Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

CBOS: Polacy oceniają sytuacje w kraju

22.09.2016

37 proc. ankietowanych w połowie września przez CBOS uważa, że ogólna sytuacja w kraju zmierza "w dobrym kierunku".

37 proc. ankietowanych w połowie września przez CBOS uważa, że ogólna sytuacja w kraju zmierza "w dobrym kierunku". Przeciwnego zdania jest 47 proc., a 16 proc. nie ma opinii.

"Oceny ogólnej sytuacji w kraju są bardzo podobne do tych sprzed miesiąca" - komentuje CBOS wyniki sondażu. W sierpniu zadowolenie wyrażało 38 proc. respondentów; niezadowolenie - 45 proc., a 17 proc. nie miało zdania.

CBOS podkreśla, że we wrześniu, tak jak w sierpniu, największa część ankietowanych wyraża niezadowolenie z sytuacji na krajowej scenie politycznej - 39 proc. Jako przeciętną określa ją ponad 36 proc., a zadowolenie deklaruje 18 proc. Opinii nie ma 7 proc.

Według badań, niemal identycznie jak przed miesiącem postrzegana jest także gospodarka kraju - dodaje CBOS. 42 proc. uważa, że jest ona przeciętna, 31 proc. ocenia ją pozytywnie, a 21 proc. jest z niej niezadowolonych.

Od sierpnia nieznacznie poprawiły się oceny jakości życia ankietowanych. 57 proc. respondentów (wzrost o 4 punkty procentowe) deklaruje, że żyje się im dobrze. 37 proc. określa swą sytuację ani jako dobrą, ani złą. 6 proc. jest niezadowolonych.

Według sondażu, w ciągu miesiąca nieco wzrosło poczucie zagrożenia bezrobociem. Obecnie 68 proc. (spadek o 2 punkty procentowe) deklaruje pewność zatrudnienia, a 30 proc. (wzrost o 4 punkty) liczy się z możliwością utraty pracy.

Zdaniem CBOS najbardziej niezadowoleni z kierunku rozwoju sytuacji są respondenci o lewicowych poglądach politycznych, niepraktykujący religijnie, niezadowoleni ze swej sytuacji materialnej, bezrobotni. Ponadprzeciętnym zadowoleniem z sytuacji w kraju cechują się głównie osoby określające swe poglądy jako prawicowe; praktykujące religijnie, uzyskujące dochody 650-999 zł na głowę, emeryci oraz uczniowie i studenci.

W elektoratach partyjnych zadowolenie z rozwoju sytuacji w Polsce przeważa nad niezadowoleniem wyłącznie wśród zwolenników PiS - zaznacza CBOS. Ci, którzy chcą głosować na PO, Kukiz'15 i Nowoczesną - podobnie jak osoby, które nie zamierzają uczestniczyć w wyborach – najczęściej negatywnie wypowiadają się o kierunku zmian w Polsce, przy czym wyborcy N i PO są bardziej krytyczni niż pozostali.

"W ocenach ogólnej sytuacji w kraju oraz sytuacji na polskiej scenie politycznej dominuje krytycyzm, oceny sytuacji gospodarczej najczęściej są neutralne, zaś w wymiarze prywatnym przeważa zadowolenie. Jeżeli zaś chodzi o przewidywania na najbliższy rok, dominuje przekonanie, że zarówno w wymiarze publicznym, jak i prywatnym nic się zasadniczo nie zmieni" - podsumowuje CBOS.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo 8-15 września na 981-osobowej reprezentatywnej próbie losowej dorosłych Polaków.

[fot. Fratria]

(PAP)/ems

Warto poczytać

 1. imigranci-fdshfbsdjhfbj 22.05.2017

  Miliony uchodźców w 2016 r.

  "Osoby te w końcu będą musiały szukać schronienia gdzie indziej, jeśli nie zostanie im ono zapewnione w ich własnym kraju"

 2. student-849822960720 20.05.2017

  Kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni

  - Kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni - wynika z sondażu przeprowadzonego przez międzynarodową korporację finansową Fidelity Investments.

 3. gielda-rfdersd 19.05.2017

  Spada liczba giełdowych dłużników

  Zadłużenie spółek notowanych na głównym rynku GPW wyniosło 27,3 mln zł.

 4. pieniadze-edswe 18.05.2017

  Długi alimentacyjne Polaków rosną

  Na koniec kwietnia wyniosły prawie 10,5 mld zł, a kwota ta przyrasta o ok. 100 mln zł miesięcznie.

 5. IMK4ERW1704MG4021 17.05.2017

  Polacy zadowoleni z 500+

  Większość rodaków uważa, że program pomógł rodzinom.

 6. MK9bt17059013IMG5251t59189a4bm800xd1b32dc7 16.05.2017

  Coraz lepsze wyniki polskiej gospodarki

  PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie w pierwszym kwartale 2017 r. o 4,0 proc. w porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku - poinformował we wtorek w tzw. szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny.

 7. weapon-424772stef 15.05.2017

  Im więcej przemocy w szkole, tym słabsze wyniki w nauce mają uczniowie - raport PISA

  W Polsce istnieje większe zagrożenie przemocą w szkole niż w innych krajach OECD.

 8. child-355176960720 14.05.2017

  Większość Białorusinów popiera urlop ojcowski

  66 proc. Białorusinów popiera ideę wprowadzenia urlopu ojcowskiego dla opieki nad dzieckiem - poinformował zastępca ministra pracy i opieki społecznej Alaksandr Rumak. Sondaż przeprowadził Białoruski Uniwersytet Państwowy (BGU).

CS143fotMINI

Czas Stefczyka 143/2017

PDF (5,50 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook