Jedynie prawda jest ciekawa

CBOS: pogorszyły się nastroje społeczne

24.09.2012

W ciągu ostatniego miesiąca nieznacznie pogorszyły się oceny rozwoju sytuacji w kraju oraz opinie o sytuacji politycznej i gospodarczej - wynika z sondażu przeprowadzonego przez CBOS.

Jak wynika z sondażu CBOS przekazanego w poniedziałek PAP odsetek respondentów uważających, że sytuacja w kraju zmierza w dobrym kierunku nieco się zmniejszył (o 3 punkty, do 19 proc.), a odsetek tych, którzy są przeciwnego zdania nie uległ zmianie (64 proc.). Jednocześnie minimalnie przybyło osób o niesprecyzowanych poglądach (o 3 punkty, do 17 proc.).

W niewielkim stopniu pogorszyły się także opinie o sytuacji politycznej w Polsce. Obecnie ponad połowa badanych źle ocenia sytuację na scenie politycznej (53 proc., wzrost o 3 punkty), co jedenasty (9 proc., spadek o 2 punkty) - dobrze, a jedna trzecia (32 proc.) uznaje ją za przeciętną.

Oceny sytuacji gospodarczej również uległy minimalnemu pogorszeniu. Nieco zwiększył się odsetek negatywnych opinii o stanie polskiej gospodarki (o 2 punkty, do 44 proc.), a pozytywnych w zasadzie się nie zmienił (17 proc.). Nadal ponad jedna trzecia badanych (35 proc.) uważa, że sytuacja gospodarcza w Polsce jest przeciętna - ani dobra, ani zła.

Oceny poziomu życia badanych i ich rodzin są porównywalne do tych sprzed miesiąca. Minimalnie przybyło respondentów deklarujących, że żyje im się dobrze (o 2 punkty, do 41 proc.), jak i tych, którzy uważają, że żyje im się źle (o 2 punkty, do 14 proc.). Ubyło natomiast osób określających poziom życia swojej rodziny jako przeciętny (o 3 punkty, do 45 proc.).

Warunki materialne gospodarstw domowych oceniane są trochę gorzej niż przed miesiącem. Zadowolenie ze swojej sytuacji materialnej wyraża 38 proc. badanych, natomiast niezadowolenie - prawie jedna piąta (18 proc., wzrost o 4 punkty). Nadal duża grupa respondentów (44 proc.) określa warunki materialne swoich gospodarstw domowych jako przeciętne.

W porównaniu z sierpniem nieznacznie pogorszyły się opinie o sytuacji w zakładach pracy. Prawie połowa pracowników (49 proc., spadek o 2 punkty) ocenia ją dobrze, niespełna jedna piąta (17 proc.) źle, a prawie jedna trzecia (31 proc.) uważa, że jest ona przeciętna.

Nieznacznie gorsze niż przed miesiącem są oceny sytuacji na lokalnych rynkach pracy. Obecnie jedna trzecia badanych (34 proc.) uważa, że w ich miejscowości lub okolicy można znaleźć zatrudnienie, z tym że 32 proc. ocenia, iż trudno jest o pracę odpowiednią. Prawie dwie trzecie respondentów (64 proc., wzrost o 2 punkty) sądzi, że w  ich okolicy trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę (44 proc.) bądź nie ma jej wcale (20 proc.).

W porównaniu z sierpniem minimalnie wzrosło poczucie zagrożenia bezrobociem. Obecnie ponad dwie piąte pracujących (42 proc., wzrost o 3 punkty) obawia się utraty zatrudnienia, a odsetek tych, którzy nie wyrażają takich obaw się zmniejszył (o 3 punkty, do 54 proc.). Od mniej więcej sześciu miesięcy odnotowujemy powolny wzrost poczucia zagrożenia bezrobociem - w stosunku do marca br. odsetek zatrudnionych liczących się z możliwością utraty pracy wzrósł o 10 punktów.

Prognozy rozwoju sytuacji w kraju w najbliższym roku są nieco bardziej pesymistyczne niż przed miesiącem. Przekonanie, że sytuacja w Polsce się pogorszy, wyraża niemal co drugi badany (46 proc., wzrost o 3 punkty), a przeciwnego zdania jest mniej niż co dziesiąty (8 proc.). Nadal duża grupa respondentów (40 proc., spadek o 4 punkty) uważa, że w tej dziedzinie nic się nie zmieni.

CBOS przeprowadził badanie w dniach 5-16 września 2012 roku na liczącej 985 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

PAP/DLOS

[Fot. Sxc. hu]

CS148fotMINI

Czas Stefczyka 148/2017

PDF (10,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook