Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

CBOS: Polacy uważają, że partie polityczne powodują kłótnie i zamęt

08.11.2011

Zdecydowana większość Polaków uważa, że działalność partii politycznych powoduje kłótnie i zamęt w państwie oraz że są one klikami polityków dążących do władzy - wynika z badania CBOS.

Z badania przeprowadzonego jeszcze przed wyborami parlamentarnymi wynika, że Polacy negatywnie oceniają działalność partii politycznych w kraju.

Ogromna większość ankietowanych podziela dwie krytyczne opinie na temat partii politycznych: 90 proc. uważa, że powodują one kłótnie i zamęt w państwie, a 86 proc. myśli, że są one klikami polityków dążących do władzy. Trzy czwarte badanych (77 proc.) uważa, że dla polityków zrzeszonych w partiach najistotniejsze jest realizowanie własnych ambicji, a 69 proc. ankietowanych zgodziło się ze stwierdzeniem, że nie wiadomo, o co tak naprawdę partiom chodzi.

65 proc. badanych podziela pogląd, że partie polityczne proponują rozwiązania ważnych problemów w kraju, zaś o tym, że partie uwzględniają wolę wyborców przekonanych jest trzy piąte ankietowanych (60 proc.). 69 proc. ankietowanych twierdzi, że partie nie troszczą się o problemy zwykłych ludzi, jedynie co czwarty badany (25 proc.) uważa, że starają się je rozwiązywać.

Analogiczny sondaż CBOS przeprowadził 10 lat temu, w listopadzie 2001 roku i wyniki były bardzo podobne. Jedyna znacząca różnica to spadek liczby osób przekonanych, że partie troszczą się o interesy zwykłych ludzi (z 34 proc. do 25 proc.)

We wszystkich wyodrębnionych przez autorów badania grupach społeczno-demograficznych dominuje krytyczny wizerunek partii politycznych. O ich pozytywnej roli najczęściej mówią najmłodsi badani, osoby uczące się lub studiujące, respondenci z wyższym wykształceniem, deklarujący duże zainteresowanie polityką, mieszkańcy największych miast i badani niepraktykujący religijnie. Pozytywny wizerunek działalności partii politycznych częstszy jest również wśród deklarujących udział w wyborach niż wśród tych, którzy nie zamierzali głosować, lub byli co do tego niezdecydowani (17 proc. wobec 12 proc. i 9 proc.). Stosunkowo najbardziej pozytywny wizerunek partii politycznych mają zwolennicy SLD, natomiast najbardziej krytyczny - sympatycy PiS. Różnice poglądów w tej sprawie między pozostałymi elektoratami są niewielkie.

Postrzeganie działalności partii politycznych jest również związane z oceną funkcjonowania demokracji w Polsce, a także z ogólnym nastawieniem do tego ustroju. Badani krytycznie odnoszący się do działalności partii częściej skłaniają się ku obojętności politycznej, wyrażającej się w stwierdzeniu, że nie ma dla nich znaczenia, czy rządy są demokratyczne czy niedemokratyczne. Natomiast wśród aprobujących działalność partii politycznych przeważa opinia o przewadze demokracji nad innymi formami rządów.

CBOS zauważa, że Polacy krytycznie zapatrują się na działalność partii politycznych, a jednocześnie perspektywę nieobecności partii traktują przeważnie jako niekorzystną dla kraju.

41 proc. ankietowanych uważa, że sytuacja, w której partie zaprzestałyby działalności politycznej, jest niepożądana, przeciwną opinię - że byłoby to korzystne dla Polski - wyraża jedna piąta respondentów (19 proc.), natomiast co czwarty badany (23 proc.) sądzi, że nie miałoby to żadnego wpływu na sytuację w kraju. W stosunku do badania z 2001 roku dwukrotnie więcej osób niż wówczas sądzi, że nieobecność partii mogłaby być pożyteczna dla kraju. Pogląd, że zaprzestanie działalności partii politycznych byłoby ze szkodą dla Polski ma najwięcej zwolenników wśród osób popierających Ruch Palikota, najmniej - w elektoracie PiS.

Badanie przeprowadzono w dniach 29 września - 5 października na liczącej 1099 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

PAP
(fot.commons.wikimedia.org/Piotr VaGla Waglowski)


Słowa kluczowe:

Polacy

,

Partie polityczne w Polsce

Warto poczytać

 1. studia-dfdsffdsfsf 29.05.2017

  CBOS: wyższe wykształcenie jest masowe

  81 proc. badanych uważa, że kształcenie na wyższych uczelniach w Polsce jest masowe.

 2. photography-700138960720 28.05.2017

  Polskę w 2017 r. odwiedziło 17,5 mln turystów

  Do Polski przyjechało w ubiegłym roku 17,5 mln, czyli o 4,5 proc. więcej niż rok wcześniej, turystów zagranicznych.

 3. mother-and-daughter-2078075960720 26.05.2017

  GUS dzieli się danymi nt. polskich matek

  Polskie mamy w większości mają wyższe wykształcenie, na pierwsze dziecko decydują się przeciętnie w wieku 27 lat. Matki z rodzin wielodzietnych są na ogół aktywne zawodowo - wynika z danych GUS i Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus". W piątek obchodzimy Dzień Matki.

 4. protest-4646161280 25.05.2017

  CBOS: Młodzież bez zaangażowana w politykę

  Ponad połowa najmłodszych badanych (od 18 do 24 roku życia) deklaruje się jako niezaangażowani (52 proc.) w politykę.

 5. economy-2245121stef 24.05.2017

  W maju wyraźna poprawa nastrojów konsumenckich

  Obliczane przez GUS wskaźniki ufności konsumenckiej osiągnęły rekordowy poziom.

 6. MK5121600IMG3055t586780b1m800xc3aa13db 23.05.2017

  Rekordowe oceny polskiej gospodarki

  Tak dobrych wyników oceny polskiej gospodarki jeszcze w historii nie było. Według najnowszego badania CBOS aż 42 procent Polaków dobrze ocenia sytuację gospodarczą w Polsce.Ocena ta wzrosła od początku roku aż o 11 proc.

 7. imigranci-fdshfbsdjhfbj 22.05.2017

  Miliony uchodźców w 2016 r.

  "Osoby te w końcu będą musiały szukać schronienia gdzie indziej, jeśli nie zostanie im ono zapewnione w ich własnym kraju"

 8. student-849822960720 20.05.2017

  Kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni

  - Kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni - wynika z sondażu przeprowadzonego przez międzynarodową korporację finansową Fidelity Investments.

CS143fotMINI

Czas Stefczyka 143/2017

PDF (5,50 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook