Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

Jakie zmiany w prawie od 1 stycznia?

01.01.2016

Ustawa o innowacyjności, powołanie Funduszu Promocji Kultury, tzw. „trzecia transza deregulacji” czy koordynacja wydatków ministerstw i jednostek samorządu terytorialnego na ochronę zdrowia – to tylko niektóre zmiany w polskim prawie wchodzące w życie 1 stycznia.

Wraz z Nowym Rokiem wchodzi w życie wiele zmian przepisów. Eksperci, analitycy i współpracownicy Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego przygotowali zestawienie 17 najważniejszych z nich.

Wśród zmian jest m.in. Specjalny podatek węglowodorowy. Uchwalona jeszcze w 2014 r. ustawa o specjalnym podatku  węglowodorowym wprowadza do polskiego porządku prawnego  nowy podatek nakładany na podmioty prowadzące działalność  wydobywczą węglowodorów (w myśl ustawy są to ropa naftowa, gaz ziemny oraz ich naturalne pochodne, z wyjątkiem metanu) oraz rozszerza zakres przedmiotowy podatku od wydobycia niektórych  kopalin o wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej. Jednym  z zasadniczych powodów leżących u podstaw przyjęcia tej ustawy,  było przekonanie o istnieniu znacznych złóż gazu łupkowego  w Polsce. Z jednej strony podatek ten ma zapewniać sprawiedliwy udział Skarbu Państwa w zyskach z wydobycia, a z drugiej zachęcać  inwestorów do działalności wydobywczej, zapewniając im odpowiednią stopę zwrotu z inwestycji.

Podstawą opodatkowania będzie zysk z działalności wydobywczej węglowodorów stanowiący  nadwyżkę uzyskanych w danym roku podatkowym przychodów z tej  działalności nad poniesionymi przez podatnika wydatkami  kwalifikowanymi.

Zmiany dotyczą także prawa o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych. Chodzi o ograniczenie uprawnień straży gminnych w zakresie egzekwowania  przepisów prawa o ruchu drogowym, w szczególności w zakresie  korzystania z fotoradarów.  W ustawie Prawo o Ruchu Drogowym zachodzi dodatkowo kilka innych zmian wynikających z ustaw uchwalonych w latach poprzednich. Najważniejsze z nich (poza kwestiami organizacyjnymi) to: utworzenie centralnego rejestru kart parkingowych dla osób z niepełno sprawnościami oraz zmiany w zakresie naliczania punktów karnych oraz następstw przekroczenia ich limitu.

Są też znaczne zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany w ustawie dotyczą m.in. zmiany terminu składania deklaracji PIT – 6 do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji. Podatnicy, którzy ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg dochód z działów specjalnej produkcji rolnej są zwolnieni z obowiązku składania deklaracji PIT – 6, a zaliczki wpłacają na podstawie dochodu wynikającego z prowadzonych ksiąg. Jedynie podatnicy ustalający dochód z działów produkcji rolnej za 2016 r. na podstawie norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej są zobowiązani do złożenia deklaracji PIT – 6 do 20.01.2016.

Od Nowego Roku czekają nas także zmiany: w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, a także zmiany w ustawach regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów.

WYBRANE ZMIANY LEGISLACYJNE WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM 1 STYCZNIA 2016 R

mmil/Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego

 

[Fot. Fratria]

Warto poczytać

 1. imigranci-fdshfbsdjhfbj 22.05.2017

  Miliony uchodźców w 2016 r.

  "Osoby te w końcu będą musiały szukać schronienia gdzie indziej, jeśli nie zostanie im ono zapewnione w ich własnym kraju"

 2. student-849822960720 20.05.2017

  Kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni

  - Kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni - wynika z sondażu przeprowadzonego przez międzynarodową korporację finansową Fidelity Investments.

 3. gielda-rfdersd 19.05.2017

  Spada liczba giełdowych dłużników

  Zadłużenie spółek notowanych na głównym rynku GPW wyniosło 27,3 mln zł.

 4. pieniadze-edswe 18.05.2017

  Długi alimentacyjne Polaków rosną

  Na koniec kwietnia wyniosły prawie 10,5 mld zł, a kwota ta przyrasta o ok. 100 mln zł miesięcznie.

 5. IMK4ERW1704MG4021 17.05.2017

  Polacy zadowoleni z 500+

  Większość rodaków uważa, że program pomógł rodzinom.

 6. MK9bt17059013IMG5251t59189a4bm800xd1b32dc7 16.05.2017

  Coraz lepsze wyniki polskiej gospodarki

  PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie w pierwszym kwartale 2017 r. o 4,0 proc. w porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku - poinformował we wtorek w tzw. szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny.

 7. weapon-424772stef 15.05.2017

  Im więcej przemocy w szkole, tym słabsze wyniki w nauce mają uczniowie - raport PISA

  W Polsce istnieje większe zagrożenie przemocą w szkole niż w innych krajach OECD.

 8. child-355176960720 14.05.2017

  Większość Białorusinów popiera urlop ojcowski

  66 proc. Białorusinów popiera ideę wprowadzenia urlopu ojcowskiego dla opieki nad dzieckiem - poinformował zastępca ministra pracy i opieki społecznej Alaksandr Rumak. Sondaż przeprowadził Białoruski Uniwersytet Państwowy (BGU).

CS143fotMINI

Czas Stefczyka 143/2017

PDF (5,50 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook