Jedynie prawda jest ciekawa

Lobbyści zagrażają europejskiej demokracji

03.05.2015

Najnowszy raport organizacji Transparency International dotyczący lobbystów w Europie i przeprowadzony w 19 krajach europejskich, pokazuje, że „niezgodnie z prawem ingerują oni w politykę i mają praktycznie nieograniczony wpływ na sprawy gospodarcze”- podsumowuje hiszpański portal „El Confidencial”.

I tak zaledwie siedem krajów (Austria, Francja, Irlandia, Litwa, Polska, Słowenia i Wielka Brytania) ma ustawy regulujące w taki czy inny sposób działalność lobbystów, co sprawia, że mają oni niemal nieograniczony wpływ na życie codzienne obywateli.

Raport analizuje mechanizmy chroniące lobbystów w kontekście przejrzystości i etyki w krajach europejskich i w trzech głównych instytucjach Unii. Bada także możliwości, jakimi dysponują obywatele jeśli chodzi o sprawiedliwy i równy dostęp do osób podejmujących decyzje polityczne w takich obszarach gospodarki jak przemysł alkoholowy, tytoniowy, samochodowy, energetyczny, finansowy i farmaceutyczny.

Wyniki nie są zachęcające: w porównaniu z najlepszymi standardami światowymi dotyczącymi lobbyingu (100 proc.), średnia dla objętych badaniem krajów unijnych wynosi zaledwie 31 proc. Najlepsza jest Słowenia (55 proc.), na szarym końcu plasują się Cypr i Węgry (oba kraje po 14 proc.). Trzy kraje strefy euro (Włochy, Hiszpania, Portugalia) osiągnęły następujące wyniki: 20, 21 i 23 proc., co potwierdza „ścisłe związki między sektorem publicznym a finansowym i zwiększa ryzyko” korupcji, czytamy w raporcie.

Dla El Confidencial jest oczywiste, że „Europa powinna jak najszybciej zreformować prawodawstwo dotyczące lobbyingu”, który jest na Starym Kontynencie „tak słabo uregulowany, że może podkopywać fundamenty demokracji”. Co więcej, nie ma kraju ani instytucji unijnej, która by należycie kontrolowała przepływy między sektorem publicznym a prywatnym, tzw.'drzwi obrotowe', nawet jeśli mechanizm ten jest „główny obszar działalności lobbystów”. Raport podaje jako przykład Portugalię, gdzie 54 proc. stanowisk ministerialnych zajmują osoby związane w przeszłości z sektorem bankowym. A także Francję i Hiszpanię, gdzie parlamentarzyści mogą prowadzić działalność doradczą i lobbingową równolegle ze sprawowaniem mandatu.

Transparency International zaleca przyjęcie szczegółowych i szeroko zakrojonych przepisów regulujących lobbying [...] wprowadzenie obowiązkowego rejestru lobbystów [...] stworzenie możliwości „śledzenia” ustawy na kolejnych etapach jej uchwalania i ustanowienia minimalnej „kwarantanny” dla funkcjonariuszy publicznych, którzy chcieliby zasilić szeregi lobbystów.

Ryb, El Confidencial, Vox Europe

Fot. [corporateeurope.org]

CS150MINIfot

Czas Stefczyka 150/2017

PDF (4,60 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook