Jedynie prawda jest ciekawa

Kto w Polsce powinien zarabiać najwięcej

20.09.2013

W hierarchii dochodów najwyżej oceniani są przez ankietowanych CBOS dyrektorzy dużych przedsiębiorstw. Po nich respondenci wskazują na prezydenta.Według badanych, szefowie przedsiębiorstw zarabiają średnio ponad 25,6 tys. zł miesięcznie - wynika z sierpniowego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej.

Na drugim miejscu - według ankietowanych - znalazł się prezydent, którego średni dochód miesięcznie wynosi ponad 20,3 tys. zł. Taki też - w opinii Polaków - powinien być wierzchołek hierarchii dochodów w naszym kraju. CBOS przypomina jednocześnie, że dziewięć lat temu Polacy uważali, że zarobki osób sprawujących funkcje kierownicze w gospodarce nie powinny przekraczać uposażenia prezydenta.

Zdaniem respondentów grupy zawodowe najmniej zarabiające, spośród tych, których dotyczyło pytanie, to sprzątaczki (ponad 1400 zł) i sprzedawcy sklepowi (ponad 1600 zł). Również ich pozycja w hierarchii dochodów nie budzi zastrzeżeń większości badanych.

Według badań CBOS, nieco odmiennie kształtuje się kolejność poszczególnych zawodów i funkcji, które znalazły się na mniej skrajnych pozycjach w hierarchii zarobków postrzeganych i postulowanych. W większości przypadków postrzegana pozycja poszczególnych grup zawodowych w hierarchii dochodów nie odbiega jednak znacząco od oczekiwań badanych. Wyjątek stanowią księża i posłowie.

W ocenie ankietowanych w hierarchii dochodów dwudziestu czterech grup zawodowych księża otwierają drugą dziesiątkę, a osiągane przez nich dochody (ponad 5,4 tys. zł) są postrzegane jako niemal identyczne z zarobkami inżynierów (5,3 tys. zł). Obecnie dochody księży postrzegane są przez Polaków jako zbliżone do tych, jakie osiągają przedstawiciele innych profesji wymagających wyższego wykształcenia. Natomiast - zdaniem respondentów CBOS - powinny one plasować się w dolnej części hierarchii i być zbliżone raczej do najniższych postulowanych wynagrodzeń.

Zdaniem respondentów CBOS, posłowie zaliczani są do pierwszej piątki najlepiej zarabiających (ponad 12,2 tys. zł) spośród dwudziestu czterech grup zawodowych, a ich dochody postrzegane są jako zbliżone do dochodów prywatnych przedsiębiorców. Badani oczekują natomiast, aby posłowie pod względem swych dochodów plasowali się raczej w środku hierarchii i byli wynagradzani mniej więcej tak samo jak oficerowie wojska (ponad 6 tys. zł).

Z badan wynika, że Polacy oczekiwaliby zdecydowanego spłaszczenia obecnego zróżnicowania dochodów. W ocenie ankietowanych dochody najlepiej zarabiającej grupy (dyrektorzy dużych przedsiębiorstw) stanowią osiemnastokrotność najniższych dochodów sprzątaczki.

Zgodnie z ich postulatami, ta rozpiętość powinna być dwuipółkrotnie mniejsza. Zdaniem ankietowanych spłaszczenie dochodów powinno objąć przede wszystkim górne strefy hierarchii.

Polacy zdecydowanie wyższe dochody skłonni byliby przyznać jedynie dyrektorowi dużego przedsiębiorstwa i prezydentowi (odpowiednio: ponad siedmiokrotnie i sześciokrotnie najniższego wynagrodzenia). W pierwszej piątce najlepiej zarabiających powinni znaleźć się także prywatny przedsiębiorca, profesor uniwersytetu i minister.

Blisko trzy czwarte badanych jest zdania, że zbyt niskie są obecnie dochody sprzedawców sklepowych i sprzątaczek (uważa tak 73 proc. i 71 proc.). Po dwie trzecie ankietowanych sądzi, iż zaniżone są dochody robotników niewykwalifikowanych i pielęgniarek. Niewiele mniej (63 proc.) sądzi, że problem ten dotyczy też robotników wykwalifikowanych pracujących w fabrykach. Ponad połowa respondentów (54 proc.) przyznałaby podwyżki  obecne dochody górników (46 proc.), policjantów (44 proc.), właścicieli małych sklepów (42 proc.), urzędników średniego szczebla (38 proc.), inżynierów (36 proc.) i rolników indywidualnych (35 proc.).

Sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 1-12 sierpnia tego roku na liczącej 904 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.  

Zapraszamy na profil Stefczyk.info na Facebooku!


PAP/JKUB

[fot. PAP/Tytus Żmijewski]
CS148fotMINI

Czas Stefczyka 148/2017

PDF (10,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook