Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

Kolejne szkoły do likwidacji

28.02.2013

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało dane dotyczące zaplanowanych przez samorządy likwidacji szkół. W 2013 r. zamkniętych placówek będzie mniej niż przed rokiem, ale i tak będzie ich sporo.

28 lutego jest ostatnim dniem na podjęcie przez samorządy uchwał o zamiarze likwidacji szkół. Wśród uchwał podjętych w tym roku, 185 dotyczy szkół dla dzieci i młodzieży, w których faktycznie są uczniowie; to mniej niż w ubiegłym roku - podało MEN.

W 2012 r. samorządy podjęły uchwały o zamiarze likwidacji 727 takich szkół.

Dane opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zostały zebrane przez kuratorów i pokazują stan na 22 lutego 2013 r.; może się on jeszcze zmienić.

Wśród 185 szkół, w których są uczniowie, a które chcą zlikwidować w tym roku samorządy, jest 120 szkół podstawowych, 25 gimnazjów i 40 szkół ponadgimnazjalnych.

Samorządy podjęły też uchwały o zamiarze likwidacji 44 szkół z zerową liczbą uczniów, czyli placówek, w których nie odbywają się już żadne zajęcia (w tym jest 6 szkół podstawowych, 2 gimnazja i 36 szkół ponadgimnazjalnych). Dla porównania rok temu(do końca lutego) uchwał dotyczących likwidacji takich placówek było 292.

Pozostałe przypadki dotyczą jedynie "teoretycznej" likwidacji, gdyż w budynku nadal będzie prowadzone nauczanie. W 12 placówkach (11 szkół podstawowych i jedno gimnazjum) w miejscu likwidowanej szkoły prowadzonej przez samorząd, ma zacząć działać szkoła prowadzona przez inny podmiot, np. stowarzyszenie. 21 szkół podstawowych przekształconych zostanie w filie. Cztery likwidowane szkoły zostaną wyłączone z zespołów szkół. Cztery szkoły zostaną zlikwidowane i następnie przekształcone w liceum ogólnokształcące dla dorosłych.

Obecny rok jest kolejnym rokiem zamykania szkół ze względu na zmiany w szkolnictwie ponadgimnazjalnym. Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty z 2011 r. licea profilowane przestaną w ogóle istnieć do 1 września 2014 r. Od września 2012 r. trwa systematyczne ich wygaszanie, czyli nie przeprowadza się naboru do pierwszych klas. Na mocy ustawy likwidowane są też licea uzupełniające i technika uzupełniające dla młodzieży i dorosłych.

I tak - jak podało MEN - samorządy podjęły uchwały intencyjne dotyczące 19 szkół, które zostaną wygaszanie w 2014 lub 2015 roku oraz o likwidacji 44.

"W porównaniu z ubiegłym rokiem, do tej pory podjętych zostało mniej uchwał o zamiarze likwidacji szkół. To wskazuje na to, że znaczna część samorządów ma już stabilną sieć szkół. Warto też podkreślić, że uchwały intencyjne nie oznaczają jeszcze, że szkoła będzie zlikwidowana. Wielu samorządowców ostatecznie z takiego zamiaru się wycofuje" - skomentowała dane rzeczniczka prasowa MEN Paulina Klimek.

Tendencje te potwierdzają dane zabrane przez PAP w poszczególnych województwach. Wśród głównych przyczyn likwidacji szkół samorządowcy wymieniają: brak naboru, niż demograficzny i reformę szkolnictwa zawodowego.

Kuratorium oświaty w Warszawie podało, że do 22 lutego samorządy podjęły 101 uchwał intencyjnych, w tym zamiar likwidacji szkół z przyczyn ekonomicznych dotyczy 32 szkół i placówek (z tej samej przyczyny w ubiegłym roku samorządy podjęły 136 uchwał o zamiarze likwidacji; w przypadku 40 proc. z nich nie podjęto jednak uchwał ostatecznych). 19 uchwały o zamiarze likwidacji dotyczy szkół, w których nie ma już w ogóle uczniów, 46 - szkół, które muszą zostać zlikwidowane ze względu na zmiany w szkolnictwie ponadgimnazjalnym, 4 - szkół, które zostaną przekształcone w filie.

Na Podkarpaciu - według danych kuratorium oświaty w Rzeszowie - do likwidacji w 2013 roku przewidzianych jest łącznie 65 szkół. Wśród nich najwięcej jest techników uzupełniających - 12 i szkół podstawowych - 10. Samorządy planują zlikwidować także dwa licea ogólnokształcące, osiem liceów profilowanych, dwa licea uzupełniające, jedno przedszkole, dwa gimnazja, jedno technikum.

Obok szkół przewidzianych do likwidacji są także placówki, które zostaną przekazane innym podmiotom. W regionie takich szkół - według obecnych danych kuratorium - jest 18, w tym: trzy gimnazja, dwa przedszkola, 11 podstawówek i jeden zespół szkół.

W woj. opolskim samorządy podjęły uchwały o zamiarze likwidacji 35 placówek. Jak podała rzecznik kuratorium Teodozja Świderska większość z tych placówek - 27 - to szkoły ponadgimnazjalne zamykane lub wygaszane w związku ze zmianami w szkolnictwie ponadgimnazjalnym. Wśród szkół przeznaczonych do likwidacji są też cztery gimnazja oraz trzy szkoły podstawowe.

Według danych kuratorium oświaty w Gdańsku, w tym roku w województwie pomorskim samorządy zaplanowały w związku ze zmianami w strukturze szkolnictwa zlikwidować lub wygasić 23 szkoły, a z przyczyn ekonomicznych - 15 szkół (są to szkoły podstawowe, gimnazja, licea ogólnokształcące i technika).

W woj. śląskim samorządy chcą zlikwidować 65 szkół i trzy przedszkola. Wśród nich znalazło się m.in. 15 liceów profilowanych, 13 techników uzupełniających oraz 11 szkół podstawowych, dwa gimnazja, cztery technika i trzy zasadnicze szkoły zawodowe. W woj. świętokrzyskim samorządy chcą zlikwidować 14 szkół - połowa z nich licea profilowane i szkoły uzupełniające.

W woj. kujawsko-pomorskim samorządy chcą zlikwidować około 30 placówek, głównie szkół podstawowych i gimnazjów. Kurator oświaty Anna Łukaszewska podkreśliła, że gimnazja są zamykane przede wszystkim z powodu braku naboru, a podstawówki - wskutek zbyt małej liczby dzieci.

W niektórych miejscowościach plany samorządowców napotykają opór mieszkańców. Krakowscy radni – po protestach rodziców, uczniów i nauczycieli - zgodzili się na likwidację tylko dwóch szkół z dziewięciu wytypowanych przez władze miasta.

W minioną sobotę w Zielonej Górze odbył się marsz przeciwko planom likwidacji Zespołu Szkół Technicznych. Protest wzbudziła też zapowiedź starostwa powiatowego w Ełku utworzenia do 2015 r. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na bazie trzech istniejących obecnie placówek oświatowych. Uczniowie i nauczyciele jednej z nich - Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych - zorganizowali pikiety.

W Łodzi najwięcej emocji wzbudziła zapowiedź wygaszania do sierpnia 2015 r. Liceum nr XXIII im. ks. prof. Józefa Tischnera. W jego obronie z listem otwartym do przewodniczącego Rady Miejskiej wystąpił brat patrona szkoły - Kazimierz Tischner.

ll, PAP

[Fot. sxc.hu]

Słowa kluczowe:

oświata

,

samorząd

Warto poczytać

 1. imigranci-fdshfbsdjhfbj 22.05.2017

  Miliony uchodźców w 2016 r.

  "Osoby te w końcu będą musiały szukać schronienia gdzie indziej, jeśli nie zostanie im ono zapewnione w ich własnym kraju"

 2. student-849822960720 20.05.2017

  Kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni

  - Kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni - wynika z sondażu przeprowadzonego przez międzynarodową korporację finansową Fidelity Investments.

 3. gielda-rfdersd 19.05.2017

  Spada liczba giełdowych dłużników

  Zadłużenie spółek notowanych na głównym rynku GPW wyniosło 27,3 mln zł.

 4. pieniadze-edswe 18.05.2017

  Długi alimentacyjne Polaków rosną

  Na koniec kwietnia wyniosły prawie 10,5 mld zł, a kwota ta przyrasta o ok. 100 mln zł miesięcznie.

 5. IMK4ERW1704MG4021 17.05.2017

  Polacy zadowoleni z 500+

  Większość rodaków uważa, że program pomógł rodzinom.

 6. MK9bt17059013IMG5251t59189a4bm800xd1b32dc7 16.05.2017

  Coraz lepsze wyniki polskiej gospodarki

  PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie w pierwszym kwartale 2017 r. o 4,0 proc. w porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku - poinformował we wtorek w tzw. szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny.

 7. weapon-424772stef 15.05.2017

  Im więcej przemocy w szkole, tym słabsze wyniki w nauce mają uczniowie - raport PISA

  W Polsce istnieje większe zagrożenie przemocą w szkole niż w innych krajach OECD.

 8. child-355176960720 14.05.2017

  Większość Białorusinów popiera urlop ojcowski

  66 proc. Białorusinów popiera ideę wprowadzenia urlopu ojcowskiego dla opieki nad dzieckiem - poinformował zastępca ministra pracy i opieki społecznej Alaksandr Rumak. Sondaż przeprowadził Białoruski Uniwersytet Państwowy (BGU).

CS143fotMINI

Czas Stefczyka 143/2017

PDF (5,50 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook