Jedynie prawda jest ciekawa

Blisko 50 mln euro zgromadziła Fundacja Auschwitz-Birkenau

19.06.2013

Fundusz, którego zyski zostaną przeznaczone na prace konserwatorskie w byłym niemieckim obozie Auschwitz-Birkenau wsparły już 23 kraje. Zadeklarowane wpłaty sięgnęły 100 mln euro, z czego 47 mln jest już na kontach

Z zysków z funduszu wieczystego finansowane są prace konserwatorskie w byłym niemieckim obozie Auschwitz. W roku ubiegłym Fundacja przekazała Muzeum na ten cel niemal 1,7 mln zł. W bieżącym kwota sięgnęła już 2,1 mln zł. Ogółem tegoroczna suma dotacji szacowana jest na ok. 4 mln, a przyszłoroczna nawet 7 mln zł. Sawicki poinformował, że pieniądze są przeznaczane w tej chwili przede wszystkim na prace przygotowawcze i badania konserwatorskie baraków murowanych w byłym obozie Auschwitz II-Birkenau.

Wiceprezes zarządu Fundacji i wicedyrektor Muzeum, który odpowiada za konserwację, Rafał Pióro powiedział, że w 2012 roku zakończony został pierwszy etap badań dotyczących korozji biologicznej w obiektach. Obecnie konserwatorzy skupią się na znalezieniu sposobu usuwania niekorzystnych czynników wpływających na stan baraków murowanych.

"Prowadziliśmy także prace przygotowawcze, przede wszystkim mające na celu opracowanie odpowiednich map, które w niedalekiej przyszłości będą podstawą do stworzenia całościowego programu prac konserwatorskich. Wiele baraków zostało tymczasowo zabezpieczonych konstrukcyjnie do czasu ich rozpoczęcia. W roku 2014 roku mają się zakończyć badania dotyczące konstrukcji samych obiektów, ale też konserwacji metalu, drewna, nawarstwień malarskich oraz materiałów mineralnych i żelbetu. W najbliższym czasie rozpoczną się prace przygotowawcze pozostałych obiektów w byłym obozie Birkenau" - powiedział Pióro.

Dyrektor Fundacji Jacek Kastelaniec podczas posiedzenia zwrócił uwagę na deklarację zwiększenia do 1 mln euro udziału w funduszu wieczystym Szwajcarii. "W tej chwili czynimy starania, aby kolejne kraje, które już zdecydowały się na wsparcie funduszu, powiększyły swój wkład. Istotne jest także zarejestrowanie w Stanach Zjednoczonych „Friends of Auschwitz-Birkenau Foundation”, co powinno pomóc w zdobyciu środków od darczyńców prywatnych" - powiedział.

Podczas spotkania członkowie Rady zatwierdzili raport merytoryczny z prac Fundacji za miniony rok, roczne sprawozdanie i plan finansowy. Poszerzyli też swoje grono o dwie osoby: doradcę prezydenta RP ds. społecznych i członka Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej Henryka Wujca, a także Wojciecha Soczewicę z biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Fundacja Auschwitz-Birkenau powstała w styczniu 2009 roku. Jej zadaniem jest zgromadzenie 120 mln euro na funduszu wieczystym, z którego coroczne odsetki pozwolą na planowe i systematyczne

realizowanie niezbędnych prac konserwatorskich nad pozostałościami po obozie. Najwyższą kwotę zadeklarowały Niemcy: rząd federalny oraz kraje związkowe przekażą łącznie 60 mln euro.

Obóz Auschwitz powstał w 1940 roku. KL Auschwitz II-Birkenau, powstał dwa lata później. Stał się przede wszystkim miejscem masowej zagłady Żydów. W kompleksie Auschwitz istniała także sieć ponad 40 podobozów. Niemcy zgładzili w Auschwitz ponad 1,1 miliona osób, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości.

W 1947 roku w na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. Dotychczas utrzymywało się głównie z pieniędzy pochodzących z budżetu państwa polskiego oraz przychodów własnych. Pomoc zagraniczna stanowiła w roku 2008 około 5 procent budżetu.

PAP, lz

[fot: CCWikimedia]

CS148fotMINI

Czas Stefczyka 148/2017

PDF (10,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook