Jedynie prawda jest ciekawa

CBOS: Polacy mocno przywiązani do instytucji małżeństwa

11.03.2013

Przeważająca część Polaków opowiada się za formalizacją związków kohabitacyjnych, w tym 15 proc. jest zdania, że osoby żyjące razem bez ślubu powinny bezwzględnie zawrzeć małżeństwo, a 39 proc. uważa, że jest ono dobrym rozwiązaniem.

Ponad trzy piąte badanych (63 proc.) akceptuje fakt, że młodzi ludzie odkładają decyzję o małżeństwie lub w ogóle z niego rezygnują - wynika z najnowszego sondażu CBOS. Według CBOS odkładanie ślubu na później bądź całkowite odrzucenie możliwości wstąpienia w związek małżeński - to rozwiązania praktykowane coraz częściej i spotykające się z coraz większym zrozumieniem.

Jak wynika z najnowszego sondażu CBOS ponad trzy piąte badanych (63 proc.) akceptuje fakt, że młodzi ludzie odkładają decyzję o małżeństwie lub w ogóle z niego rezygnują. Od 2008 r. przyzwolenie na taką postawę wzrosło o 6 punktów.

W ocenie największej części ankietowanych mężczyźni nie zakładają rodziny, ponieważ: preferują życie bez zobowiązań (45 proc.), obawiają się trudności finansowych (33 proc.) lub mieszkaniowych (29 proc.), nie spotkali właściwej osoby (29 proc.). Ok. jednej czwartej badanych uważa, że mężczyźni wolą nieformalne relacje partnerskie (25 proc.), boją się nieudanego związku lub obowiązków rodzicielskich (po 24 proc.). Jedna piąta badanych (19 proc.) sądzi, że do rezygnacji ze ślubu skłania mężczyzn przekonanie, iż posiadanie rodziny koliduje z karierą zawodową, a 12 proc. - że powoduje nimi ogólna niechęć do ojcostwa.

Nieco inaczej interpretowane są pobudki kobiet; dwie piąte respondentów uważa, że ich postawa wynika z obawy przed nieudanym małżeństwem (41 proc.), jedna trzecia łączy ją z trudnościami ze znalezieniem odpowiedniego kandydata na męża oraz niesprzyjającą sytuacją mieszkaniową (po 34 proc.), ponad jedna czwarta - z warunkami finansowymi (28 proc.) oraz z przyzwyczajeniem do swobody, braku ograniczeń (27 proc.), a jedna piąta - z akceptacją życia "na kocią łapę" (21 proc.). 15 proc. badanych wskazuje dystansowanie się od roli matki, a 11 proc. - obawę przed odpowiedzialnością wynikającą z posiadania dzieci.

Sondaż pokazał jednocześnie, że w społeczeństwie utrzymuje się przywiązanie do instytucji małżeństwa; przeważająca część Polaków (54 proc.) opowiada się za formalizacją związków kohabitacyjnych, w tym 15 proc. jest zdania, że osoby żyjące razem bez ślubu powinny bezwzględnie zawrzeć małżeństwo, a 39 proc. uważa, że jest ono dobrym rozwiązaniem, jednak nie należy do niego nikogo zmuszać.

Natomiast prawie dwie piąte ankietowanych (37 proc.) wyraża przekonanie, że jeśli ludzie się kochają i darzą zaufaniem, to status ich związku nie ma większego znaczenia. Nieliczni są przeciwni legalizacji związków (5 proc.) bądź nie mają zdania na ten temat (4 proc.). Polacy przywiązani są do ślubów wyznaniowych. Więcej niż jedna czwarta ankietowanych (28 proc.) uznaje prymat ślubu konkordatowego - uroczystości kościelnej, niosącej ze sobą skutki prawne, a zbliżona część (27 proc.) przyznaje, że mimo iż ślub cywilny jest wystarczający, małżonkowie powinni zawrzeć również ślub kościelny. Tylko co jedenasty badany (9 proc.) uważa, że ślub wyznaniowy nie ma większego znaczenia, natomiast co trzeci (33 proc.) nie przywiązuje do tych spraw większej wagi.

Podzielone są z kolei opinie na temat życia bez stałego partnera. Niespełna połowa respondentów  (49 proc.) odrzuca taki model, a ponad dwie piąte (44 proc.) go akceptuje. Większość Polaków (61 proc.) zaprzecza jednocześnie, jakoby życie singla było atrakcyjniejsze od tego, jakie wiodą osoby pozostające w związku.

CBOS przypomniał, że w ostatnim dwudziestoleciu podwyższył się przeciętny wiek nowożeńców (o około 3 lata, do 26 lat u kobiet i 28 lat u mężczyzn) oraz średni wiek urodzenia pierwszego dziecka (o około 4 lata, do 27 lat), znacząco zwiększyła się też liczba matek 30-40-letnich. Jednocześnie rośnie odsetek urodzeń pozamałżeńskich - z ok. 6-7 proc. (na początku lat dziewięćdziesiątych) do obecnie ok. 21 proc. Ponadto coraz mniej nowożeńców decyduje się na ślub konkordatowy, a w niektórych miejscowościach - np. w Warszawie, Wrocławiu czy Wałbrzychu - częściej niż wyznaniowe odbywają się ceremonie świeckie.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w dniach 31 stycznia - 6 lutego na reprezentatywnej próbie losowej 1111 dorosłych mieszkańców Polski.

DLOS/PAP

Fot. [Sxc.hu]

CS148fotMINI

Czas Stefczyka 148/2017

PDF (10,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook