Jedynie prawda jest ciekawa

CBOS: Polacy nie chcą imigrantów w Polsce

26.01.2016

Ponad połowa (53 proc.) Polaków uważa, że Polska nie powinna przyjmować żadnych uchodźców. Za przyjęciem uchodźców jest jedynie 4 proc. Zaś za tymczasowym udzieleniem schronienia w Polsce, odpowiedziało się 41 proc. ankietowanych.

W 2015 r. w niektórych państwach Unii Europejskiej, gwałtownie wzrosła liczba uchodźców i imigrantów z krajów muzułmańskich, głównie z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Mimo uchwalenia przez Komisję Europejską regulacji, mających zażegnać kryzys migracyjny, nie został on nadal rozwiązany.  

Wydarzenia sylwestrowe w Kolonii, według CBOS, nie wpłynęły na postawę Polaków względem migrantów. Przed miesiącem, również 53 proc. badanych, uważało, że do Polski nie powinni być przyjęci żadni uchodźcy. Osoby deklarujące możliwość udzielenia uchodźcom tymczasowej pomocy, zaznaczają, iż pomoc ta ma obowiązywać od momentu, kiedy osoby te będą mogły wrócić do kraju, z którego pochodzą. Wśród osób, które sprzeciwiają się przyjmowaniu uchodźców, przeważają osoby do 44 roku życia. Jak ukazują badania, niechęć do ich przyjęcia spada wraz ze wzrostem dochodów. Chęć udzielenia uchodźcom schronienia, deklarują częściej Polacy z wyższym wykształceniem.

Na stosunek do migrantów, wpływ mają również poglądy polityczne. Najwięcej z osób, które deklarują poparcie dla zamknięcia granic przez uchodźcami, identyfikuje się z prawicą (57 proc.). Niemal połowa określa swoje poglądy jako centrowe (49 proc.) i niespełna jedna trzecia utożsamiaja się z lewicą (31 proc.). 

Inaczej ma się stosunek do przyjmowania uchodźców z Ukrainy. Pośród ankietowanych 61 proc. jest za przyjęciem uchodźców z sąsiedniego kraju, z terenów objętych konfliktem, przeciw jest 31 proc. Większość ankietowanych będących za udzieleniem pomocy uchodźcom z terenów objętych konfliktami zbrojnymi, choćby czasowego, akceptuje przyjmowanie zarówno części przybyłych do UE uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki (66 proc.), jak i przybyszów z Ukrainy (86 proc.). Jednak w tej grupie badanych jedna czwarta jest przeciwna przyjmowaniu uchodźców spoza Europy (27 proc.), a 10 proc. - uchodźców z Ukrainy. 

Wśród przeciwników przyjmowania jakichkolwiek uchodźców niemal powszechny jest sprzeciw wobec udzielania schronienia uchodźcom z Bliskiego Wschodu i Afryki (94 proc.). Opinie na temat uchodźców z Ukrainy są podzielone (44 proc. badanych z tej grupy akceptuje udzielanie im schronienia w Polsce, a 49 proc. jest temu przeciwnych). Sondaż został przeprowadzony przez CBOS między 7-14 stycznia na liczącej 1063 osoby reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Polski.

kk/PAP

[fot.PAP/Paweł Supernak]

CS148fotMINI

Czas Stefczyka 148/2017

PDF (10,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook