Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

49 proc. badanych uważa, że Polska jest zagrożona terroryzmem

07.06.2016

Takie informacje wynikają z sondażu przeprowadzonego przez TNS Polska.

49 proc. Polaków uważa, że w naszym kraju istnieje zagrożenie atakami terrorystycznymi; 68 proc. ankietowanych dobrze ocenia zabezpieczenie antyterrorystyczne szczytu NATO, a 67 proc. - Światowych Dni Młodzieży - wynika z sondażu TNS Polska.

49 proc. badanych uważa, że w Polsce istnieje zagrożenie atakami terrorystycznymi, przy czym 6 proc. badanych wyraża taki pogląd zdecydowanie, a ponad dwie piąte respondentów (43 proc.) - mniej pewnie. 10 proc. badanych nie ma zdania na ten temat. W raporcie z sondażu napisano, że poczucie osobistego zagrożenia Polaków atakami terrorystycznymi czy działalnością przestępczą znajduje się obecnie na porównywalnym poziomie co w ubiegłym roku, a jednocześnie jest ono na nieco niższym poziomie niż w latach 1995-2002.

W większości zagrożenie Polski dostrzegają osoby, które osobiście czują się zagrożone zamachem terrorystycznym (85 proc.). Natomiast zainteresowanie polityką (56 proc.) oraz zamieszkanie w małych miastach do 20 tys. (54 proc.) sprzyja poglądowi, że w Polsce nie istnieje zagrożenie atakami terrorystycznymi. TNS odnotował, że poglądy prawicowe sprzyjają opinii o zagrożeniu Polski zamachami terrorystycznymi (61 proc.).

Mężczyźni (46 proc.), częściej niż kobiety (38 proc.), są zdania, że Polska nie jest zagrożona tego typu atakami.

Z badania wynika, że 27 proc. respondentów obawia się, iż osobiście stanie się przypadkową ofiarą zamachu terrorystycznego czy porachunku przestępców. Autorzy sondażu stwierdzili, że 73 proc. badanych jest poinformowana o lipcowym szczycie NATO w Warszawie, a 76 proc. wie o Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. O planowanym w stolicy Szczycie NATO najczęściej słyszeli respondenci zainteresowani polityką (84 proc.) oraz badani z wykształceniem wyższym (81 proc.). Częściej niż pozostali o Światowych Dniach Młodzieży wiedzieli badani z wykształceniem średnim i pomaturalnym (80 proc.) oraz respondenci deklarujący nieregularne praktyki religijne (79 proc.).

68 proc. pozytywnie oceniło zabezpieczenie planowanego szczytu przed ewentualnymi zagrożeniami terrorystycznymi, przy czym 18 proc. badanych uznało je za bardzo dobre, a 50 proc. zabezpieczenie imprezy uznało za "raczej dobre". Co dziesiąty pytany jest zdania, że Szczyt NATO nie będzie dobrze zabezpieczony, a 1 proc. sądzi, że będzie bardzo źle zabezpieczony. 22 proc. badanych nie wyraża jednoznacznej opinii na ten temat.

Pozytywną ocenę zabezpieczenia Szczytu NATO przed ewentualnymi zagrożeniami terrorystycznymi jest częściej wyrażana przez badanych, którzy dobrze oceniają kierunek biegu spraw w Polsce (79 proc.), pozytywnie oceniających rząd (79 proc.), a także uważających, że gospodarka znajduje się w stanie rozwoju (77 proc.). Pozytywna opinia wiąże się też z poczuciem braku zagrożenia atakami terrorystycznymi w Polsce (73 proc.).

67 proc. badanych dobrze oceniło zabezpieczenie ŚDM przed ewentualnymi zagrożeniami terrorystycznymi, przy czym 17 proc. bardzo pozytywnie, a 50 proc. raczej pozytywnie. Co dziewiąty badany jest zdania, że ŚDM nie będą dobrze zabezpieczone, a 1 proc. - że zabezpieczenie będzie bardzo złe. I tutaj zdania nie miało 22 proc. respondentów.

Dobrą ocenę zabezpieczenia częściej od innych wyrażali respondenci deklarujący poparcie dla PiS (78 proc.), dobrze oceniający rząd, ankietowani pozytywnie oceniający kierunek biegu spraw w Polsce oraz respondenci prognozujący poprawę materialnych warunków życia (po 80 proc.).

62 proc. badanych nie obawia się, że stanie się przypadkową ofiarą zamachu terrorystycznego bądź porachunków przestępców. 27 proc. badanych odczuwa taką obawę, a 3 proc. boi się z całą pewnością tego, że coś złego może mu się przydarzyć w związku z atakami terrorystycznymi. Zagrożenie częściej odczuwają badani z miast powyżej 500 tys. (42 proc.), pracownicy administracji i usług (34 proc.). Poczucie zagrożenia towarzyszy częściej kobietom (31 proc.) niż mężczyznom (22 proc.). Bezpieczniej niż przeciętna krajowa czują się respondenci zamieszkujący miasta do 20 tys. (77 proc.) oraz badani źle oceniający swą sytuację materialną (70 proc.).

O temat zagrożenia terroryzmem w Polsce TNS pytał 13-18 maja ogólnopolską, reprezentatywną próbę 1009 mieszkańców Polski w wieku od 15 lat wzwyż.

[fot. Fratria.pl]

(PAP)/tp

Warto poczytać

 1. mother-and-daughter-2078075960720 26.05.2017

  GUS dzieli się danymi nt. polskich matek

  Polskie mamy w większości mają wyższe wykształcenie, na pierwsze dziecko decydują się przeciętnie w wieku 27 lat. Matki z rodzin wielodzietnych są na ogół aktywne zawodowo - wynika z danych GUS i Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus". W piątek obchodzimy Dzień Matki.

 2. protest-4646161280 25.05.2017

  CBOS: Młodzież bez zaangażowana w politykę

  Ponad połowa najmłodszych badanych (od 18 do 24 roku życia) deklaruje się jako niezaangażowani (52 proc.) w politykę.

 3. economy-2245121stef 24.05.2017

  W maju wyraźna poprawa nastrojów konsumenckich

  Obliczane przez GUS wskaźniki ufności konsumenckiej osiągnęły rekordowy poziom.

 4. MK5121600IMG3055t586780b1m800xc3aa13db 23.05.2017

  Rekordowe oceny polskiej gospodarki

  Tak dobrych wyników oceny polskiej gospodarki jeszcze w historii nie było. Według najnowszego badania CBOS aż 42 procent Polaków dobrze ocenia sytuację gospodarczą w Polsce.Ocena ta wzrosła od początku roku aż o 11 proc.

 5. imigranci-fdshfbsdjhfbj 22.05.2017

  Miliony uchodźców w 2016 r.

  "Osoby te w końcu będą musiały szukać schronienia gdzie indziej, jeśli nie zostanie im ono zapewnione w ich własnym kraju"

 6. student-849822960720 20.05.2017

  Kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni

  - Kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni - wynika z sondażu przeprowadzonego przez międzynarodową korporację finansową Fidelity Investments.

 7. gielda-rfdersd 19.05.2017

  Spada liczba giełdowych dłużników

  Zadłużenie spółek notowanych na głównym rynku GPW wyniosło 27,3 mln zł.

 8. pieniadze-edswe 18.05.2017

  Długi alimentacyjne Polaków rosną

  Na koniec kwietnia wyniosły prawie 10,5 mld zł, a kwota ta przyrasta o ok. 100 mln zł miesięcznie.

CS143fotMINI

Czas Stefczyka 143/2017

PDF (5,50 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook