Jedynie prawda jest ciekawa

CBOS: Polacy na ŚDM przed telewizorem

21.07.2016

Większość Polaków (ponad 80 proc.) nie wybiera się na żadne z wydarzeń organizowanych w ramach Światowych Dni Młodzieży, ale 68 proc. deklaruje, że będzie systematycznie śledzić ich przebieg za pośrednictwem mediów - wynika z sondażu CBOS.

81 proc. badanych spodziewa się, że ŚDM będą dla naszego społeczeństwa ważnym wydarzeniem. 12 proc. jest przeciwnego zdania. Bardzo podobny rozkład opinii dotyczy znaczenia ŚDM dla polskiej młodzieży - 79 proc. Polaków uważa, że wydarzenie to będzie dla niej ważne, a 12 proc. jest przeciwnego zdania. Co piąta osoba (20 proc.) wyraża opinię, że Światowe Dni Młodzieży będą dla niej osobiście bardzo ważnym wydarzeniem, 42 proc. uważa, że raczej ważnym, a prawie co trzeci Polak (32 proc.) jest zdania, że nie będzie to dla niego ważne wydarzenie. 

Osobiście planuje wziąć udział w mszy świętej z udziałem papieża 4 proc. Polaków, a 8 proc. deklaruje, że ma w rodzinie kogoś, kto wybiera się na taką mszę (na Jasną Górę, do Łagiewnik lub Brzegów pod Krakowem). Mniej osób (2 proc.) zamierza osobiście uczestniczyć w innym spotkaniu z udziałem papieża i kolejne 7 proc. ma kogoś z rodziny, kto planuje udział w takim wydarzeniu. 4 proc. zamierza uczestniczyć w jakimś wydarzeniu w ramach Światowych Dni Młodzieży, ale bez udziału papieża. W mszy z udziałem papieża częściej niż pozostali zamierzają uczestniczyć robotnicy niewykwalifikowani, średni personel, technicy oraz uczniowie i studenci. W innych spotkaniach z papieżem udział najczęściej deklarują osoby w wieku 18-24 lata, mieszkające w ponadpółmilionowych miastach, kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem oraz średni personel, technicy. 

Na wydarzenia bez udziału papieża, organizowane w ramach Światowych Dni Młodzieży wybierają się przede wszystkim Polacy w wieku między 45 a 54 lata, z wykształceniem wyższym, zarabiający od 1400 do 2000 zł na osobę w gospodarstwie domowym i praktykujący religijnie kilka razy w tygodniu W jakimkolwiek wydarzeniu (mszy, spotkaniu z papieżem lub wydarzeniu bez udziału papieża) zamierza uczestniczyć z rodziną najwięcej mieszkańców Polski południowej (7 proc.), a następnie centralnej (6 proc.). Najwięcej osób, które nie deklarują udziału w ŚDM to respondenci z regionu północno-zachodniego (83 proc.) i południowo-zachodniego (80 proc.). 

Z sondażu wynika, że Polacy - nawet młodzi - w niewielkiej części są zaangażowani zarówno po stronie organizatorów (8 proc.), jak i uczestników (9 pros.) ŚDM. W jakikolwiek sposób w przygotowanie, organizację lub przebieg ŚDM jest lub będzie osobiście zaangażowane 3 proc. Polaków. Co setny ankietowany (1 proc.) przyjmuje pielgrzymów do swojego domu, tyle samo (1 proc.) pracuje w instytucji włączonej w obsługę tego wydarzenia (np. policji, służbach medycznych, instytucjach kultury). Mniej niż pół procent osób zaangażowało się w ŚDM jako wolontariusze, co w przeliczeniu na osoby dorosłe daje wynik wyższy niż liczba oficjalnie zarejestrowanych wolontariuszy. Tych jest według organizatorów - około 60 tys., z czego prawie 40 tys. w diecezjach i 19,5 tys. zrekrutowanych do wsparcia wydarzeń centralnych w Krakowie. 

Z badania wynika, że wolontariuszami są najczęściej uczniowie i studenci, a przyjmujący pielgrzymów w domu rekrutują się częściej niż z innych grup spośród kadry kierowniczej, specjalistów z wyższym wykształceniem, pracowników administracyjno-biurowych i rencistów. Osoby pracujące w instytucji włączonej w obsługę tego wydarzenia to najczęściej średni personel, technicy i pracownicy instytucji publicznych. CBOS zapytał każdego ankietowanego, niezależnie od deklarowanego udziału w ŚDM, o opinię na temat tego wydarzenia. 

Niemal powszechne jest wśród Polaków przekonanie, że promuje ono Polskę na świecie - z tym stwierdzeniem zgadza się 89 proc. osób, w tym 45 proc. zdecydowanie. 85 proc. twierdzi, że Światowe Dni Młodzieży to prestiż dla Polski i Krakowa. Jednocześnie znaczna część ankietowanych obawia się zagrożenia atakiem terrorystycznym w czasie spotkania młodych z papieżem. Ponad dwie trzecie osób (69 proc.), w tym 18 proc. zdecydowanie, zgadza się ze stwierdzeniem, że Światowe Dni Młodzieży stwarzają takie zagrożenie. 

Co czwarty badany jest spokojny, uważając, że wydarzenie to nie jest okazją do ataku terrorystów, a 8 proc. osób nie ma zdania. 55 proc. Polaków uważa, że policja i inne służby są dobrze przygotowane do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ŚDM. Nieco częściej niż co siódma osoba (13 proc.) nie zgadza się z tym stwierdzeniem; 33 proc. nie miało zdania w tej sprawie. Niecała połowa Polaków (46 proc.) zgadza się, że organizacja Światowych Dni Młodzieży generuje zbyt duże koszty finansowe. Co czwarty badany (26 proc.) jest przeciwnego zdania, a 28 proc. nie ma zdania. 

W kwestii wpływu spotkania z papieżem na rozwój wiary Polaków połowa osób (49 proc.) jest zdania, że Światowe Dni Młodzieży przyczynią się do pogłębienia wiary Polaków. Częściej niż co trzecia osoba (37 proc.) jest co do tego sceptyczna, a 14 proc. nie ma zdania. Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" (314) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 30 czerwca - 7 lipca 2016 roku na liczącej 983 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

kk/PAP

[fot. PAP/Jakub Kamiński]

CS148fotMINI

Czas Stefczyka 148/2017

PDF (10,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook