Jedynie prawda jest ciekawa

Karta EKUZ. Po co i dlaczego warto wyrobić?

21.06.2014

NFZ przypomina, że przed wakacyjnym wyjazdem do innego kraju UE lub EFTA warto wyrobić kartę EKUZ. Karta uprawnia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie innego państwa na takich samych zasadach, jakie dotyczą ubezpieczonych w danym kraju.

Europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego, która potwierdza ubezpieczenie zdrowotne można otrzymać nieodpłatnie w oddziale wojewódzkim NFZ.

EKUZ uprawnia do korzystania z opieki medycznej w niezbędnym zakresie, czyli do tzw. Rzeczowych świadczeń zdrowotnych, które stają się niezbędne z przyczyn medycznych w czasie pobytu w innym państwie członkowskim UE/EFTA. Decyzję o tym, czy dane świadczenie jest niezbędne, każdorazowo podejmuje lekarz przyjmujący w państwie pobytu.

Zgodnie z przepisami unijnymi celem tych świadczeń jest "umożliwienie ubezpieczonemu pacjentowi kontynuowania pobytu w innym państwie członkowskim UE/EFTA w warunkach bezpiecznych dla zdrowia i zapobieżenie przymusowemu powrotowi do miejsca stałego zamieszkania lub państwa ubezpieczenia przed końcem planowanego pobytu w celu uzyskania leczenia".

Możliwość korzystania ze świadczeń zdrowotnych z kartą EKUZ nie dotyczy więc planowych zabiegów, ale leczenia w nagłych sytuacjach.

Warto jednak pamiętać, że świadczenia medyczne udzielane są zgodnie z zasadami obowiązującymi w państwie pobytu. Oznacza to, że posiadacz EKUZ może korzystać z takich samych procedur medycznych, jakie dotyczą ubezpieczonych w danym kraju. Jednak oznacza to również konieczność dopłaty w wielu krajach, gdzie pacjenci pokrywają część kosztów leczenia.

Np. odwiedzając Belgię należy się spodziewać, że za leczenie ambulatoryjne i stomatologiczne pacjent płaci pełną cenę, a potem może ubiegać się o zwrot części kosztów w lokalnej kasie chorych. Zwraca ona koszty pomniejszone o udział własny pacjenta, który w przypadku porad lekarskich i
leczenia stomatologicznego wynosi 25-40 proc.

Informacje o zasadach obowiązujących w poszczególnych państwach członkowskich UE/EFTA znajdują się na stronie internetowej www.ekuz.nfz.gov.pl

W przypadku, gdy mimo okazania karty EKUZ, pacjent poniesie za granicą opłaty za świadczenia, które w danym kraju są realizowane w ramach powszechnego ubezpieczenia, wówczas po powrocie do Polski może ubiegać się w NFZ o zwrot tych wydatków. Wówczas należy zachować oryginalne dowody zapłaty i rachunki.

Ponadto wiele firm ubezpieczeniowych oferuje ubezpieczenia turystyczne, które obejmują m.in. organizację i pokrycie kosztów leczenia, jeśli ubezpieczony zachoruje lub ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi podczas zagranicznych wakacji.

Jeżeli ktoś zdecyduje się spędzić urlop w Polsce, także nie powinien obawiać się trudności z dostępem do opieki zdrowotnej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ. Osoba ubezpieczona może udać się do dowolnej przychodni, która ma kontrakt z NFZ i tam ma prawo skorzystać bezpłatnie ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Potwierdzenie ubezpieczenia odbywa się w systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorcy po podaniu numeru PESEL. W godz. 18-8 oraz w soboty, niedziele i święta należy korzystać z pomocy przychodni i gabinetów, które mają kontrakt na udzielanie świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej, zaś w przypadku złamania czy oparzenia pacjent powinien zgłosić się do szpitalnej izby przyjęć lub szpitalnego oddziału ratunkowego.

Rodzice, którzy wysyłają dzieci na wakacje z dziadkami lub innymi krewnymi powinni natomiast napisać opiekunom upoważnienie do wyrażania zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych dziecku.

Wiele wskazówek dotyczących korzystania z opieki zdrowotnej podczas wakacji można znaleźć w poradniku przygotowanym przez biuro Rzecznika Praw Pacjenta. Można znaleźć go na stronie internetowej: http://www.bpp.gov.pl/gfx/bpp/userfiles/_public/edukacja_-_poznaj_swoje_prawa/wpp2013.pdf

Poradnik w formie ulotki zawiera m.in. przypomnienie, że jeżeli nasz lekarz podstawowej opieki zdrowotnej jest na urlopie, przychodnia powinna ustalić za niego zastępstwo. Ponadto można tam znaleźć rady w co wyposażyć wakacyjną apteczkę.

PAP, lz 

[fot: sxc.hu]

CS148fotMINI

Czas Stefczyka 148/2017

PDF (10,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook