Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

Co dalej z reformą sądownictwa?

17.07.2013

Sąd Najwyższy nie przesądził o losach spraw po "reformie Gowina". Nadal nie wiadomo czy reforma sądownictwa, przeprowadzona z początkiem tego roku, wymusi konieczność powtórzenia wielu procesów.

Będą o tym decydować sądy rozpatrujące poszczególne sprawy, a w razie odwołania sędziego - Sąd Najwyższy.

Sprawa dotyczyła konkretnie Sądu Rejonowego w Bytowie (Pomorskie), który został zniesiony z początkiem tego roku na skutek reformy sądownictwa, czyli dwóch rozporządzeń wydanych przez ówczesnego ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina. Jedno dotyczyło zniesienia 79 najmniejszych sądów rejonowych, które stały się wydziałami zamiejscowymi większych jednostek, oraz ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych.

Po zniesieniu bytowskiego sądu - jednego z 79 najmniejszych sądów rejonowych - jego sędziowie zostali przeniesieni do pracy w Sądzie Rejonowym w Lęborku, w wydziale cywilnym zamiejscowym z siedzibą w Bytowie. W efekcie - mimo że nadal orzekają w tej samej miejscowości - ich przynależność służbowa zasadniczo się zmieniła. Nie orzekają już bowiem w dotychczasowym sądzie w Bytowie, ale w innym sądzie - z główną siedzibą w Lęborku. Przeniesienie nastąpiło bez ich zgody, na mocy zmienionych przepisów prawa o ustroju sądów powszechnych i rozporządzeń ministra regulujących system sądownictwa. 27 marca Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy pozwalające na reformę sądów były zgodne z konstytucją.

Powstał jednak problem, co ze sprawami, które wpłynęły do Sądu Rejonowego w Bytowie jeszcze przed jego zniesieniem, czy postępowania te, kontynuowane teraz przez sędziów przeniesionych do Sądu Rejonowego w Lęborku, stają się nieważne, czy przeciwnie - sąd w Lęborku może je rozstrzygać.

Po raz pierwszy SN zastanawiał się nad tym 11 kwietnia, ale nie udzielił wówczas odpowiedzi. Uznał, że musi to rozważyć w szerszym, siedmioosobowym składzie. Przy okazji powziął wątpliwość, czy decyzję w sprawie przeniesienia sędziego mógł podpisać - z upoważnienia ministra sprawiedliwości - podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, a nie osobiście sam minister jako organ konstytucyjny.

W środę Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której stwierdził, że "decyzja ministra sprawiedliwości o przeniesieniu sędziego na inne miejsce służbowe, wydana na podst. art. 75 par. 3 w związku z art. 75 par. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, jest skuteczna od chwili doręczenia jej sędziemu, chyba że podjęta została niezgodnie z prawem, a w szczególności w niewłaściwym trybie lub przez nieuprawniony podmiot. Zgodność z prawem tej decyzji podlega badaniu zarówno w rozpoznawanej sprawie, jak i w ramach odwołania sędziego do Sądu Najwyższego" (sygn. III CZP 3/13).

Odczytując uchwałę, sędzia Tadeusz Ereciński powiedział, że uzasadnienie uchwały będzie przedstawione na piśmie.

PAP,mc
[fot. Wiki Commons]

Warto poczytać

 1. MK5121600IMG3055t586780b1m800xc3aa13db 23.05.2017

  Rekordowe oceny polskiej gospodarki

  Tak dobrych wyników oceny polskiej gospodarki jeszcze w historii nie było. Według najnowszego badania CBOS aż 42 procent Polaków dobrze ocenia sytuację gospodarczą w Polsce.Ocena ta wzrosła od początku roku aż o 11 proc.

 2. imigranci-fdshfbsdjhfbj 22.05.2017

  Miliony uchodźców w 2016 r.

  "Osoby te w końcu będą musiały szukać schronienia gdzie indziej, jeśli nie zostanie im ono zapewnione w ich własnym kraju"

 3. student-849822960720 20.05.2017

  Kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni

  - Kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni - wynika z sondażu przeprowadzonego przez międzynarodową korporację finansową Fidelity Investments.

 4. gielda-rfdersd 19.05.2017

  Spada liczba giełdowych dłużników

  Zadłużenie spółek notowanych na głównym rynku GPW wyniosło 27,3 mln zł.

 5. pieniadze-edswe 18.05.2017

  Długi alimentacyjne Polaków rosną

  Na koniec kwietnia wyniosły prawie 10,5 mld zł, a kwota ta przyrasta o ok. 100 mln zł miesięcznie.

 6. IMK4ERW1704MG4021 17.05.2017

  Polacy zadowoleni z 500+

  Większość rodaków uważa, że program pomógł rodzinom.

 7. MK9bt17059013IMG5251t59189a4bm800xd1b32dc7 16.05.2017

  Coraz lepsze wyniki polskiej gospodarki

  PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie w pierwszym kwartale 2017 r. o 4,0 proc. w porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku - poinformował we wtorek w tzw. szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny.

 8. weapon-424772stef 15.05.2017

  Im więcej przemocy w szkole, tym słabsze wyniki w nauce mają uczniowie - raport PISA

  W Polsce istnieje większe zagrożenie przemocą w szkole niż w innych krajach OECD.

CS143fotMINI

Czas Stefczyka 143/2017

PDF (5,50 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook