Jedynie prawda jest ciekawa

Gdzie w Polsce żyje się najlepiej?

30.01.2014

55 proc. ankietowanych jest przekonana, że w niektórych regionach Polski żyje się lepiej niż w innych - wynika z najnowszego sondażu CBOS. Respondenci najczęściej wskazywali na woj. mazowieckie, zwłaszcza na Warszawę i okolice.

Co trzeci badany przekonany o istnieniu lepszych do mieszkania regionów uważa, że należy do nich województwo mazowieckie (36 proc.), a co piąty uściślił, że chodzi o Warszawę i okolice (19 proc.). Drugim najczęściej wskazywanym obszarem było województwo wielkopolskie (16 proc.), a 3 proc. mówiło konkretnie o Poznaniu. Dość często respondenci wymieniali również województwo pomorskie (10 proc.) i Trójmiasto (4 proc.), województwo śląskie (12 proc.) i Katowice (1 proc.), małopolskie (9 proc.) i Kraków (4 proc.) oraz dolnośląskie (9 proc.) i Wrocław (4 proc.).

Dziesięć pozostałych województw oraz inne miasta - jak podkreśla CBOS – wymieniano sporadycznie.

Co dwunasty (8 proc.) ankietowany jest przekonany, że w Polsce są miejsca lepsze do mieszkania; precyzował, że chodzi o duże miasta i ich okolice. Trzech na stu za lepsze miejsce uważało zachód kraju (3 proc.), góry (3 proc.) lub rejony nadmorskie (3 proc.). Niektórzy respondenci mówili o terenach uprzemysłowionych, rozwiniętych ekonomicznie (2 proc.).

Z badań CBOS wynika, że niezależnie od miejsca zamieszkania, badani wskazywali najczęściej na Region Centralny jako miejsce do mieszkania lepsze niż inne (przynajmniej połowa mieszkańców wszystkich regionów). Najczęściej drugim wskazywanym regionem był teren zamieszkiwany przez ankietowanych. Wyjątek stanowili mieszkańcy Regionu Centralnego, którzy tak jak pozostali najczęściej wskazywali swój region oraz mieszkańcy regionu Wschodniego, którzy swój region wskazywali rzadziej niż pozostałe.

Jak informuje CBOS, kryteria stosowane przez badanych są przede wszystkim natury ekonomicznej.

Pytani o uzasadnienie wskazania tych a nie innych regionów, mówili o możliwości znalezienia pracy (52 proc.). Co czwarty (25 proc.) wskazywał na warunki pracy, różnice w zarobkach, ale także na możliwość rozwoju zawodowego.

Trzecim spośród najczęściej pojawiających się uzasadnień były różnice w poziomie rozwoju gospodarczego między regionami (ilości inwestycji, stopniu uprzemysłowienia, napływie kapitału zagranicznego i funduszy unijnych). Około 10 proc. badanych wskazywało na walory przyrodnicze (krajobraz lub klimat - 11 proc.), a także na różnice w warunkach życia (bogatsze regiony, miejsca, w których łatwiej żyć - 9 proc.). Co siedemnasty ankietowany mówił o lepszej infrastrukturze we wskazywanych przez siebie regionach (6 proc.), o różnicach w dostępie do kultury i edukacji (6 proc.) oraz ogólnie o lepszych perspektywach i możliwościach (6 proc.).

Ponad połowa Polaków (58 proc.) uważa, że w kraju są regiony, które można uznać za gorsze od innych dla mieszkańców. Przeciwnego zdania było 24 proc. respondentów, a 18 proc. nie potrafiło zająć stanowiska w tej sprawie.

Blisko co czwarty badany przekonany, że w niektórych regionach mieszkać jest gorzej, wyjaśnia, że chodzi mu o wschodnią Polskę (24 proc.). Niezależnie od tych, tak ogólnie sformułowanych wskazań, 14 proc. stwierdziło, że jest to województwo podlaskie; 5 proc. wymieniło Suwalszczyznę; 4 proc. Białostocczyznę. Ponadto co dziewiąty badany odpowiadający na to pytanie (11 proc.) wskazywał na województwo podkarpackie; 5 proc. na Bieszczady, a 2 proc. na Rzeszowszczyznę. Województwo Lubelskie wymieniał co dziesiąty (10 proc.), świętokrzyskie (3 proc.), Kielecczyznę (1 proc.).

Zdecydowana większość Polaków (89 proc.) jest jednak zadowolona, że mieszka w tym, a nie innym regionie. Tylko co jedenasty (9 proc.) jest niezadowolony z mieszkania w określonym województwie.

Sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 5-12 grudnia ubiegłego roku na liczącej 910 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

PAP, lz

[fot: sxc.hu]

CS148fotMINI

Czas Stefczyka 148/2017

PDF (10,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook