Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

Co piąty zatrudniony pracuje w sektorze publicznym

19.07.2012

Co piąty zatrudniony w Polsce pracuje w sektorze publicznym. To o prawie 10 punktów procentowych więcej niż w Niemczech czy Hiszpanii - donosi raport Fundacji Obywatelskiego Rozwoju. FOR wytknęła także błędy co do powstawania prawa, która sprzyja zatrudnianiu większej liczby urzędników.

Z analizy FOR wynika, że w Polsce co piąty zatrudniony pracuje w sektorze publicznym. Co prawda odsetek ten jest niższy niż na przykład w Danii (34,8%), ale znacznie większy niż w Niemczech (14,8%), czy Hiszpanii (16,7%). Spośród zatrudnionych w sektorze publicznym najwięcej, bo niemal milion osób, zatrudnionych jest w oświacie. Odsetek zatrudnionych w oświacie nie zmniejsza się pomimo coraz mniejszej liczby uczniów w szkołach. Niewiele mniej znajduje pracę w szeroko pojętej administracji publicznej.

Ponad pół miliona osób zatrudnionych jest w sektorze ochrony zdrowia. W czołówce tego rankingu jest też 270 tys. osób zatrudnionych w transporcie, 120 tys. w górnictwie, 110 tys. w energetyce i 90 tys. osób w przetwórstwie przemysłowym. Co prawda, według danych FOR, zatrudnienie w sektorze publicznym spadło w ciągu ostatnich sześciu lat o ponad trzy procent, to jednak nadal pozostaje na poziomie większym niż jest to w Niemczech czy Hiszpanii. Spadek ten wynika zarówno ze spadku liczby osób pracujących w sektorze publicznym (spadek o 4 proc. w omawianym okresie) jak i ze wzrostu liczby pracujących ogółem (wzrost o niecałe 11 proc.).

W raporcie porównano także zarobki w sektorze publicznym z tymi z sektora prywatnego. Okazuje się, że lepiej zarabiających można znaleźć w tych sektorach, które opłacane są przez państwo. Eksperci FOR twierdzą: - W Polsce mamy szczególnie dużo do zrobienia w dziedzinie zwiększania produktywności. W jednym ze swoich raportów ekonomiści OECD stawiają hipotezę, że gdyby przeprowadzono odpowiednie reformy to polskie PKB per capita mogłoby wzrosnąć dodatkowo o 17 punktów procentowych w ciągu najbliższych 10 lat 12. Owe działania to nie tylko deregulacja likwidacja absurdalnych przepisów czy reformy rynku pracy, ale także właśnie i zabiegi zmierzające do zwiększania wydajności urzędników – napisano w raporcie FOR. Niezbyt wysoka wydajność pracy urzędników, zdaniem ekspertów Fundacji jest spowodowana m.in. nadmiarem złego i nieprzemyślanego prawa. Fundacja przypomina także, że gospodarce i jej rozwojowi sprzyja ograniczona rola państwa.

mf, for.org.pl, ekonomia24.pl

[Fot. Wikipedia]

Słowa kluczowe:

FOR

,

sektor publiczny

,

administracja

CS141fotMINI

Czas Stefczyka 141/2017

PDF (4,89 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook