Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

Władze Gdańska „zapomniały” o Żołnierzach Wyklętych

30.09.2011

Przedstawiciele Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych są oburzeni próbą „zamilczenia” wkładu żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w walkę o niepodległość Polski. W związku z pominięciem w apelu poległych żołnierzy podziemia antykomunistycznego złożyli u prezydenta Gdańska list protestacyjny. Zdaniem przedstawicieli tego typu „zaniedbania” wpisują się w „nurt czerwonej propagandy”.

- Jeśli ktoś tak organizuje uroczystości, to lepiej aby w ogóle ich nie organizował, a zamiast tego odrobił lekcję historii – komentuje sprawę dla portalu Stefczyk.info Artur Zawisza, członek Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. 

Poniżej publikujemy treść listu protestacyjnego skierowanego do prezydenta Gdańska:

Na ręce Pana Prezydenta, jako organizatora uroczystości z okazji obchodów 72. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów, składamy protest w związku z pominięciem w apelu poległych żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz innych formacji zbrojnych podziemia antykomunistycznego w powojennej Polsce. Chcielibyśmy sądzić, że to brak wiedzy - tak jak w przypadku pominięcia Delegatury Rządu na Kraj, jest powodem tych zaniedbań. Jakiekolwiek jednak były powody czy intencje pominięcia tych organizacji, tak bardzo ważnych w walce o niepodległą Polskę, jest to kompromitacja władz Gdańska – organizatora uroczystości.

W okupowanej Polsce Narodowe Siły Zbrojne były drugą co do wielkości, po Armii Krajowej, formacją zbrojną. W jej szeregach walczyło ponad sto tysięcy żołnierzy, dla których Polska „wolna i czysta jak łza” była najwyższą wartością. Zdeklarowany antykomunizm sprawił, że po wojnie żołnierze NSZ byli bezwzględnie mordowani przez władze komunistycznego reżimu. Również pamięć o nich niszczono z tak ogromną zaciętością, że do dnia dzisiejszego nie brakuje ludzi, którzy nie potrafią uwolnić się od stworzonej przez propagandę komunistyczną „czarnej legendy”.

Zwracamy też Panu uwagę, że żołnierze Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego oraz innych formacji podziemia antykomunistycznego byli kontynuatorami Armii Krajowej oraz Polskiego Państwa Podziemnego i wykonywali ostatni rozkaz gen. Leopolda Okulickiego: „Dalszą swą pracę i działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości Państwa i ochrony ludności polskiej przed zagładą. Starajcie się być przewodnikami Narodu i realizatorami niepodległego Państwa Polskiego. W tym działaniu każdy z Was musi być dla siebie dowódcą”.

Szczególnie oburzająca jest próba „zamilczenia” tak znaczących w walce o niepodległość Polski Narodowych Sił Zbrojnych, bo wpisuje się ona w nurt czerwonej propagandy. Żołnierzom NSZ, którzy złożyli olbrzymią daninę krwi, należy się dziś najwyższa cześć i wdzięczność, ale przede wszystkim troska o upamiętnienie ich walki z niemieckim oraz sowieckim okupantem i komunistycznym zniewoleniem Polski. Mamy nadzieję, ze kombatanci Narodowych Sił Zbrojnych zostaną oficjalnie przeproszeni, a sytuacja, która miała miejsce 27 wrześnie br. podczas uroczystości przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego, nigdy więcej się nie powtórzy.

W imieniu Okręgu Pomorskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych:
Mjr Waldemar Szostkiewicz Prezes Okręgu Pomorskiego ZŻNSZ, Mjr Tadeusz Korzeniowski Honorowy Sekretarz Okręgu Pomorskiego ZŻNSZ oraz: Ks. dr Jarosław Wąsowicz, Dr Andrzej Kołakowski, Piotr Szubarczyk pracownik BEP IPN, Anna Kołakowska nauczyciel historii

RoJ

Fot. Defilada Brygady Świętokrzyskiej NSZ, 1945 r./Wikimedia Commons

Warto poczytać

Facebook