Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

Co czwarty Polak nie był za granicą

13.01.2016

Nie wszyscy jeżdżą na zagraniczne wczasy. 23 proc. Polaków nigdy nie był za granicą, a prawie co trzeci ma ważny paszport. Z kolei 53 proc. dorosłych Polaków deklaruje, że umie się porozumieć się w choć jednym z języków obcych - wynika z sondażu CBOS.

W grudniowym sondażu 77 proc. badanych zadeklarowało, że było już kiedyś za granicą. Pozostała część - a więc niemal co czwarty ankietowany (23 proc.) - przyznawała, że do tej pory nigdy nie była poza krajem.

Oznacza to, że w ciągu trzech lat, od roku 2012 liczba osób, które przynajmniej raz w życiu wyjeżdżały za granicę wzrosła o 8 pkt proc. A od roku 1993 odsetek ten zmienił się o 28 pkt. procentowych. Poinformował o tym we wtorek CBOS.

Z danych CBOS wynika, że rośnie też odsetek osób, które znają jakiś język obcy. Obecnie, zgodnie z deklaracjami, ponad połowa dorosłych Polaków (53 proc., od 2012 roku wzrost o 2 pkt. Procentowe) potrafi porozumieć się w jakimś obcym języku. Od roku 1997 odsetek takich deklaracji zwiększył się o 16 punktów.

Z sondażu wynika, że angielski zna 32 proc. Polaków, rosyjski 20 proc., a niemiecki 14 proc. Tylko nieliczni potrafią porozumieć się w języku francuskim (2 proc.) czy hiszpańskim (1 proc.).

Osoby, które znają języki obce, częściej deklarują też, że były już za granicą. Spośród tych, którzy umieją się porozumieć w jakimkolwiek innym języku, niemal 90 proc. osób wyjeżdżało już kiedyś z Polski. Wśród osób, które języków obcych nie znają, za granicę wyjeżdżało tylko 64 proc.
osób.

Wyjazdy zagraniczne są tym powszechniejsze, im wyższy poziom wykształcenia respondentów i wyższa ich pozycja zawodowa, a ponadto im wyższe dochody w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym oraz im lepiej oceniana własna sytuacja materialna. Zgodnie z deklaracjami, za granicę częściej wyjeżdżali mężczyźni niż kobiety, częściej mieszkańcy miast, zwłaszcza największych, niż mieszkańcy wsi, częściej osoby mające od 45 do 54 lat niż respondenci z pozostałych grup wiekowych.

Chociaż w ostatnich latach odsetek Polaków podróżujących za granicę dość istotnie się zwiększa, od kilkunastu lat systematycznie maleje liczba osób posiadających ważny paszport (spadek z 50 proc. w roku 2001 do 30 proc. w roku 2015). W znacznej mierze wynika to z faktu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i zniesienia obowiązku posiadania paszportu przez obywateli krajów członkowskich podróżujących po Unii - zinterpretowano w komunikacie CBOS.

Badanych pytano też, jakie kraje odwiedzali w ciągu ostatnich 20 lat. Najpopularniejsze kierunki wyjazdów zagranicznych Polaków w zasadzie się nie zmieniają. Krajem najczęściej odwiedzanym nadal są Niemcy. Było tam w ciągu ostatnich dwóch dekad ponad dwie piąte ogółu ankietowanych (42 proc.). Następne w kolejności pozostają Czechy - stanowiące cel podróży jednej czwartej badanych (26 proc.) oraz Słowacja, którą odwiedzała niemal jedna piąta respondentów (18 proc.).

Popularnością cieszą się też Włochy, dokąd podróżowało 16 proc. ogółu ankietowanych, oraz kolejno: Francja (15 proc.), Wielka Brytania (13 proc.), Austria (11 proc.), Holandia (11 proc.), Hiszpania (10 proc.), Grecja (8 proc.), Węgry (8 proc.), Belgia (7 proc.), Chorwacja (7 proc.), a także Turcja (6 proc.), Ukraina (6 proc.) i Szwecja (5 proc.). Inne kraje wymieniano rzadziej lub jedynie sporadycznie.

Na podstawie deklaracji respondentów można stwierdzić, że w ostatnim dwudziestoleciu większość wyjeżdżających za granicę udawała się tam  przede wszystkim w celach turystycznych (66 proc.). Dla ponad jednej czwartej (27 proc.) powodem wyjazdu była praca zarobkowa, natomiast mniej więcej jedna szósta wypoczywała za granicą, leczyła się tam lub odwiedzała krewnych, przyjaciół (po 17 proc.). Co szesnasty badany podróżował za granicę w celach handlowych lub zakupowych i tyle samo osób załatwiało sprawy służbowe (po 6 proc.). Jedynie nieliczni deklarują, że głównym powodem ich zagranicznego wyjazdu była edukacja (1 proc.).

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 3-10 grudnia 2015 roku na liczącej 989 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Zapraszamy na profil Stefczyk.info na Facebooku!

PAP/JKUB

[fot. Stefczyk.info]
Słowa kluczowe:

CBOS

,

zagranica

,

wyjazdy

,

turystyka

,

sondaż

Warto poczytać

 1. photography-700138960720 28.05.2017

  Polskę w 2017 r. odwiedziło 17,5 mln turystów

  Do Polski przyjechało w ubiegłym roku 17,5 mln, czyli o 4,5 proc. więcej niż rok wcześniej, turystów zagranicznych.

 2. mother-and-daughter-2078075960720 26.05.2017

  GUS dzieli się danymi nt. polskich matek

  Polskie mamy w większości mają wyższe wykształcenie, na pierwsze dziecko decydują się przeciętnie w wieku 27 lat. Matki z rodzin wielodzietnych są na ogół aktywne zawodowo - wynika z danych GUS i Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus". W piątek obchodzimy Dzień Matki.

 3. protest-4646161280 25.05.2017

  CBOS: Młodzież bez zaangażowana w politykę

  Ponad połowa najmłodszych badanych (od 18 do 24 roku życia) deklaruje się jako niezaangażowani (52 proc.) w politykę.

 4. economy-2245121stef 24.05.2017

  W maju wyraźna poprawa nastrojów konsumenckich

  Obliczane przez GUS wskaźniki ufności konsumenckiej osiągnęły rekordowy poziom.

 5. MK5121600IMG3055t586780b1m800xc3aa13db 23.05.2017

  Rekordowe oceny polskiej gospodarki

  Tak dobrych wyników oceny polskiej gospodarki jeszcze w historii nie było. Według najnowszego badania CBOS aż 42 procent Polaków dobrze ocenia sytuację gospodarczą w Polsce.Ocena ta wzrosła od początku roku aż o 11 proc.

 6. imigranci-fdshfbsdjhfbj 22.05.2017

  Miliony uchodźców w 2016 r.

  "Osoby te w końcu będą musiały szukać schronienia gdzie indziej, jeśli nie zostanie im ono zapewnione w ich własnym kraju"

 7. student-849822960720 20.05.2017

  Kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni

  - Kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni - wynika z sondażu przeprowadzonego przez międzynarodową korporację finansową Fidelity Investments.

 8. gielda-rfdersd 19.05.2017

  Spada liczba giełdowych dłużników

  Zadłużenie spółek notowanych na głównym rynku GPW wyniosło 27,3 mln zł.

CS143fotMINI

Czas Stefczyka 143/2017

PDF (5,50 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook