Jedynie prawda jest ciekawa

CBOS: Polacy nieufni w stosunkach z innymi ludźmi

11.02.2016

W relacjach społecznych Polacy są "raczej nieufni" - wynika z najnowszego badania CBOS. 23 proc. ankietowanych uważa, że większości ludzi można ufać, 74 proc. opowiada się za zachowaniem ostrożności w stosunkach z innymi ludźmi.

Respondenci pytani przez CBOS o nastawienie do nieznajomych, na ogół wyrażają nieufność (47 proc.). 32 proc. ankietowanych skłonnych jest im ufać, przy czym z reguły jest to ograniczone zaufanie (31 proc. badanych udzieliło odpowiedzi: "raczej mam zaufanie"). 21 proc. nie potrafiło określić swojego stosunku do nieznajomych. 

W relacjach biznesowych Polacy również częściej opowiadają się za zachowaniem ostrożności i zasadą ograniczonego zaufania. 35 proc. ankietowanych uważa, że zaufanie w interesach na ogół się opłaca, a 40 proc. - wyraża pogląd przeciwny. 

Na podstawie odpowiedzi na pytania o ogólne zaufanie do ludzi oraz o zaufanie do nieznajomych i partnerów w interesach CBOS utworzył indeks zaufania. Analizując jego wartości ośrodek zauważył, że blisko 63 proc. ankietowanych ma raczej nieufne podejście do ludzi, w tym 22 proc. deklaruje nieufność we wszystkich trzech omawianych kwestiach. 

Z kolei postawę opartą na zaufaniu (wyrażającą się otwartością w relacjach społecznych) można przypisać 28 proc. badanym, przy czym postawa dużej otwartości (pozbawiona nieufności) cechuje 8 proc. 

Nieufność i deklarowany dystans w relacjach społecznych - jak wynika z badania - przeważa nad zaufaniem, postawą otwartości w niemal wszystkich analizowanych grupach społeczno-demograficznych. 

CBOS zauważa jednak, że im wyższe dochody per capita i im lepsze oceny warunków materialnych gospodarstw domowych, tym częściej deklarowane jest zaufanie w relacjach społecznych. Ponadto, podkreślono, poziom zaufania w pewnym stopniu różnicuje miejsce zamieszkania - jest on wyraźnie wyższy wśród mieszkańców największych miast niż mieszkańców wsi. Biorąc pod uwagę wiek można zauważyć, że relatywnie niższym poziomem zaufania niż pozostali cechują się ankietowani w wieku 25-34 lata oraz od 18 do 24 roku życia. 

Deklarowane zaufanie w relacjach społecznych zależne jest również od kwestii światopoglądowych - im częstszy udział w praktykach religijnych, tym mniejszy dystans w stosunku do innych. 

Uwzględniając poglądy polityczne można zauważyć, że większy poziom zaufania charakteryzuje badanych identyfikujących się z lewicą, niż tych, którzy utożsamiają się z centrum bądź z prawicą. Natomiast najrzadziej zaufanie w relacjach społecznych deklarują ankietowani niemający sprecyzowanych poglądów politycznych. 

Z badania wynika, że mimo dosyć ograniczonego zaufania do obcych, Polacy na ogół darzą zaufaniem osoby z najbliższego otoczenia. 98 proc. ankietowanych ufa swojej najbliższej rodzinie, a także znajomym (92 proc.) oraz dalszym krewnym (88 proc.). 81 proc. badanych darzy zaufaniem osoby, z którymi pracuje na co dzień, a 75 proc. - swoich sąsiadów. 

CBOS zapytał także o stosunek do różnych instytucji i organizacji życia publicznego. Przedstawił badanym listę 24 instytucji i organizacji, pytając, jak dalece ankietowani im ufają. 

Największym zaufaniem Polacy darzą organizacje charytatywne - 85 proc. badanych ufa Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, 83 proc. Caritasowi, a 79 proc. PCK. Dużym zaufaniem społecznym cieszą się również takie instytucje, jak: wojsko (79 proc.), harcerstwo (73 proc.), Kościół rzymskokatolicki (70 proc.). 

65 proc. ankietowanych ufa policji, władzom lokalnym (64 proc.), Rzecznikowi Praw Obywatelskich (63 proc.) oraz Instytutowi Pamięci Narodowej (62 proc.). Porównywalna liczba respondentów wyraża zaufanie do instytucji międzynarodowych, których Polska jest członkiem - NATO (62 proc.), ONZ (57 proc.) oraz Unii Europejskiej (56 proc.). 

Pozostałe instytucje uwzględnione w sondażu budzą mniejsze zaufanie. 38 proc. badanych ufa rządowi, telewizji (38 proc.) oraz Trybunałowi Konstytucyjnemu (37 proc.). 30 proc. ankietowanych ma zaufanie do gazet, 30 proc. do Sejmu i Senatu, do Kościołów i innych wyznań - 29 proc., a do związków zawodowych - 26 proc. Najmniejszym zaufaniem Polacy darzą partie polityczne - ufa im 20 proc. 

Badanie CBOS "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 7-14 stycznia 2016 r. na liczącej 1063 osoby reprezentatywnej próbie losowej mieszkańców Polski.

PAP

[fot.Fratria]

CS148fotMINI

Czas Stefczyka 148/2017

PDF (10,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook