Jedynie prawda jest ciekawa

Analiza naruszeń procedur wyborczych

23.05.2015

Utrudnianie prowadzenia obserwacji przez obserwatorów zagranicznych czy wadliwe zabezpieczenie urn wyborczych - to tylko niektóre z wielu rażących nieprawidłowości jakie miały miejsce podczas pierwszej tury wyborów prezydenckich 2015 r., które odnotował Ruch Kontroli Wyborów.

Poniżej prezentujemy analizę naruszeń procedur wyborczych dokonanych w pierwszej turze wyborów prezydenckich 2015 r. w OKW na terenie Polski, a nadesłanych do Ruchu Kontroli Wyborów.

1/ Nie honorowanie przez Urzędy Miejskie i inne instytucje samorządowe pism-zaleceń PKW – dowolność postępowań przez władze samorządowe wynikająca z braku wiedzy i przeszkolenia – 2 przypadki zgłoszone.

2/ Nie uaktualnienie spisów wyborczych: NAGMINNE!,
A/ nie wykreślenie z nich osób zmarłych – 5 przypadków, (OKW w Szkole Podstawowej w Łasku (woj. Łódzkie) ul. Toruńska na liście znalazł się Śp. Józef Bączek zmarły przed 14 laty, co rodzina zgłaszała do Urzędu Gminy!)
B/ Osoby, którym wydano zaświadczenia do głosowania w innych rejonach kraju dalej figurowały w spisach wyborczych w miejscu zamieszkania – 5 przypadków (możliwość oddania głosu drugi raz)
C/ Dopisanie do spisu wyborczego osób nie zamieszkujących pod danym adresem – 1 wypadek zgłoszony: Dąbrowa Górnicza OKW w dzielnicy Łęknica –
małżeństwo zauważyło, że w ich domu jednorodzinnym DOPISANO TRZY OSOBY!

3/ Wadliwe zabezpieczenie urn wyborczych, brak plomb, dwie urny działające jednocześnie (!) – naruszenie CZĘSTE – 4 przypadki. Kielce – OKW nr 19 przy ul.
Chałubińskiego 32 – w lokalu funkcjonują dwie urny! , a w kącie stoi jeszcze trzecia, zapasowa (mamy zdjęcia).

4/ Ogólny dostęp do pustych kart do głosowania, pomyłki w liczeniu dostarczonych kart, niezabezpieczenie kart i pieczątki komisji w nocy z soboty
na niedzielę. NAGMINNE – 9 przypadków zgłoszonych (NP. Nieporęt OKW 6, rano po ponownym przeliczeniu głosów okazało się, że brakuje 10 kart. Informatyk po porozumieniu się z gminą zaproponował wymianę protokołu odbioru kart na nowy „pasujący”. OKW zadecydowała , by podać w protokole faktyczną liczbę kart, a sprawę opisać w uwagach do protokołu).

5/ wydawanie 2 kart zamiast jednej – naruszenie SPOTYKANE WIELOKROTNIE (mamy 4 zgłoszone przypadki).

6/ Brak stempli komisji na kartach (co czyni głos nieważnym) – 3 przypadki. Poniżej opis sytuacji kuriozalnej – dostawianie pieczątek po głosowaniu!
„W Okręgowej Komisji Wyborczej przy ul. Boenigka w Olsztynie, chyba nr 67, po otrzymaniu karty do głosowania okazało się, że na karcie nie ma pieczątki
komisji. Zgłosiłem do członka komisji, od którego otrzymałem kartę i okazało się, że ta Pani nie posiadała przystawionych pieczątek na wszystkich kartach
które były przeznaczone do wydania. Była zdziwiona tym faktem i otrzymałem poprawną kartę od drugiego członka komisji. Głosowałem około godziny 20.30,
dlatego nie wiadomo, ile wcześniej kart zostało wydanych bez pieczątki. Z tego co udało mi się usłyszeć po zaistniałym fakcie, członkowie komisji naradzali się,
co zrobić z zaistniałą sytuacją, padały głosy że przy liczeniu głosów pieczątki zostaną dostawione (załączam zdjęcie tej karty do głosowania bez pieczątki)."
Łukasz Bogdanowicz.

7/ Członek OKW jest jednocześnie informatykiem – żądanie przekazania kodów, brak możliwości kontroli Okręgowych Komisji Wyborczych. – naruszenie
SPOTYKANE WIELOKROTNIE – mamy 4 udokumentowane przypadki. Np., Olsztyn OKW nr 60 - członek OKW pełni funkcję informatyka i oficjalnie żąda
przekazania kodów jednorazowych.

8/ Wydanie karty do głosowania (wcześniej) innej osobie, niż figurującej w spisie. Osoba właściwa nie dostała karty, bo w spisie figurował już inny podpis –
naruszenie CZĘSTE.

9/ Jawne fałszerstwo wyborcze: 1 udokumentowany przypadek: Międzylesie, dwie komisje działające w SP nr 138 ul. Pożaryskiego 2, 03-753 Warszawa.
Głosy oddane na Kukiza zostały wpisane jako głosy oddane na Kowalskiego.

11/ Bezprawne dopisywanie do list wyborczych, nieodbieranie zaświadczeń od osób zgłaszających się do głosowania poza swoim rejonem – naruszenie CZĘSTE, mamy udokumentowane 4 przypadki.

12/Brak dostępu do wywieszonych protokołów OKW – naruszenie NAGMINNE (mamy udokumentowane 10 przypadków. Typowe: szkoła czy przedszkole są ogrodzone i po wywieszeniu wyników furtka zostaje zamknięta.

13/ Nie umieszczenie na liście wyborców mimo wcześniejszego zgłoszenia – naruszenie CZĘSTE (mamy udokumentowane 3 przypadki).

14/ Mniej niż trzech członków komisji w lokalu: 2 przypadki. Łódź komisja 002 ul. Plantowa 18 , centrum. Dwóch członków komisji w lokalu!

15/ Przypadki kuriozalne
A/ Miechów koło Krakowa – terror słowny, awantury, złamanie procedur w komisji.
B/ Kołobrzeg – zatrzymanie przez Straż Graniczną koordynatora RKW i skazanie go przez sąd na 6 dni aresztu za nieopłacony mandat, którego nigdy nie było.
C/ Kraków – Wojewódzki Szpital Okulistyczny na Wzgórzach 17 – nie przeprowadzono WYBORÓW!
D/ Szpital w Świebodzinie koło Wałbrzycha – wyborców nie poinformowano o możliwości głosowania w szpitalu.

16/ Nie wpuszczenie do lokalu wyborczego dziennikarzy zagranicznych.

17/ Utrudnianie prowadzenia obserwacji przez obserwatorów zagranicznych.

18/ Szykanowanie mężów zaufania i członków komisji żądających przestrzegania procedur wyborczych [masowe zgłoszenia].

Ruch Kontroli Wyborów

[Fot. PAP/Darek Delmanowicz]

CS148fotMINI

Czas Stefczyka 148/2017

PDF (10,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook