Jedynie prawda jest ciekawa

Wakacje parlamentarzystów

17.08.2013

Sierpień to miesiąc w którym wolne od polityki mają posłowie nie tylko w Polsce, ale również w wielu innych państwach Europy. Zdecydowanymi liderami wakacyjnego wypoczynku są Niemcy, którzy mają dwa miesiące wakacji.

W Polsce Sejm i Senat obradują w sposób ciągły. Posiedzenia odbywają się w terminach ustalanych przez władze parlamentu. Zgodnie z tradycją, posiedzenia Sejmu i Senatu nie są zwoływane w sierpniu.

W czeskim parlamencie Izba Poselska i Senat pracują - podobnie jak polski parlament - w trybie stałym. Ich praca odbywa się w 6-tygodniowych cyklach. Całkowita długość przerw w obradach w ciągu roku nie może przekroczyć 120 dni. Izba i Senat zawieszają swoje obrady na 8 tygodni w lipcu i w sierpniu, a czas ten deputowani przeznaczają na wypoczynek.

Permanentnie pracuje także parlament Słowacji. Rada Narodowa może uchwalić przerwy, których całkowita długość w ciągu roku nie może przekroczyć czterech miesięcy. Jedną z nich jest dłuższa przerwa letnia.

W wielu państwach parlamenty zbierają się natomiast na sesjach.

W przypadku austriackiej Rady Narodowej sesja rozpoczyna się w połowie września i trwa do połowy lipca następnego roku. Między końcem jednej sesji a początkiem drugiej jest 9-tygodniowa przerwa, którą parlamentarzyści wykorzystują na wypoczynek.

W Belgii sesje obu izb parlamentu zaczynają się w trzeci wtorek września i trwają do 20 lipca. Jest więc ok. osiem tygodni przerwy letniej, z czego cztery tygodnie w regulaminie izb nazywane są "wakacjami parlamentarnymi".

Duński Folketing odbywa sesje trwające rok, które zaczynają się i kończą w pierwszy poniedziałek października. Deputowani w Danii odbywają około 100 posiedzeń rocznie. Kalendarz obrad przewiduje jednak szereg przerw: tydzień w październiku, lutym i marcu, 3-tygodniowa w okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku, tygodniowa lub dwutygodniową w czasie Wielkanocy oraz ok. 18 tygodni przerwy letniej - od początku czerwca do końca sesji.

Parlamentarzyści estońskiego Riigikogu wykorzystują na wypoczynek przerwy w posiedzeniach między końcem czerwca a początkiem września. Zdarza się jednak, że w czasie przerwy letniej odbywają się posiedzenia komisji. Podobnie postępują deputowani do fińskiej Eskunty. Mają do dyspozycji 10-tygodniową przerwę letnią, tygodniową jesienną, 6-tygodniową zimową w okresie Bożego Narodzenia i tygodniową wiosenną.

Sesje parlamentu w Grecji rozpoczynają się w październiku i trwają nie krócej niż pięć miesięcy - zwykle od maja do czerwca roku następnego. Greccy deputowani mogą wykorzystać na wakacje przerwy między sesjami: około trzymiesięczna w lecie, około dwutygodniowa w zimie i tygodniowa na wiosnę.

Przerwa letnia w posiedzeniach hiszpańskich Cortezów trwa ok. 12 tygodni. Na wypoczynek parlamentarzyści w Hiszpanii wykorzystują pierwszą połowę sierpnia, pozostały okres przerwy wykorzystują na pracę w okręgach. Z kolei w Holandii przerwa letnia w pracach parlamentu trwa zwykle od połowy lipca do września.

Lipiec i sierpień to czas, który na wypoczynek mogą wykorzystać posłowie do niemieckiego Bundestagu. Z kolei Bundesrat ma ośmiotygodniową przerwę w okresie letnim, czterotygodniową w okresie Bożego Narodzenia i trzytygodniową w okresie Wielkanocy.

Także parlamentarzyści w Wielkiej Brytanii, w Portugalii, na Węgrzech, na Łotwie, na Litwie, i we Włoszech wykorzystują na wypoczynek przerwy między sesjami.

Urlopy wypoczynkowe parlamentarzystów nie są formalnie regulowane m.in. w Irlandii. Irlandzcy deputowani powinni być jednak obecni w parlamencie przez 120 dni w roku kalendarzowym, nie tylko w dni posiedzeń.

Również w Wielkim Zgromadzeniu Narodowym Turcji nie ma formalnych regulacji w sprawie urlopów posłów. Przerwa w pracach tureckiego parlamentu nie może być dłuższa niż trzy miesiące w roku. Poseł może jednak wystąpić do przewodniczącego zgromadzenia o urlop poza przerwą w pracach. O udzieleniu takiego urlopu w wymiarze do 10 dni decyduje przewodniczący, a dłuższego – wszyscy posłowie w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym.

Z kolei coroczny płatny urlop przysługuje m.in. członkom Zgromadzenia Parlamentarnego Bośni i Hercegowiny. Zgromadzenie to pracuje przez cały rok, z 3-tygodniową przerwą w sierpniu. Również deputowani do bułgarskiego Zgromadzenia Narodowego mają prawo do płatnego urlopu podczas przerwy w obradach. Parlament w Bułgarii zbiera się na trzech sesjach w ciągu roku i są trzy przerwy między sesjami: od 22 grudnia do 10 stycznia, 10 dni w okresie świąt wielkanocnych oraz od 1 do 31 sierpnia.

Parlamentarzyście w Gruzji przysługuje prawo do 45 dni kalendarzowych urlopu w roku. Z urlopu może korzystać w czasie przerw między sesjami parlamentu. Prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego mają też deputowani do macedońskiego Zgromadzenia. Posłowie korzystają z urlopu w trakcie przerwy w pracach w terminie od 1 do 31 sierpnia.

W Mołdawii parlamentarzyści mają prawo do płatnego corocznego urlopu wypoczynkowego, urlopu w sprawach osobistych i do płatnego zwolnienia chorobowego. Coroczny urlop mołdawskiego posła ma wymiar 36 dni roboczych. Natomiast urlop w sprawach osobistych udzielany jest trakcie sesji na okres maksymalnie 10 dni.

42 dni kalendarzowe płatnego urlopu wykorzystują deputowani do Rady Federacji i Dumy Państwowej w Rosji. Po zakończeniu wiosennej sesji Dumy jej przewodniczący wydaje specjalne rozporządzenie o rozpoczęciu wakacji parlamentarnych. Z kolei członkowie Rady Federacji składają wniosek o urlop w trakcie przerwy między wiosenną a jesienną sesją - od połowy lipca do połowy września.

Szczegółowo uregulowane są zasady urlopu parlamentarzystów w Słowenii. Poseł ma prawo do pełnopłatnego urlopu w wymiarze 40 dni roboczych. Wymiar urlopu zależny jest od stażu pracy, charakteru pracy, zdrowia, wieku i innych okoliczności. Deputowany ma także prawo do dodatkowych trzech dni urlopu ze względu na zły stan zdrowia i jednego dodatkowego dnia urlopu na każde dziecko poniżej lat 15. Może też uzyskać do 30 dni urlopu nadzwyczajnego w roku m.in. ze względu na udział w seminariach czy kongresach.

Z kolei w Parlamencie Europejskim sesja trwa rok i rozpoczyna się w drugi wtorek marca każdego roku. W ciągu roku odbywa się dwanaście 4-dniowych sesji w Strasburgu i sześć dodatkowych 2 dniowych sesji w Brukseli. Również w europarlamencie posiedzenia nie są zwoływane w sierpniu. Informacje na temat urlopów parlamentarzystów zebrało Biuro Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu.

Zainteresował Cię artykuł? Dołącz do nas na Facebooku!

PAP, lz

[fot: CCWikimedia]


CS150MINIfot

Czas Stefczyka 150/2017

PDF (4,60 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook