Jedynie prawda jest ciekawa

CBOS: Chrzest Polski "przełomowy i znaczący"

12.04.2016

74 proc. Polaków Chrzest Polski identyfikuje z rokiem 966; 70 proc. uznało to wydarzenie za najbardziej znaczące i przełomowe dla losów naszego kraju, które miało miejsce przed rokiem 1918 - wynika z sondażu CBOS.

Według CBOS, pośród przedstawionych respondentom nieco bardziej rozpoznawalnymi datami okazały się lata: 1939 (właściwie wydarzenie przypisało do tego roku 82 proc. badanych) oraz 1410 (80 proc. poprawnych odpowiedzi). Z kolei rok 966 okazał się lepiej znaną datą w historii Polski, niż rok 1918 (57 proc. poprawnych odpowiedzi), 1989 (57 proc. poprawnych odpowiedzi) czy, tym bardziej, rok 1920 (28 proc. poprawnych odpowiedzi), 1863 (21 proc.) oraz 1791 (13 proc.). 

Jak podkreśla CBOS, w porównaniu z wynikami badania sprzed niemal trzydziestu lat wiedza o wydarzeniu z historii Polski, które miało miejsce w roku 966, nieco wzrosła. W stosunku do roku 1987 odsetek osób, które mają poprawne skojarzenia z tą datą, zwiększył się z 69 proc. do 74 proc. Prawdopodobnie związane jest to z faktem, że rok 966 już od jakiegoś czasu zarówno w mediach, jak i w kościołach przywoływany jest w związku z planowanymi obchodami 1050-lecia Chrztu Polski. Znajomość innych - istotnych w historii Polski - dat, o które byli pytani respondenci, okazywała się zazwyczaj mniejsza niż w roku 1987. 

Jak wynika z sondażu CBOS, niemal powszechną znajomością daty Chrztu Polski cechują się osoby z wyższym wykształceniem (96 proc. poprawnych odpowiedzi) i uzyskujące najwyższe dochody per capita (93 proc.). W grupach zawodowych zaś są to przede wszystkim kadra kierownicza i specjaliści wyższego szczebla (97 proc.), pracownicy administracyjno-biurowi (93 proc.) oraz średni personel, technicy (92 proc.) Z kolei największe problemy z poprawną identyfikacją wydarzenia z 966 roku miały osoby z wykształceniem podstawowym (55 proc. niepoprawnych odpowiedzi) oraz zasadniczym zawodowym (38 proc.), badani o dochodach per capita do 649 zł (42 proc.) lub tylko nieco wyższych (40 proc.), niezadowoleni ze swojej sytuacji materialnej (42 proc.), mający 65 lat i więcej (35 proc.), mieszkańcy wsi (34 proc.), a w grupach zawodowych - robotnicy niewykwalifikowani (47 proc.), rolnicy (42 proc.), gospodynie domowe (39 proc.), renciści (36 proc.) i emeryci (34 proc.). 

Według CBOS, na znajomość daty Chrztu Polski w ogromnym stopniu wpływa to, jakie znaczenie respondenci przypisują historii. Osoby przekonane, że wiedza o przeszłości jest potrzebna współczesnemu człowiekowi, wyraźnie częściej niż te, które wiedzę historyczną dezawuują, kojarzą rok 966 z Chrztem Polski. CBOS podkreśla też, że wiedza o wydarzeniu z roku 966 w historii Polski jest niemal powszechna wśród tych, którzy swoje zainteresowanie historią określają jako bardzo duże lub duże (odpowiednio: 93 proc i 92 proc. poprawnych odpowiedzi). Chrzest Polski kojarzy z rokiem 966 również 76 proc. respondentów średnio interesujących się historią, 64 proc. wyrażających niewielkie nią zainteresowanie oraz 26 proc. w ogóle nieinteresujących się historią. Polacy nie mają wątpliwości, że z historycznego punktu widzenia przyjęcie chrztu przez Mieszka I było właściwe - uważa tak 89 proc. badanych, przy czym 50 proc. jest o tym zdecydowanie przekonany. 11 proc. nie potrafi jednoznacznie ocenić znaczenia wydarzeń z 966 roku. W badanej próbie nie było osób, które przyjęcie chrztu przez Mieszka I oceniałyby negatywnie. Badani mający pozytywny stosunek do wydarzeń sprzed 1050 lat podkreślają przede wszystkim religijne znaczenie Chrztu Polski (36 proc.). 33 proc. zwraca w tym kontekście uwagę na fakt, że dzięki temu wydarzeniu Polska stała się krajem chrześcijańskim i akcentuje przy tej okazji znaczenie chrześcijaństwa i wiary w ogóle, a nieliczni (4 proc.) podkreślają, że dzięki chrztowi Polska przestała być krajem pogańskim. 

Zdecydowana większość badanych, patrząc z historycznego punktu widzenia, dostrzega korzystny wpływ faktu, że w 966 roku Polska przyjęła chrzest, na wszystkie cztery wymiary, przy czym najczęściej podkreślano pozytywne znaczenie tego wydarzenia dla polskiej religijności (88 proc. wskazań, w tym 47 proc. opinii zdecydowanie pozytywnych). Po 84 proc. respondentów dopatruje się pozytywnej zależności między wydarzeniami z 966 roku a rozwojem polskiej państwowości i kultury (w tym jedna trzecia ocenia tę zależność jako zdecydowanie pozytywną). Tylko minimalnie rzadziej podkreślano pozytywny wpływ Chrztu Polski na pozycję kraju na arenie międzynarodowej (81 proc. opinii pozytywnych, w tym 34 proc. zdecydowanie pozytywnych). Sondaż CBOS został zrealizowany w dniach 12-19 marca tego roku na liczącej 1007 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

kk/PAP

[fot. PAP/Jakub Kaczmarczyk]

CS148fotMINI

Czas Stefczyka 148/2017

PDF (10,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook