Jedynie prawda jest ciekawa

Dobrze wspominamy dzieciństwo

18.02.2014

Większość Polaków bardzo dobrze wspomina swoje dzieciństwo, a dodatkowo trzy czwarte badanych chciałoby mieć taką rodzinę, jaką tworzyli ich rodzice - wynika z sondażu TNS Polska "Wspomnienia z dzieciństwa - dzisiaj i dwadzieścia lat temu".

Jak wynika z badania, w porównaniu z wynikami sprzed 20 lat, obecnie więcej Polaków dobrze mówi o okresie swego dzieciństwa (85 proc. wobec 79 proc.).

Zdecydowana większość badanych (81 proc.) jest przekonana o tym, że zawsze może liczyć na pomoc rodziny i docenia starania rodziców, którzy są dla nich wzorem tego, jak budować własne relacje ze współmałżonkiem oraz z dziećmi.

Trzy czwarte badanych (75 proc.) chciałoby mieć taką rodzinę, jaką tworzyli ich rodzice. 20 lat temu wynik był prawie taki sam.

Jeśli chodzi o wpływ rodzica na to, kim jesteśmy obecnie, to połowa Polaków (50 proc.) uważa, że więcej zawdzięcza matce niż ojcu. 20 lat temu pogląd ten podzielała mniej niż połowa ankietowanych (46 proc.).

Jednak prawie dwóch na pięciu badanych (39 proc.) twierdzi, że gdy byli dziećmi bardziej zależało im na opinii ojca niż matki.

20 lat temu większość badanych (62 proc.) deklarowała, że w ich domach istniał ścisły podział obowiązków na typowo kobiece i typowo męskie. Obecnie - co może być zaskakujące – osób odpowiadających w ten sposób jest nieco więcej (66 proc. wobec 62 proc.).

W ostatnich 20 latach największe zmiany w deklaracjach respondentów zaszły w dwóch kwestiach: w odniesieniu do wspomnień z rodzinnych wakacji oraz dbałości rodziców o to, by dziecko chodziło do kościoła.

W porównaniu z wynikami z 1994 r., dziś zdecydowanie mniej osób deklaruje, że rodzice dbali o to, by chodzili na nabożeństwa (75 proc. wobec 88 proc.).

Dwie dekady temu szczególnie miło wspólne wyjazdy wakacyjne z rodziną wspominała mniej niż połowa badanych (41 proc.). Dziś odsetek ten wzrósł aż o 20 punktów procentowych i wyniósł 61 proc.

W 1994 roku 69 proc. ankietowanych zadeklarowało, że zostali wychowani w dużej dyscyplinie i posłuszeństwie. W 2014 r. odsetek ten spadł o 6 proc., ale wciąż obejmuje zdecydowaną większość Polaków (63 proc.).

Im ludzie są starsi, tym częściej wspominają o "surowym" wychowaniu - wśród osób poniżej 30. roku życia takie wspomnienia ma ok. 50 proc. respondentów , a wśród osób sześćdziesięcioletnich i

starszych odsetek ten wynosi 73 proc. W wynikach widać zatem pewną zmianę obyczajową i różnice międzypokoleniową.

Badanie przeprowadzono w dniach 11-16 stycznia 2014 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie tysiąca mieszkańców Polski w wieku powyżej 15 lat.

PAP, lz

[fot: sxc.hu]

CS148fotMINI

Czas Stefczyka 148/2017

PDF (10,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook