Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

Dwie trzecie Polaków przeciwnych przyjęciu euro

27.07.2012

68 proc. badanych jest przeciwnych przyjęciu przez Polskę waluty euro. Co trzeci Polak spodziewa się, że w najbliższych latach strefa euro skurczy się bądź rozpadnie.

CBOS zapytał Polaków w lipcowym sondażu o ocenę sytuacji w strefie euro, stosunek do wprowadzenia w Polsce wspólnej waluty oraz generalnie o akceptację członkostwa naszego kraju w UE i rozwoju integracji europejskiej.

W ciągu ostatniego półrocza odsetek przeciwników przyjęcia wspólnej waluty zwiększył się o 8 pkt proc. - do 68 proc. - i jest najwyższy z dotychczasowych - odnotowuje CBOS. Wprowadzenie euro w Polsce popiera obecnie zaledwie co czwarty badany - 25 proc. - o 7 pkt procentowych mniej niż na początku roku.

Nieco bardziej przychylni wprowadzeniu euro są badani o orientacji lewicowej - 36 proc. - niż osoby identyfikujące się z prawicą - 26 proc. W potencjalnych elektoratach stosunkowo najczęściej za przystąpieniem naszego kraju do strefy euro opowiadają się sympatycy PO, jednak i wśród nich nieznaczną przewagę mają ci, którzy są temu przeciwni. Więcej niż przeciętnie zwolenników wprowadzenia euro jest również wśród potencjalnych wyborców SLD. W pozostałych elektoratach wyraźnie dominuje sprzeciw wobec przyjęcia wspólnej waluty.

Jak podaje CBOS, zdecydowana większość osób przekonanych o zasadności przyjęcia wspólnej waluty - 82 proc. - sądzi, że nie należy się z tym spieszyć. Za możliwie najszybszym wprowadzeniem w Polsce euro opowiada się 17 proc. respondentów popierających tę decyzję.

Co trzeci badany - 34 proc. - sądzi, że w najbliższych latach strefa euro skurczy się lub nawet rozpadnie. Niemal tyle samo osób - 32 proc. - przewiduje, że będzie zachowane status quo - żadne państwo nie przystąpi do strefy euro, ani z niej nie wystąpi. Tylko co piąty ankietowany - 19 proc. - spodziewa się rozszerzenia strefy euro o kolejne państwa.

Konieczność ratowania za wszelką cenę integralności strefy euro jest dla opinii publicznej w Polsce mniej oczywista niż dla większości politycznych przywódców, państw unijnych i samej UE -  odnotowuje CBOS.

Niespełna jedna trzecia ankietowanych - 31 proc. - jest zdania, że należy zrobić wszystko, aby nie dopuścić do rozpadu eurolandu. Jedna piąta - 20 proc. - uważa, że państwa takie jak Grecja powinny wystąpić ze strefy euro i wrócić do narodowej waluty. Więcej niż co czwarty badany - 29 proc. - sądzi, że najlepiej byłoby w ogóle zrezygnować ze wspólnej waluty.

Generalnie w ocenie społecznej kraje dotknięte kryzysem nie powinny być pozostawione same ze swoim problemami, a powinny móc liczyć na wsparcie finansowe ze strony innych państw unijnych - wynika z badania.

Podzielone są opinie w kwestii tego, czy koszty finansowe zwalczania kryzysu powinny ponosić wszystkie kraje UE czy też tylko kraje strefy euro. 32 proc. badanych sądzi, iż powinny je ponosić solidarnie wszystkie państwa unijne; 23 proc. - że tylko kraje strefy euro. Mniej niż jedna trzecia badanych - 30 proc. - wyraża przekonanie, że państwa dotknięte kryzysem powinny radzić sobie same.

Większość badanych akceptuje podstawowe zapisy paktu fiskalnego dotyczące ograniczeń dla budżetów państw, które przyjęły wspólną walutę. Ponad dwie trzecie ankietowanych - 68 proc. - popiera zwiększenie kontroli nad budżetami państw strefy euro przez instytucje unijne. Niemal dwie trzecie respondentów - 65 proc. - zgadza się z opinią, by Unia mogła nakładać na rządy państw strefy euro kary za nieprzestrzeganie zasad dyscypliny finansów publicznych.

Co więcej, blisko połowa badanych - 46 proc. - byłaby nawet za dalej idącą integracją fiskalną i utworzeniem w przyszłości europejskiego Ministerstwa Finansów. Z kolei utworzenie unii bankowej, czego zaczątkiem jest decyzja o ustanowieniu wspólnego nadzoru nad bankami i być może w przyszłości wspólnego systemu gwarancji depozytów obywateli, popiera 57 proc. dorosłych Polaków - podaje CBOS.

Ankietowani postawieni przed alternatywą, czy należy redukować wydatki budżetu czy też przeznaczać pieniądze na ożywianie gospodarki, częściej wskazują na potrzebę działań wspierających rozwój ekonomiczny - 48 proc. Niewiele mniej osób - 40 proc. - uważa jednak, że państwa dotknięte lub zagrożone kryzysem powinny przede wszystkim oszczędzać.

Do zwolenników obecności naszego kraju w UE zalicza się obecnie 77 proc. dorosłych Polaków, o 4 punkty mniej niż w styczniu tego roku. Przeciwnych członkostwu jest 14 proc. ankietowanych (o 2 pkt proc. więcej niż przed sześcioma miesiącami). Oznacza to, że poparcie dla przynależności Polski do Wspólnoty jest obecnie najniższe od siedmiu lat.

W potencjalnych elektoratach przynależność Polski do UE powszechnie popierają zwolennicy PO - 97 proc., a rzadziej niż przeciętnie sympatycy PiS - 69 proc. - i PSL - 71 proc.

O ile trzy lata temu prawie połowa Polaków skłaniała się do przekonania, że Europa powinna się coraz bardziej jednoczyć, o tyle obecnie pogląd ten podziela niespełna dwie piąte - 38 proc. badanych. Przybyło natomiast osób przychylających się do opinii, że integracja zaszła już za daleko (odsetek tych osób wzrósł z 21 proc. do 27 proc.). Nadal jednak przewagę mają zwolennicy pogłębiania integracji europejskiej.

Badanie przeprowadzono w dniach 5-12 lipca 2012 roku na liczącej 960 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

kop/PAP
[fot. sxc.hu]
Słowa kluczowe:

strefa euro

,

CBOS

Warto poczytać

 1. mother-and-daughter-2078075960720 26.05.2017

  GUS dzieli się danymi nt. polskich matek

  Polskie mamy w większości mają wyższe wykształcenie, na pierwsze dziecko decydują się przeciętnie w wieku 27 lat. Matki z rodzin wielodzietnych są na ogół aktywne zawodowo - wynika z danych GUS i Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus". W piątek obchodzimy Dzień Matki.

 2. protest-4646161280 25.05.2017

  CBOS: Młodzież bez zaangażowana w politykę

  Ponad połowa najmłodszych badanych (od 18 do 24 roku życia) deklaruje się jako niezaangażowani (52 proc.) w politykę.

 3. economy-2245121stef 24.05.2017

  W maju wyraźna poprawa nastrojów konsumenckich

  Obliczane przez GUS wskaźniki ufności konsumenckiej osiągnęły rekordowy poziom.

 4. MK5121600IMG3055t586780b1m800xc3aa13db 23.05.2017

  Rekordowe oceny polskiej gospodarki

  Tak dobrych wyników oceny polskiej gospodarki jeszcze w historii nie było. Według najnowszego badania CBOS aż 42 procent Polaków dobrze ocenia sytuację gospodarczą w Polsce.Ocena ta wzrosła od początku roku aż o 11 proc.

 5. imigranci-fdshfbsdjhfbj 22.05.2017

  Miliony uchodźców w 2016 r.

  "Osoby te w końcu będą musiały szukać schronienia gdzie indziej, jeśli nie zostanie im ono zapewnione w ich własnym kraju"

 6. student-849822960720 20.05.2017

  Kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni

  - Kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni - wynika z sondażu przeprowadzonego przez międzynarodową korporację finansową Fidelity Investments.

 7. gielda-rfdersd 19.05.2017

  Spada liczba giełdowych dłużników

  Zadłużenie spółek notowanych na głównym rynku GPW wyniosło 27,3 mln zł.

 8. pieniadze-edswe 18.05.2017

  Długi alimentacyjne Polaków rosną

  Na koniec kwietnia wyniosły prawie 10,5 mld zł, a kwota ta przyrasta o ok. 100 mln zł miesięcznie.

CS143fotMINI

Czas Stefczyka 143/2017

PDF (5,50 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook