Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

CBOS: Coraz wyższe poparcie dla Dudy

18.03.2016

Ponad połowa Polaków ma zaufanie do prezydenta Polski.

51 proc. Polaków pozytywnie mówi o działalności prezydenta Andrzeja Dudy; 37 proc. ocenia go negatywnie - wynika z sondażu CBOS. Samorządy, telewizja, radio oraz Kościół - to najlepiej oceniane instytucje publiczne; krytyczni jesteśmy m.in. wobec posłów, senatorów, NFZ i ZUS.

Według CBOS notowania głowy państwa są lepsze niż przed miesiącem, a odsetek respondentów zadowolonych z obecnej prezydentury jest najwyższy z dotychczas zarejestrowanych. Pozytywnie o stylu sprawowania urzędu przez Andrzeja Dudę wypowiada się 51 proc. Polaków (o 4 punkty proc. więcej niż w lutym), 37 proc. negatywnie ocenia jego działalność.

57 proc. Polaków negatywnie ocenia pracę posłów, a senatorów - 47 proc. Zadowolenie z jakości funkcjonowania Sejmu deklaruje 27 proc., a porównywalny odsetek (28 proc.) pozytywnie odnosi się do działalności Senatu.

Oceny władz samorządowych są najlepsze z dotychczas zarejestrowanych, czyli od 1997 r. Pracę samorządowców w swojej miejscowości pozytywnie ocenia 72 proc. badanych, natomiast źle - 20 proc.

Oceny funkcjonowania Kościoła rzymskokatolickiego pozostają stabilne. Pozytywnie o działalności Kościoła wypowiada się 55 proc. Polaków, a krytykuje ją 32 proc.

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy zmniejszyło się niezadowolenie z działalności wszystkich trzech związków zawodowych. Funkcjonowanie NSZZ "Solidarność" pozytywnie ocenia 31 proc. ankietowanych, a krytykuje - 30 proc. W przypadku OPZZ częstsza jest krytyka (25 proc.) niż aprobata (21 proc.). FZZ jest najmniej znane - aż 67 proc. Polaków nie potrafi ustosunkować się do jego funkcjonowania.

Od września ub. r. o 4 punkty (do 34 proc.) zwiększył się odsetek badanych dobrze oceniających działalność ZUS i w takim samym stopniu ubyło tych, którzy wypowiadają się o ZUS z dezaprobatą (spadek o 4 punkty, do 46 proc.). Postrzeganie tej instytucji jest ściśle związane z wiekiem i otrzymywaniem świadczeń - podkreśla CBOS.

Notowania NFZ są zbliżone do tych sprzed sześciu miesięcy. Jego funkcjonowanie krytykuje 71 proc. badanych (od września 2015 roku wzrost o 3 punkty procentowe), natomiast dobrze ocenia 22 proc.

Funkcjonowanie NBP dobrze ocenia ponad połowa badanych (56 proc.), natomiast źle - 10 proc. (od września 2015 roku spadek o 3 punkty procentowe).

W ciągu ostatniego roku nie zmieniły się opinie o funkcjonowaniu GPW. 28 proc. respondentów ocenia ją pozytywnie, natomiast 6 proc. - źle. 66 proc. nie ma wyrobionego zdania w tej kwestii.

Opinie o funkcjonowaniu wojska są gorsze niż sześć miesięcy temu. Dobrze ocenia je 66 proc. Polaków (od września 2015 roku spadek o 3 punkty proc.), nieliczni zaś (6 proc.) mają o nim złe zdanie.

Działalność CBA częściej oceniana jest pozytywnie (33 proc., o 3 punkty proc. więcej niż we wrześniu 2015 r.) niż negatywnie (18 proc.); 49 proc. nie ma wyrobionej opinii na ten temat.

Działalność Służby Celnej cieszy się aprobatą 35 proc. badanych, 5 proc. oceniają ją negatywnie a sześciu na dziesięciu Polaków nie ma wyrobionego zdania o funkcjonowaniu tej instytucji.

Lepiej niż we wrześniu ub. r. postrzegana jest prokuratura, której funkcjonowanie dobrze ocenia 30 proc. badanych (wzrost o 4 punkty proc.), a źle - 37 proc. Pracę sędziów krytykuje 46 proc., natomiast 29 proc. wypowiada się o niej z uznaniem.

W ciągu ostatniego roku wyraźnie pogorszyły się notowania IPN. Jak wskazuje CBOS wpływ na to miało prawdopodobnie niedawne udostępnienie przez prezesa tej instytucji dokumentów z tzw. szafy Kiszczaka dotyczących Lecha Wałęsy. Wprawdzie nadal 46 proc. Polaków (od marca ub. r. spadek o 3 punkty proc.) pozytywnie odnosi się do pracy IPN, jednak grupa z niej niezadowolonych zwiększyła się dwukrotnie - z 11 do 23 proc.

W stosunku do września ubiegłego roku zauważalnie pogorszyły się notowania Trybunału Konstytucyjnego. Jak wskazuje CBOS spór wokół obsady sędziowskiej TK niekorzystnie wpłynął na wizerunek tej instytucji. Zwiększyła się wprawdzie jej rozpoznawalność, jednak wzrosła liczba badanych negatywnie oceniających jej działalność (o 16 punktów proc., do 28 proc.). Ubyło osób wypowiadających się o TK z uznaniem (spadek o 8 punktów, do 31 proc.).

Działalność NIK dobrze ocenia 40 proc. badanych, a 16 proc. (spadek o 6 punktów) wyraża przeciwną opinię.

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy poprawiły się opinie o działalności RPO. Tę instytucję dobrze ocenia 45 proc. respondentów (wzrost o 5 punktów), natomiast co 10 proc. ma o niej złe zdanie.

Większość badanych pozytywnie ocenia działalność TVP (68 proc., od marca 2014 r. spadek o 14 punktów proc.), TVN (74 proc., spadek o 6 punktów) i Polsatu (75 proc., spadek o 4 punkty). Jak podał CBOS w przypadku opinii o TVP obserwujemy przy tym znaczny wzrost niezadowolenia (z 12 do 21 proc.), a w przypadku TVN - o 4 punkty (do 16 proc.). Złe zdanie o Polsacie ma co dziesiąty Polak (11 proc.).

Działalność Polskiego Radia rzadziej niż dwa lata temu oceniana jest pozytywnie (spadek z 77 do 62 proc.), częściej zaś krytykowana (wzrost z 5 do 11 proc.).

W mniejszym stopniu pogorszyły się oceny działalności RMF FM i Radia Zet - spadek opinii pozytywnych po 5 punktów proc. Nadal jednak obie rozgłośnie cieszą się aprobatą większości Polaków - odpowiednio: 69 i 66 proc.

W ciągu ostatnich dwóch lat ubyło osób zadowolonych z działalności Radia Maryja (spadek o 6 punktów proc.), co sprawia, że obecnie jest ich mniej niż tych, które wypowiadają się o niej z dezaprobatą (24 proc. wobec 30 proc.).

Sondaż CBOS został zrealizowany w dniach 2-9 marca na liczącej 1034 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Mly/PAP


fot. [PAP/EPA]

Warto poczytać

 1. photography-700138960720 28.05.2017

  Polskę w 2017 r. odwiedziło 17,5 mln turystów

  Do Polski przyjechało w ubiegłym roku 17,5 mln, czyli o 4,5 proc. więcej niż rok wcześniej, turystów zagranicznych.

 2. mother-and-daughter-2078075960720 26.05.2017

  GUS dzieli się danymi nt. polskich matek

  Polskie mamy w większości mają wyższe wykształcenie, na pierwsze dziecko decydują się przeciętnie w wieku 27 lat. Matki z rodzin wielodzietnych są na ogół aktywne zawodowo - wynika z danych GUS i Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus". W piątek obchodzimy Dzień Matki.

 3. protest-4646161280 25.05.2017

  CBOS: Młodzież bez zaangażowana w politykę

  Ponad połowa najmłodszych badanych (od 18 do 24 roku życia) deklaruje się jako niezaangażowani (52 proc.) w politykę.

 4. economy-2245121stef 24.05.2017

  W maju wyraźna poprawa nastrojów konsumenckich

  Obliczane przez GUS wskaźniki ufności konsumenckiej osiągnęły rekordowy poziom.

 5. MK5121600IMG3055t586780b1m800xc3aa13db 23.05.2017

  Rekordowe oceny polskiej gospodarki

  Tak dobrych wyników oceny polskiej gospodarki jeszcze w historii nie było. Według najnowszego badania CBOS aż 42 procent Polaków dobrze ocenia sytuację gospodarczą w Polsce.Ocena ta wzrosła od początku roku aż o 11 proc.

 6. imigranci-fdshfbsdjhfbj 22.05.2017

  Miliony uchodźców w 2016 r.

  "Osoby te w końcu będą musiały szukać schronienia gdzie indziej, jeśli nie zostanie im ono zapewnione w ich własnym kraju"

 7. student-849822960720 20.05.2017

  Kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni

  - Kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni - wynika z sondażu przeprowadzonego przez międzynarodową korporację finansową Fidelity Investments.

 8. gielda-rfdersd 19.05.2017

  Spada liczba giełdowych dłużników

  Zadłużenie spółek notowanych na głównym rynku GPW wyniosło 27,3 mln zł.

CS143fotMINI

Czas Stefczyka 143/2017

PDF (5,50 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook