Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

CBOS: Ufamy naszym najbliższym

27.02.2014

Zdecydowana większość Polaków ufa swojej najbliższej rodzinie. Zaufaniem darzymy również znajomych i nieco dalszych krewnych - wynika z najnowszego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej.

Zdecydowana większość respondentów (97 proc.) ufa najbliższej rodzinie, a także znajomym (91 proc.) oraz dalszym krewnym (87 proc.) - wynika z najnowszego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej.

Według CBOS tylko nieznacznie mniejszy jest odsetek tych, którzy mają zaufanie do swoich współpracowników (82 proc.) oraz sąsiadów (76 proc.).

O ile jednak zaufanie do rodziców, dzieci czy współmałżonków wyrażane jest zwykle bez wahania (82 proc. odpowiedzi "zdecydowanie mam zaufanie"), o tyle w przypadku dalszej rodziny czy, tym bardziej sąsiadów, współpracowników i znajomych dominują odpowiedzi umiarkowane: "raczej mam zaufanie" (odpowiednio: 51 proc., 58 proc., 62 proc. i 66 proc.). Nieograniczone zaufanie do swojej dalszej rodziny ma 36 proc. ankietowanych, do znajomych - 25 proc., do współpracowników - 20 proc., do sąsiadów - 18 proc.

Jeśli chodzi o deklarowaną nieufność, to - w ocenie CBOS - najczęściej dotyka ona sąsiadów (odpowiedzi "raczej nie mam zaufania" i "zdecydowanie nie mam zaufania" stanowią łącznie 19 proc.), a także - w mniejszym stopniu - współpracowników (15 proc.). Co dziesiąty Polak (10 proc.) nie ufa swoim dalszym krewnym, co czternasty (7 proc.) nie ma zaufania do swoich znajomych, a trzech na stu (3 proc.) - do swojej najbliższej rodziny.

Z porównania danych z lat 2002-2014 wynika - jak podkreśla CBOS - że poziom zaufania w sferze prywatnej jest wyjątkowo stabilny. Odnotowywane w tym okresie różnice są minimalne i raczej nie wskazują na jakiś określony trend. Można zatem przyjąć, że stosunki między ludźmi, których łączy pokrewieństwo, znajomość, wspólna praca czy też sąsiedztwo, niezmiennie opierają się na zaufaniu.

Na ogół jest ono tym powszechniejsze i silniejsze, im bliższe relacje wiążą badanych z omawianymi grupami.
Według badań CBOS dość duże zaufanie Polaków w sferze prywatnej nie znajduje odzwierciedlenia w relacjach z osobami spoza najbliższego otoczenia. Na pytanie o zaufanie do nieznajomych, z którymi respondenci spotykają się w różnych sytuacjach, twierdząco odpowiada zaledwie jedna trzecia (35 proc.), w tym większość (33 proc. ogółu) deklaruje ograniczone zaufanie (odpowiedzi: "raczej mam zaufanie"). Ponad połowa badanych (55 proc.) nie ufa nieznajomym, w tym co dziesiąty (11 proc.) w sposób zdecydowany.

W porównaniu z poprzednim pomiarem (z 2012 roku) dość znacząco wzrosła liczba osób niemających zaufania do ludzi spotykanych w różnych sytuacjach (z 48 proc. do 55 proc.), nie zmienił się natomiast odsetek ufających nieznajomym. Zmniejszyła się liczba respondentów niepotrafiących udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie (z 18 proc. do 10 proc.).

Mimo niezmiernie dużego zaufania Polaków w sferze prywatnej, a więc do rodziny, znajomych, sąsiadów czy współpracowników, to - jak podkreśla CBOS - respondenci zdecydowanie częściej opowiadają się za zachowaniem ostrożności w stosunkach z innymi ludźmi (75 proc.) niż za otwartością na innych (22 proc.). Opinia, że większości ludzi można ufać, wyrażana jest obecnie równie często jak przed dwoma laty, nieco rzadziej zaś niż w latach 2008 i 2010 oraz częściej niż w latach 2002-2006.

Sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 9-15 stycznia tego roku na liczącej 1067 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

fot. PAP/EPA

http://blogonvaal.com/Słowa kluczowe:

rodzina

,

CBOS

,

dzieci

,

Polacy

Warto poczytać

 1. ashtray-12654551920 22.10.2016

  W Polsce ubywa palaczy

  Badania pokazują, że spada odsetek osób palących papierosy; to efekt rosnącej świadomości szkodliwości palenia i swoistej mody na niepalenie.

 2. 500SI 21.10.2016

  Na co Polacy wydają 500+?

  Blisko połowa Polaków pieniądze z 500+ wydaje na potrzeby całej rodziny; ponad jedna trzecia wydziela je z domowego budżetu i przeznacza na określone cele, jedna piąta wydziela je częściowo - wynika z badania CBOS.

 3. 212784eecf3a4479282af65f6d3b98dc8d69df64 20.10.2016

  Prawie 4 mln dzieci korzysta z 500+

  Do rodzin trafiło już 11,3 mld zł. To dane po pełnych sześciu miesiącach obowiązywania programu.

 4. EurocopterEC-725CougarMkII 19.10.2016

  Pawłowicz: Państwo musi się kierować swoim interesem

  Posłanka PiS prof. Krystyna Pawłowicz mówiła w rozmowie z portalem wPolityce.pl o sprawie Caracali.

 5. industry-406905960720 19.10.2016

  NIK: Nieprawidłowa ochrona ważnych obiektów

  Obiekty kluczowe dla funkcjonowania i bezpieczeństwa państwa i obywateli nie są dostatecznie chronione - wynika z kontroli NIK.

 6. money-14540131920 18.10.2016

  GUS: wzrost wynagrodzeń we wrześniu

  Przeciętne wynagrodzenie brutto we wrześniu wyniosło 4.217,96 zł, co oznacza, że rok do roku wzrosło o 3,9 proc. - poinformował we wtorek Główny Urząd Statystyczny.

 7. transportniepelnoSI 17.10.2016

  NIK o niepełnosprawnych w komunikacji miejskiej

  "Brak lub niepełne dostosowanie komunikacji miejskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych stanowi dla nich barierę w swobodnym przemieszczaniu się w granicach miasta" - twierdzi NIK w swoim najnowszym raporcie.

 8. old-tv-11494161920 16.10.2016

  Węgrzy o wpływie polityki na media

  Dwie trzecie Węgrów uważa, że większy wpływ na media w ich kraju ma rządzący centroprawicowy Fidesz niż lewica - takie są wyniki najnowszego sondażu przeprowadzonego przez sympatyzujący z opozycją Instytut Publicus.

CS136MINIfoto

Czas Stefczyka 136/2016

PDF (7,14 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook