Jedynie prawda jest ciekawa

CBOS: jak Polacy cenią instytucje

16.10.2012

Coraz więcej Polaków negatywnie ocenia pracę prokuratur i sądów. Nadal fatalne notowania ma Narodowy Fundusz Zdrowia. „Solidarność” ma dużo lepsze noty niż OPZZ.

W październiku NFZ źle oceniało 84 proc. respondentów CBOS; 64 proc. badanych miało złe zdanie o pracy sądów, a 63 proc. - o pracy prokuratury. Działalność NSZZ "Solidarność" cieszy się uznaniem 38 proc., a OPZZ - 21 proc.

CBOS odnotował, że po wrześniowym pogorszeniu ocen prokuratury i sądów obserwujemy dalszy, tym razem jeszcze bardziej znaczący wzrost krytycyzmu wobec tych instytucji. Według CBOS jest to spowodowane najprawdopodobniej informacjami o sprawie Amber Gold.

W porównaniu z ubiegłym miesiącem odsetek źle oceniających pracę prokuratury zwiększył się o 18 punktów (do 63 proc.), a sądów - o 14 punktów (do 64 proc.). Pozytywnie o funkcjonowaniu prokuratury wypowiada się 22 proc. ankietowanych (spadek o 9 punktów w stosunku do września). Zbliżona grupa (20 proc., spadek o 7 punktów) podziela dobrą opinię o pracy sądów. "We wszystkich analizowanych grupach społeczno-demograficznych, z wyjątkiem najmłodszych badanych oraz uczniów i studentów, dominuje niezadowolenie z działalności tych instytucji" - podkreśla ośrodek.

W październiku notowania Narodowego Funduszu Zdrowia CBOS ocenił jako "nadal bardzo złe". W porównaniu z ubiegłym miesiącem pogorszyły się o 7 punktów procentowych - 84 proc. ocen negatywnych. Opinii pozytywnych było 11 proc. (spadek o 5 punktów).

Zbliżone do ubiegłomiesięcznych, choć nieznacznie gorsze, są - według CBOS -  notowania NSZZ "Solidarność". Funkcjonowanie tej centrali pozytywnie ocenia 38 proc. badanych, a negatywnie – 36 proc. Nieco gorsze niż w październiku i w przeważającej mierze krytyczne są opinie o pracy OPZZ: jego działalność źle ocenia 33 proc. (o 4 punkty więcej niż we wrześniu), a dobrze - 21 proc. (spadek o 4 punkty).

"O działalności obu central związkowych, a zwłaszcza o NSZZ +S+, relatywnie lepiej wypowiadają się osoby kilka razy w tygodniu uczestniczące w praktykach religijnych, deklarujące prawicowe poglądy polityczne, a także rolnicy" - wskazał CBOS. Wśród grup zawodowych zadowolonych z funkcjonowania NSZZ "S" jest stosunkowo najwięcej techników i osób ze średniego personelu oraz pracowników usług. Wyższe wykształcenie i zamieszkiwanie w największych aglomeracjach sprzyja negatywnym ocenom pracy obu central.

Stosunek Polaków do pracy prokuratury, sądów, NFZ oraz dwóch największych central związkowych - NSZZ "Solidarność" i OPZZ -  CBOS badał w ramach sondażu "Aktualne problemy i wydarzenia", prowadzonego między 4 a 10 października na liczącej 1007 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

PAP/JKUB

[fot. cbos.pl]
CS148fotMINI

Czas Stefczyka 148/2017

PDF (10,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook