Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

CBOS: ponad połowa Polaków uważa, że żyje im się dobrze

19.02.2016

Prawie połowa respondentów CBOS wyraziła w lutym niezadowolenie z rozwoju sytuacji w kraju, jedna trzecia oceniła go pozytywnie. W porównaniu ze styczniem pogorszyły się prognozy na następne miesiące - informuje ośrodek.

Niemal połowa respondentów - 46 proc., tyle samo co w styczniu - była niezadowolona z rozwoju sytuacji w kraju. 33 proc. oceniło ją pozytywnie, jedna piąta - 21 proc. - nie miała zdania. Prawie dwie piąte ankietowanych - 38 proc. - wyraziło niezadowolenie z sytuacji politycznej, niemal taka sama grupa (37 proc.) uznała ją za przeciętną, a niespełna jedna piąta - 18 proc. - za dobrą.

CBOS zauważa, że opinie na temat funkcjonowania sceny politycznej pozostały bez większych zmian, jednak w dłuższej perspektywie można zauważyć "niewielki, ale w miarę systematyczny" wzrost ocen pozytywnych.

Gospodarczą kondycję kraju 29 proc. pytanych określiło jako dobrą - o 3 punkty procentowe mniej niż w styczniu. 23 proc. (o 3 pkt. proc. więcej niż przed miesiącem) oceniło ją źle. Największa grupa - 41 proc. - wybrała odpowiedź "ani dobra, ani zła".

Nieco ponad połowa respondentów 54 proc. (w porównaniu ze styczniem ubytek o 4 pkt. Proc.) stwierdziła, że im i ich rodzinom żyje się dobrze. Niespełna dwie piąte (37 proc.) oceniło, że przeciętnie, a co jedenasty (9 proc.) - że źle. Pod względem materialnym warunki swoich gospodarstw domowych jako dobre oceniła blisko połowa - 48 proc. - ankietowanych, ponad dwie piąte - 43 proc. - jako przeciętne, 9 proc. wyraziło niezadowolenie.

Ponad trzy piąte badanych (62 proc.) dobrze oceniło sytuacją w swoim zakładzie pracy. Jako złą określiło ja 11 proc. respondentów. Poprawę sytuacji w kraju w najbliższym roku przewidywało w lutym 28 proc. (ubytek o 2 pkt.), pogorszenie 29 proc. (o 3 pkt. więcej) ankietowanych.

W lutym zmalał optymizm w przewidywaniach dotyczących sytuacji politycznej w Polsce. O 5 pkt. proc. (do 23 proc.) zmalał odsetek badanych oczekujących jej poprawy, a o 6 punktów - do 37 proc. - wzrosła liczba tych, którzy spodziewają się w tym zakresie utrzymania status quo. Pogorszenia sytuacji - tak jak w styczniu - obawia się niemal jedna trzecia respondentów - 30 procent.

Mniej optymistyczne niż w styczniu są także prognozy kondycji gospodarczej kraju. Na jej poprawę liczy niespełna jedna czwarta badanych - 24 proc. (spadek o 6 punktów) i tyle samo - 24 proc. (wzrost o 4 punkty) spodziewa się jej pogorszenia. Nadal największa grupa (41 proc., wzrost o 4 punkty) nie przewiduje zmian pod tym względem.

23 proc. spodziewa się poprawy jakości życia swojej rodziny, a pogorszenia 9 proc. respondentów. 58 proc. nie oczekuje zmian.

19 proc. (ubytek o 5 pkt. z porównaniu ze styczniem) przewiduje poprawę warunków materialnych swych gospodarstw domowych. 9 proc. (o 2 pkt. więcej) liczy się z pogorszeniem. Największa grupa - 72 proc. (wzrost o 3 pkt.) nie przewiduje tu zmian. Zdaniem 23 proc. badanych poprawi się kondycja ich zakładów pracy, 9 proc. przewiduje pogorszenie; 61 proc. uważa, że się ona nie zmieni.

Pytani o sytuację na rynku pracy, respondenci najczęściej oceniali, że w ich miejscowości trudno o jakąkolwiek pracę (37 proc.) lub że można znaleźć jakieś zajęcie, ale nie spełnia ono oczekiwań (42 proc.). Zdaniem 12 proc. w ich okolicy nie ma żadnej pracy, a sześciu na stu oceniło, że odpowiednie zatrudnienie można znaleźć bez większych problemów.

Dwie trzecie pracujących ankietowanych - 66 proc. - wyraziło pewność utrzymania zatrudnienia, jedna trzecia - 32 proc. - liczyła się z możliwością utraty pracy.

Sondaż z cyklu "Aktualne problemy i wydarzenia" Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło 3-10 lutego br. na liczącej 1000 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Ryb, PAP

Warto poczytać

 1. mid-16a27145 28.10.2016

  CBOS: Duda i Szydło liderami rankingu zaufania

  Prezydent Andrzej Duda, premier Beata Szydło i Paweł Kukiz są liderami rankingu zaufania badania CBOS przeprowadzonego w październiku.

 2. mid-16a25071 27.10.2016

  CBOS: Rząd z dobrą oceną 45 proc. badanych

  Gabinet Beaty Szydło popierają przede wszystkim osoby identyfikujące się z prawicą (67 proc.)

 3. warsawrankingSI 26.10.2016

  Coraz lepsza sytuacja dla biznesu w Polsce

  W rankingu Banku Światowego „Doing Business 2017” Polska awansowała z 25. na 24. miejsce.

 4. niemowlecbosaborcjaSI 25.10.2016

  CBOS: Większość Polaków za zachowaniem kompromisu aborcyjnego

  Prawie powszechnie uznawana jest dopuszczalność aborcji w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia matki, a także jeśli ciąża jest wynikiem czynu zabronionego.

 5. mid-epa05600576 24.10.2016

  Uchodźcy masowo zakłamują swój wiek

  Co czwarty nieletni uchodźca w Wielkiej Brytanii nie jest nieletni.

 6. bliski-wschód-syria 23.10.2016

  Coraz mniej chrześcijan na Bliskim Wschodzie

  Wierni różnorodnych Kościołów wschodnich padają ofiarą Państwa Islamskiego (IS), a niewielka tylko część zdołała uciec za granicę.

 7. ashtray-12654551920 22.10.2016

  W Polsce ubywa palaczy

  Badania pokazują, że spada odsetek osób palących papierosy; to efekt rosnącej świadomości szkodliwości palenia i swoistej mody na niepalenie.

 8. 500SI 21.10.2016

  Na co Polacy wydają 500+?

  Blisko połowa Polaków pieniądze z 500+ wydaje na potrzeby całej rodziny; ponad jedna trzecia wydziela je z domowego budżetu i przeznacza na określone cele, jedna piąta wydziela je częściowo - wynika z badania CBOS.

CS136MINIfoto

Czas Stefczyka 136/2016

PDF (7,14 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook