Jedynie prawda jest ciekawa

Mijający rok oceniany całkiem nieźle

20.12.2012

Co piąty pytany wyraził przekonanie, że 2012 r. był dobry dla Polski. Przeciwnego zdania była niemal jedna trzecia - 32 proc. pytanych. Największa grupa - 38 proc. stwierdziła, że dla kraju był to rok ani dobry, ani zły.

Największa grupa respondentów CBOS oceniła mijający rok jako dobry dla nich osobiście, dla rodzin i zakładów pracy; gorzej wypadły oceny w odniesieniu do kraju i świata.

Co trzeci badany spodziewa się poprawy własnej sytuacji w przyszłym roku. Pesymizm widać jednak w prognozach rozwoju sytuacji w kraju i na świecie.

Na pytanie, jaki był mijający rok dla nich osobiście, 49 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "dobry". Źle oceniło kończący się rok 18 proc., jako ani dobry, ani zły określiło go 33 proc. uczestników sondażu.

Za dobry dla ich rodzin uznało kończący się rok 47 proc., za zły 16 proc., jako ani dobry, ani zły określiło go 36 proc. pytanych.

Ponad połowa - 54 proc. - badanych oceniła, że 2012 był dobry dla ich zakładu pracy. Przeciwną opinię wyraziło 14 proc., neutralnie oceniło go 29 proc. respondentów.

Jedna piąta - 20 proc. - wyraziła przekonanie, że był to dobry rok dla Polski. Przeciwnego zdania była niemal jedna trzecia - 32 proc. pytanych. Największa grupa - 38 proc. stwierdziła, że dla kraju był to rok ani dobry, ani zły.

Jako dobry dla świata określiło ten rok 14 proc. respondentów, za zły uznało go 35 proc., największa grupa - 37 proc. - oceniła go jako ani dobry, ani zły.

Prognozy na nadchodzący rok są nieco lepsze od tych, które formułowano na 2012. Co trzeci ankietowany - 34 proc. - spodziewa się, że przyszły rok dla nich osobiście będzie lepszy od bieżącego. Pogorszenia spodziewa się jedna piąta - 20 proc., 37 proc. przewiduje, że rok będzie taki sam.

Poprawy sytuacji swojej rodziny oczekuje 29 proc., pogorszenia 23 proc.; żadnych zmian nie przewiduje 40 proc. pytanych przez CBOS.

Według 29 proc. ankietowanych 2013 będzie dla ich zakładu pracy lepszym rokiem niż obecny, zdaniem 22 proc. będzie gorszy, 41 proc. nie spodziewa się żadnych zmian.

Jedna piąta - 20 proc. - spodziewa się lepszego roku dla Polski, jedna trzecia - 33 proc. - spodziewa się pogorszenia, zdaniem 31 proc. kolejny rok będzie dla kraju taki sam jak ten.

To będzie lepszy rok dla świata - przewiduje 21 proc., gorszego roku spodziewa się 27 proc., takiego samego - 31 proc. badanych.

Badanie z cyklu "Aktualne problemy i wydarzenia" Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło 30 listopada - 6 grudnia br. na 1135-osobowej reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

svit, PAP

[Fot. sxc.hu]

CS150MINIfot

Czas Stefczyka 150/2017

PDF (4,60 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook