólnopolskiej losowej próbie 65 szkół (jedna klasa w szkole) - liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych. W każdej klasie ankietowano wszystkich uczniów obecnych w dniu realizacji badania - łącznie 1360 uczniów.

PAP/run

fot. M. Czutko

Słowa kluczowe:

sondaż

,

poparcie

,

młodzież

,

polityka

Warto poczytać

 1. mid-epa05878034 30.03.2017

  UNHCR: Ogromny wzrost uchodźców z Syrii

  Według danych zgromadzonych przez tę oenzetowską agendę i rząd Turcji, poza Syrią przybywa obecnie 5 008 473 uchodźców.

 2. latvia-1352699960720 29.03.2017

  NIK: Ok. 25 tys. więźniów i aresztantów pracuje

  Najwięcej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych - 70 proc. - jest zatrudnionych przez Służbę Więzienną.

 3. mid-epa05873313 28.03.2017

  FAO: 30 mln niedożywionych w Afryce Płn.

  W latach 2014-15 na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej niedożywienie objęło 9,5 proc.

 4. wnio5000 27.03.2017

  CBOS: 52 proc. Polaków za polityką prorodzinną państwa

  Jak podkreśla CBOS postrzeganie polityki państwa wobec rodziny zależy głównie od poglądów politycznych.

 5. pregnant-775036960720 26.03.2017

  Większość środków z 500+ wydano na bieżące potrzeby

  Większość otrzymanych środków beneficjenci programu wydali na bieżące potrzeby - oceniła prof. Monika Marcinkowska z Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego.

 6. ataki-stefek 25.03.2017

  Większość polskich firm obawia się cyberataków

  64 proc. polskich firm produkcyjnych obawia się cyberataków na systemy przemysłowe, których skutkiem może być np. wstrzymanie produkcji - wynika z najnowszego raportu PwC.

 7. brexit-stefczyk 24.03.2017

  UE zaniepokojona pozornym wzbogaceniem regionów po Brexicie

  "Jeżeli państwa członkowskie będą chciały utrzymać taki sam poziom finansowania, czyli 1 proc. dochodu narodowego brutto, to pieniędzy będzie mniej o 13 proc."

 8. board-16666441280 23.03.2017

  MEN: Samorządy przygotowane do reformy szkoły

  Podjęto blisko 98 proc. uchwał dostosowujących sieć szkół do nowego ustroju szkolnego.

CS141fotMINI

Czas Stefczyka 141/2017

PDF (4,89 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook