Jedynie prawda jest ciekawa

Jakie zmiany w prawie od 1 stycznia?

01.01.2016

Ustawa o innowacyjności, powołanie Funduszu Promocji Kultury, tzw. „trzecia transza deregulacji” czy koordynacja wydatków ministerstw i jednostek samorządu terytorialnego na ochronę zdrowia – to tylko niektóre zmiany w polskim prawie wchodzące w życie 1 stycznia.

Wraz z Nowym Rokiem wchodzi w życie wiele zmian przepisów. Eksperci, analitycy i współpracownicy Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego przygotowali zestawienie 17 najważniejszych z nich.

Wśród zmian jest m.in. Specjalny podatek węglowodorowy. Uchwalona jeszcze w 2014 r. ustawa o specjalnym podatku  węglowodorowym wprowadza do polskiego porządku prawnego  nowy podatek nakładany na podmioty prowadzące działalność  wydobywczą węglowodorów (w myśl ustawy są to ropa naftowa, gaz ziemny oraz ich naturalne pochodne, z wyjątkiem metanu) oraz rozszerza zakres przedmiotowy podatku od wydobycia niektórych  kopalin o wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej. Jednym  z zasadniczych powodów leżących u podstaw przyjęcia tej ustawy,  było przekonanie o istnieniu znacznych złóż gazu łupkowego  w Polsce. Z jednej strony podatek ten ma zapewniać sprawiedliwy udział Skarbu Państwa w zyskach z wydobycia, a z drugiej zachęcać  inwestorów do działalności wydobywczej, zapewniając im odpowiednią stopę zwrotu z inwestycji.

Podstawą opodatkowania będzie zysk z działalności wydobywczej węglowodorów stanowiący  nadwyżkę uzyskanych w danym roku podatkowym przychodów z tej  działalności nad poniesionymi przez podatnika wydatkami  kwalifikowanymi.

Zmiany dotyczą także prawa o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych. Chodzi o ograniczenie uprawnień straży gminnych w zakresie egzekwowania  przepisów prawa o ruchu drogowym, w szczególności w zakresie  korzystania z fotoradarów.  W ustawie Prawo o Ruchu Drogowym zachodzi dodatkowo kilka innych zmian wynikających z ustaw uchwalonych w latach poprzednich. Najważniejsze z nich (poza kwestiami organizacyjnymi) to: utworzenie centralnego rejestru kart parkingowych dla osób z niepełno sprawnościami oraz zmiany w zakresie naliczania punktów karnych oraz następstw przekroczenia ich limitu.

Są też znaczne zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany w ustawie dotyczą m.in. zmiany terminu składania deklaracji PIT – 6 do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji. Podatnicy, którzy ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg dochód z działów specjalnej produkcji rolnej są zwolnieni z obowiązku składania deklaracji PIT – 6, a zaliczki wpłacają na podstawie dochodu wynikającego z prowadzonych ksiąg. Jedynie podatnicy ustalający dochód z działów produkcji rolnej za 2016 r. na podstawie norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej są zobowiązani do złożenia deklaracji PIT – 6 do 20.01.2016.

Od Nowego Roku czekają nas także zmiany: w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, a także zmiany w ustawach regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów.

WYBRANE ZMIANY LEGISLACYJNE WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM 1 STYCZNIA 2016 R

mmil/Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego

 

[Fot. Fratria]

CS150MINIfot

Czas Stefczyka 150/2017

PDF (4,60 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook