Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

Ziobro: konfiskować majątek przestępców

03.12.2011

Zbigniew Ziobro aktywny jak rzadko w poprzedniej kadencji. Na konferencji w Sejmie zaproponował zmiany w prawie karnym dotyczące tzw. rozszerzonej konfiskaty mienia. W nadchodzącym tygodniu projekt ma zostać złożony.

Chodzi o przepadek majątku należącego do przestępcy, jeśli nie udowodni on jego legalnego pochodzenia. To najważniejsza zmiana w projekcie nowelizacji prawa karnego, zaprezentowanym w Sejmie przez klub Solidarnej Polski.

- W niemal całej Europie obowiązują już podobne przepisy, do przyjmowania takich rozwiązań zobowiązuje dyrektywa Rady Europy, jest to standard większości krajów UE  - mówił dziennikarzom lider SP europoseł Zbigniew Ziobro.

Nowe przepisy znalazłyby się w kodeksach: karnym, karnym skarbowym, postępowania karnego i karnego wykonawczego. W poniedziałek projekty mają trafić do marszałek Sejmu.

Najbardziej istotna nowość dotyczy osób skazanych za przestępstwo o charakterze terrorystycznym, popełnione w zorganizowanej grupie przestępczej i zagrożone karą ponad ośmiu lat więzienia lub dotyczące korupcji w związku z pełnieniem funkcji publicznej.

W razie skazania za takie przestępstwa sąd orzekałby przepadek mienia, które "sprawca objął we władanie lub do którego uzyskał jakikolwiek tytuł do chwili wydania chociażby nieprawomocnego wyroku", chyba że sprawca lub inna zainteresowana osoba wykazałaby legalność pochodzenia mienia i środków służących do jego nabycia.

Ponadto, zgodnie z projektem, jeśli okoliczności sprawy wskazywałyby "na duże prawdopodobieństwo", że majątek sprawcy został przekazany innej osobie lub instytucji, majątek ten też podlegałby konfiskacie, chyba że osoba lub instytucja wykazałaby, że nawet "przy dołożeniu należytej staranności" nie mogła się dowiedzieć o nielegalnym pochodzeniu tego majątku.

- Przykładem, jak przepisy o rozszerzonym przepadku mienia mogą działać, są Włochy, gdzie organa ścigania z bardzo dobrym skutkiem przejmują gigantyczne majątki grup przestępczych - mówił Ziobro. Dodał, że ma nadzieję, iż Sejm szybko przystąpi do prac nad projektem. - Gdyby ten projekt już obowiązywał jako prawo, z całą pewnością w znacznie bardziej komfortowej sytuacji byłaby polska  prokuratura, a na rzecz Skarbu Państwa mogłyby być skuteczniej przejmowane pieniądze przestępców - zaznaczył.

Jak wskazuje Solidarna Polska, zbliżone rozwiązania poza Włochami w Europie obowiązują m.in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Finlandii, Portugalii, Francji i Niemczech, a poza Europą w Stanach Zjednoczonych.

 

ruk, PAP

[fot. PAP / Tomasz Gzell]

CS139fotoMINI

Czas Stefczyka 139/2017

PDF (4,73 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook