Jedynie prawda jest ciekawa


Ważne słowa polskich biskupów na Święta!

20.04.2014

O niewygodnej prawdzie dla świata, znaczeniu chrztu Polski i koniecznej życzliwości dla wszystkich bliźnich - sprawdź, o czym mówili polscy biskupi w świątecznych homiliach!

- Bracia i Siostry! Dziękujemy Bogu za życie i nieśmiertelność! - wezwał w Niedzielę Wielkanocną abp Wiktor Skworc. Podczas Mszy w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach cytował św. Pawła, który określił wierzących w Jezusa jako tych, którzy przez Niego już zmartwychwstali. - Każdy z nas, uczniów Chrystusa, jest tym, którego życie, dzięki zmartwychwstaniu, zmienia się, ale się nie kończy – powiedział metropolita katowicki.

Abp Skworc zacytował w homilii słowa francuskiego pisarza Leona Bloya, iż „zmartwychwstanie Chrystusa jest jedynym usprawiedliwieniem dla świata”. - Dla świata takim, jakim jest, w jakim żyjemy, zmagając się z trudną codziennością i wszelkimi ograniczeniami - mówił hierarcha.

Metropolita katowicki przyznał, że nieodpartym towarzyszem codzienności jest głód: nie tylko ten dosłowny ale też głód wolności, szczęścia, miłości, pokoju, perspektyw i sensu czy pokoju sumienia. "Nie znajdzie ich człowiek, nawet gdyby uporczywie szukał wyłącznie w rzeczywistości materialnej świata. A jeśli znajdzie, to tylko na jakiś ograniczony czas" - przekonywał kaznodzieja.

Abp Skworc mówił też o tajemnicy cierpienia stwierdzając, że zmartwychwstanie Chrystusa jest jedynym usprawiedliwieniem cierpienia obecnego w świecie i w naszym życiu. "Pytanie o cierpienie jest dla każdego człowieka pytaniem nierozwiązanym, jeśli pominie się fakt zmartwychwstania. Tylko w tajemnicy Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego możemy na to pytanie odpowiedzieć" – przekonywał.

Chrystus nie przyszedł na świat, aby nam wyjaśnić cierpienie słowami ani nie po to, aby usunąć zło ze świata, lecz przybył, "aby być obecnym w naszym cierpieniu; cierpieć z nami i nadać mu zbawczy sens" – tłumaczył metropolita katowicki.

Zauważył też, że „nasze narodziny dla świata” nie miałyby większego sensu, gdyby nie było zmartwychwstania i dopełnienia w Chrystusie. Nic by nam nie przyszło z daru życia, gdyby nie było zbawienia.

Abp Skworc nawiązał do odczytanej chwilę wcześniej Ewangelii, w której apostołowie Piotr i Jan pierwszego dnia po szabacie przybyli do grobu Jezusa, weszli do wnętrza, ujrzeli i uwierzyli. "I my przybyliśmy w pierwszy dzień tygodnia, aby spotkać Chrystusa. Apostołowie zobaczyli pusty grób. My natomiast zobaczymy w Eucharystii Ciało Chrystusa Zmartwychwstałego. Spotkamy Zwycięzcę piekła, śmierci i szatana: Tego, który nadaje sens naszemu życiu i cierpieniu. Nam pochylającym się w rozpad zapewnia życie" - mówił w homilii metropolita katowicki.

Hierarcha zachęcał wiernych, by przykładem apostołów byli świadkami Chrystusa zmartwychwstałego. "Od tej pory szukajmy tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga! Dążmy do tego, co w górze, a nie do tego co na ziemi. Niech nasze życie będzie życiem zbawionych i radosnych świadków zmartwychwstałego Pana!" - apelował abp Wiktor Skworc.

Przez przyjęcie ludzkiego ciała i trud ziemskiego życia Chrystus związał się z każdym z nas – przekonywał metropolita wrocławski abp Józef Kupny podczas uroczystej Mszy św. w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. W Chrystusie streszczają się losy każdego człowieka - wskazywał hierarcha.

Abp Kupny zauważył, że śmierć Chrystusa była ogromnym zaskoczeniem dla apostołów i uczniów, którzy idąc za Jezusem robili wszystko by odsunąć od siebie naukę o krzyżu. – Ilekroć Pan próbował przygotować ich na te wydarzenia, tylekroć spotykał się ze sprzeciwem – mówił abp Kupny, tłumacząc, że Apostołowie żyli teraźniejszością, która przybrała kształt pewnej stabilizacji. – Nawet, gdy pojawiały się kłopoty byli pewni, że Jezus jest przy nich i nic złego im nie grozi – zaznaczył metropolita.

Jego zdaniem, ta teraźniejszość tak pochłonęła uczniów, że kiedy przyszedł krzyż, nie byli w stanie wrócić myślą do tajemnicy zmartwychwstawania. – Wyprzedzili ich nawet przeciwnicy, którzy w swej przezorności postawili straż przy grobie – podkreślił.

Zauważył przy tym, że wiara w zmartwychwstanie Jezusa nie narodziła się z pogłosek, ani nawet z relacji Apostołów czy Marii Magdaleny. – Tę wiarę rodził sam Chrystus, który pozwolił dotknąć swoich ran i jedząc posiłki w czasie spotkań z Apostołami. Z tych spotkań i ze świadectwa samego Chrystusa wypływa nasza wiara w zmartwychwstanie. Sam Jezus daje świadectwo o swoim zmartwychwstaniu – tłumaczył hierarcha.

Arcybiskup podkreślił, że każdy dziś powinien na nowo zdać sobie sprawie z konsekwencji zmartwychwstania w swoim życiu. – Przez przyjęcie ludzkiego ciała i trud ziemskiego życia Chrystus związał się z każdym człowiekiem. W Chrystusie streszczają się losy każdego człowieka, a to oznacza, że zmartwychwstanie będzie także naszym udziałem – zaznaczył abp Kupny. Przywołał przy tym świadectwo pierwszych chrześcijan, którzy tak głęboko wierzyli w nowe życie z Chrystusem, że nie obawiali się śmierci, nawet śmierci męczeńskiej.

Prymas Polski abp Józef Kowalczyk przewodniczył Liturgii Wigilii Paschalnej w piastowskim palatium na Ostrowie Lednickim, które należy do prawdopodobnych miejsc historycznego chrztu Mieszka I. „Prośmy w tę świętą Noc paschalną, abyśmy pozostali wierni Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi” – mówił metropolita gnieźnieński.

Wielkosobotnia liturgia na „Świętej Wyspie” wpisała się w duchowe przygotowania do 1050. rocznicy Chrztu Polski, który to akt – jak przypomniał abp Kowalczyk – miał fundamentalne znaczenie dla dziejów naszego kraju, w jego wyniku bowiem „powstały metropolitalne struktury administracyjne Kościoła katolickiego na ziemiach piastowskich z pierwszym arcybiskupem w stołecznym Gnieźnie oraz ukształtowały się początki państwa polskiego, które zostało włączone w krąg europejskiej kultury chrześcijańskiej”.

„W przeszłości, na terenach obecnej Polski, miały miejsce różne wysiłki ewangelizacyjne dokonywane przez misjonarzy ówczesnej epoki. Można tu wspomnieć takie ośrodki ewangelizacyjne jak Wiślica w Małopolsce, Międzyrzecz Lubuski, czy poznański wikariat misyjny zwany biskupstwem misyjnym z biskupem Jordanem. W ośrodkach tych zapewne udzielano chrztu świętego – podobnie jak miało to miejsce w Gdańsku, gdzie św. Wojciech chrzcił miejscową ludność – co potwierdzają dokumenty pisane. Do tego czasu jednak żaden autorytet kościelny – Konferencja Episkopatu Polski lub Stolica Apostolska – nie nazywał tych udokumentowanych lub domniemanych aktów Chrztem Polski” – mówił metropolita gnieźnieński.

Podkreślił również, że chrzest przyjęty przez księcia Mieszka I i jego dwór miał znaczenie zarówno religijne, jak i państwowotwórcze. To dzięki niemu jednoczące się państwo Polan włączone zostało do rodziny państw chrześcijańskich, co w dalszej perspektywie umożliwiło Bolesławowi Chrobremu otrzymanie korony królewskiej od papieża.

„Wtedy też została ustanowiona stolica metropolitalna w Gnieźnie, co zapoczątkowało katolickie struktury kościelne w Polsce, a samo Gniezno stało się pierwszą stolicą rozwijającego się państwa polskiego” – przypomniał arcybiskup gnieźnieński.

Dodał również, że tę tysiącletnią tradycję potwierdził swoim autorytetem papież Jan Paweł II, który swoje pielgrzymowanie po ojczystej ziemi w 1979 roku rozpoczął właśnie od Gniezna, nazywając je „gniazdem piastowski, początkiem dziejów Ojczyzny i kolebką Kościoła, w którym praojcowie zjednoczyli się jednością wiary z Ojcem, Synem i Duchem Świętym”.

„Nasze obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski i początków Państwa Polskiego, do których się przygotowujemy, a które są zaplanowane na drugą połowę lipca 2016 roku, kiedy to na Światowe Dni Młodzieży przybędzie papież Franciszek, będą niejako małym dopowiedzeniem do milenijnych uroczystości, które Kościół w Polsce obchodził w 1966 roku, a nie zadziwiającą poprawką wnoszoną do naszej historii uświęconej tysiącletnią tradycją” – mówił Prymas Polski.

Liturgia Wigilii Paschalnej na Ostrowie Lednickim rozpoczęła się Liturgią światła, w czasie której Prymas Polski poświęcił ogień oraz przygotował i zapalił paschał – symbol zmartwychwstałego Chrystusa. W czasie Liturgii chrzcielnej abp Kowalczyk udzielił chrztu trojgu dzieciom, a po zakończeniu Wigilii Paschalnej przewodniczył Procesji Rezurekcyjnej wokół kompleksu pałacowo-sakralnego.

Metropolita gnieźnieński popłynął także z poświęconym ogniem pod Bramę Rybę, gdzie zapalił „Znicz Wiary i Nadziei”. Obecni pod Bramą III Tysiąclecia dokonali także wyboru Chrystusa, a później wzięli udział w uczcie Baranka Wielkanocnego w lednickim Ośrodku Jana Pawła II.

Mszę św. u źródłem chrzcielnych Polski wspólnie z Prymasem Polski celebrowali m.in.: kanclerz Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie ks. kan. Zbigniew Przybylski, ks. Tadeusz Gerlach, sekretarz Prymasa oraz O. Jan Góra OP. Obecny był także ks. Sławomir Kozik, proboszcz parafii pw. św. Marcina w Dziekanowicach, na terenie której leży Ostrów Lednicki.

Dziś nikt nie zmusza człowieka wierzącego, by się wyrzekł Chrystusa, ale próbuje się skrępować prawdy chrześcijańskiej wiary – powiedział kard. Kazimierz Nycz podczas uroczystej Sumy pontyfikalnej odprawionej w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego w archikatedrze warszawskiej. Tymczasem – podkreślał hierarcha - Kościół zawsze będzie stał na straży wartości nienegocjowalnych, jak prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, czy rodzina i małżeństwo oparte na związku mężczyzny i kobiety.

Kościół będzie też głosił prawdy Ewangelii we wszystkich wymiarach życia ludzkiego, bo jest do tego powołany - podkreślił metropolita warszawski.

W homilii kard. Kazimierz Nycz przypomniał, że prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa trzeba głosić całym swoim życiem. Dla chrześcijan liczy się coś więcej niż tylko wymiar życia doczesnego. – W nas jest głęboka wiara w to, że Chrystus umarł i zmartwychwstał. Ta prawda jest pierwszą i podstawową, którą głosimy w ewangelizacji – dodawał.

Tak jak arcykapłani nie uwierzyli w zmartwychwstanie Jezusa, a nawet zrobili wiele, by ta prawda nie rozpowszechniła się po całym świecie, tak i dziś „świat bardzo często próbuje krępować prawdę o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym” – mówił metropolita warszawski.

„Może dziś w świecie i w Polsce nikt nie zmusza człowieka wierzącego, by się wyrzekł Chrystusa, ale próbuje się skrępować prawdy chrześcijańskiej wiary” – przekonywał kard. Nycz. – Świat bardzo często próbuje mówić dziś Kościołowi: działaj sobie w przestrzeni sakralnej, ale już nie w publicznej. Mówi człowiekowi, że jeśli chce być człowiekiem religijnym, to niech to będzie religijność w życiu prywatnym, bez odniesienia do życia w rodzinie, społeczeństwie, pracy zawodowej, także w życia politycznego. Nie wtrącaj się w sprawy moralne współczesności – podkreślał hierarcha.

„Świat będzie pochwalał to wszystko, co Kościół robi – a nawet zachęcał, by robił więcej – w sprawach charytatywnych, społecznych – to świat będzie przyjmował – mówił kard. Nycz. – Natomiast, gdy chodzi o prawdę Chrystusa, który mówi, że nie da się zbudować raju na ziemi – tak jak rozmaici ideolodzy próbują to obiecać – nie jest ona wygodna dla współczesnego człowieka" – zaznaczył kaznodzieja.

Jak jednak stwierdził kard. Nycz, „Kościół będzie głosił Ewangelię, w tym Ewangelię o zmartwychwstaniu Chrystusa na pierwszym miejscu, bo jest do tego posłany i powołany, i straciłby swoją wiarygodność, gdyby odstąpił od głoszenia prawdy Ewangelii dotykającej wszystkich wymiarów życia ludzkiego".

Dalej podkreślił, że Kościół zawsze będzie stał na straży tzw. wartości nienegocjowalnych: prawa do życia od początku do naturalnej śmierci, godności człowieka i jej obrony, małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety, otwartej na macierzyństwo i ojcostwo rodziny zbudowanej na związku mężczyzny i kobiety. – Kościół będzie te prawdy głosił zawsze, bo jest do tego powołany, i będzie to czynił w porę i nie w porę – powtórzył kard. Nycz.

Jak tłumaczył, podważanie prawd głoszonych przez Kościół odbywa się dziś na różne sposoby – „przez wpływ tzw. środowisk opiniotwórczych, czasem przez przesłanie mediów, czasem przez powszechnie obecną polityczną i obyczajową poprawność, która jest lansowana”.

Tymczasem prawdy o Bogu i o Chrystusie zmartwychwstałym nie wolno krępować i wszyscy musimy stać jej na straży – przekonywał metropolita warszawski. Przypomniał, że tego właśnie uczył Jan Paweł II, nie tylko w czasie swojego pontyfikatu, ale już wcześniej - jako zwykły ksiądz, a potem jako kardynał.

Hierarcha przypomniał także, że mija właśnie 25 lat od odzyskania przez Polskę pełnej niepodległości. Wszystkie narody Europy Środkowowschodniej „zmartwychwstały do życia w wolności, potrafiły się wyrwać z niewoli i ze spętania prawdy, jaka była w tamtym systemie”. - Niewątpliwie oprócz wielu ludzi w Polsce i na świecie, papież miał tutaj wkład zasadniczy. Jego wybór i jego działania w latach 80. sprawiły, że w 1989 roku staliśmy się, wśród innych narodów, narodem wolnym – powiedział kard. Nycz.

Ci, którzy wówczas nie byli gotowi, by dołączyć do wyzwalających się krajów i wejść w struktury Europy jako wspólnoty państw złączonych chrześcijańską tradycją, przeżywają dziś trudne sytuacje – podkreślił kard. Nycz, zachęcając do modlitwy za Ukrainę.

Na zakończenie przypomniał, że po odzyskaniu przez Polskę wolności, papież przestrzegał, że nie można w wolnym świecie żyć godnie bez odwołania się do prawa Bożego. Jan Paweł II podkreślał to podczas pielgrzymek do Polski w latach 90., nawołując m.in. do ogólnonarodowej solidarności.

„Jeśli liczymy, że ta kanonizacja coś w nas zmieni, to zmieni tylko, gdy wejdziemy na drogę naśladowania tego papieża, w jego więzi z Bogiem, w jego modlitwie, ale także w jego trzymaniu się zasad moralnych i ich głoszeniu” – powiedział kard. Nycz.

Eucharystię koncelebrowali warszawscy biskupi pomocniczy: Rafał Markowski, Józef Górzyński i Tadeusz Pikus.

Uroczystej liturgii Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego w Katedrze Wawelskiej przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz. „Nikt Go nie zebrał. On sam powstał z grobu. Niewyobrażalna rzeczywistość stała się faktem” – mówił zgromadzonym na wawelskim wzgórzu metropolita krakowski.

„Bóg odniósł ostateczne zwycięstwo nad siłami zła i śmierci!” – ogłosił zgromadzonym w Katedrze Wawelskiej kardynał Stanisław Dziwisz. Wskazał, że „nigdy dotąd pusta przestrzeń nie była tak wymowna”. Pusty grób nazwał śladem i dowodem tego przełomowego wydarzenia, które dokonało się w ciszy, bez świadków.

Purpurat przywołał postacie opisywane w rozdziałach Ewangelii dotyczących zmartwychwstania – obawiającą się Marię Magdalenę, przygnębionych uczniów w drodze do Emaus czy zalęknionych uczniów zgromadzonych w wieczerniku. „Za każdym razem zmartwychwstały Jezus budził w ludzkich sercach pokój, radość i nadzieję” – podkreślił metropolita krakowski.

Pytał też, jakie uczucia budzi Zmartwychwstały w sercach ludzi współczesnych. „Pozwólmy Mu przemówić do nas. Pozwólmy, by pałały w nas serca i dzielmy się radością ze spotkania z Nim. Świat czeka na nasze przejrzyste świadectwo!” – wzywał kard. Dziwisz.

Metropolita krakowski złożył także życzenia świąteczne. Papieżowi Franciszkowi życzył „mocy ducha, by umacniał swoich braci w wierze”. Wyraził także wdzięczność: „Dziękujemy mu za bliską już kanonizację naszego wielkiego Rodaka, za to, że uczynił go patronem Światowych Dni Młodzieży, a także za to, że za dwa lata przybędzie do naszej Ojczyzny i do Krakowa”. Podziękował również papieżowi Benedyktowi XVI za jego modlitwę i świadectwo życia.

Kościołowi w Polsce hierarcha życzył pełnienia dalszej służby poprzez głoszenie Ewangelii słowem i świadectwem. Obiecał modlitwę za biskupów, kapłanów i diakonów, osoby konsekrowane i wszystkich wiernych, ale także za „wszystkich niepoczuwających się do przynależności do Kościoła katolickiego”. Zaapelował: „Wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga, dlatego wszyscy jesteśmy siostrami i braćmi. Nie skąpmy sobie życzliwości na co dzień!”.

Kardynał zwrócił się także do sprawujących władzę, aby obdarzeni byli stale darem mądrości, roztropności i światła Ducha Świętego w rozwiązywaniu problemów. „Życzymy im wrażliwości na ludzką biedę, na los maluczkich w oczach tego świata” – powiedział metropolita krakowski.

Zmartwychwstając Chrystus daje nam gwarancję, że my również pokonamy śmierć. Nie było i nie będzie lepszej nowiny - podkreślił abp Henryk Hoser podczas Liturgii Wigilii Paschalnej koncelebrowanej w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika.

W homilii biskup warszawsko-praski zwrócił uwagę, że w historię świata wpisana jest historia zbawienia, którą Bóg pisze, prowadzi i tworzy.

"Stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo obdarzył go wolnością, która z jednej strony jest ogromną szansą z drugiej zaś wielkim ryzykiem. Mamy bowiem zdolność podobnie jak Chrystus powiedzenia Bogu 'tak'. Jednak człowiek jest do tego stopnia wolny, że może również powiedzieć Bogu: 'nie'. I to 'nie' nazywamy grzechem. Stąd potrzebna była noc Zmartwychwstania" - tłumaczył kaznodzieja.

"Uzdrawiająca i uświęcająca siła tej Nocy oddala zbrodnie, obmywa z przewin, upadłym przywraca niewinność, radość smutnym, rozprasza nienawiść - powodując tym samym, że noc staje się dniem" - kontynuował abp Hoser.

"Tym który rozprasza naszą ciemność swoim światłem jest Zmartwychwstały Chrystus. Jezus pokonała śmierć i daje nam gwarancję, że my również wraz z Nim ja pokonamy, czyli będziemy przebóstwieni" - tłumaczył biskup warszawsko-praski.

Przywołując słowa bł. Jana Pawła II zaapelował: "Nie lękajcie się tego, który jako Zmartwychwstały przychodzi do nas i mówi: Witajcie. Nie bójcie się. Stańcie się Apostołami Dobrej Nowiny. Lepszej bowiem nigdy nie było i nie będzie" - podsumował abp Hoser.

W trakcie Liturgii Wigilii Paschalnej członkowie Drogi Neokatechumenalnej z Wspólnoty w Marysinie kończąc swoją formację wyznali publicznie wiarę i odnowili swoje przyrzeczenia chrzcielne.

„Wielkanoc to znak nadziei i wezwanie do tego, by zagrożona w nas miłość mogła zmartwychwstawać” - powiedział w niedzielę biskup tarnowski Andrzej Jeż w bazylice katedralnej w Tarnowie. „Tajemnica pustego grobu Jezusa staje się ostatecznym znakiem i potwierdzeniem, że prawdziwa miłość wszystko zwycięża: nie tylko śmierć, ale także jej źródło: egoizm, grzech, wszelkie słabości i zniewolenia” - dodał hierarcha.

Biskup podkreślił, iż w ostatnich dniach konfesjonały w kościołach były oblegane przez tłumy wiernych. „Uwolnione w sakramencie pokuty i pojednania z ciężaru grzechu serce człowieka zaczyna bić nowym rytmem; w miejsce wewnętrznego rozbicia i niepokoju wlewa się łaska otuchy; dotychczas obojętna twarz spływa łzami żalu, a niechęć i oziębłość zostaje wypalona nowym żarem pragnienia dobra, prawdy i miłości” - dodał.

Zdaniem biskupa pojednanie z samym sobą często okazuje się najtrudniejszym zadaniem, bo oznacza przebaczenie sobie błędów z przeszłości. „Nie po to jednak, aby tolerować własne grzechy czy słabości, lecz by nie dać się nimi przytłoczyć, by nie pozostać na zawsze w grobie własnej historii czy nienawiści do samego siebie, jak uczynił to Judasz” - mówił.

Hierarcha dodał też, że zmartwychwstawanie w nas Bożej miłości wymaga wreszcie pojednania z drugim człowiekiem. Zdarza się, że czasami inni zadają nam ból i wyrządzają krzywdę, ale często człowiek nie czyni tego ze złej woli, lecz - podobnie jak my - jest nieświadomy tego, co czyni albo ulega słabości.

„Zmartwychwstały Chrystus wzywa nas, byśmy przebaczali bliźnim zawsze i własnym życiem potwierdza, że zło można zwyciężyć jedynie dobrem, miłosierną miłością. Mamy oczywiście prawo bronić się przed krzywdą. Czynił to także Jezus Chrystus. Mamy też prawo mówić bliźniemu bolesną prawdę o jego postępowaniu, lecz pod jednym warunkiem, iż będziemy to czynili z miłością” - powiedział.

Biskup tarnowski mówił też, że spotkanie ze Zmartwychwstałym powinno owocować w nas odważnym świadectwem.

„Idźmy drogą rzetelnej pracy i uczciwości wobec Boga oraz drugiego człowieka. To jest nasza droga prowadząca ku zmartwychwstaniu” - dodał bp Andrzej Jeż.

"Grób Chrystusa, nie jest pustką ani nicością, ale przeniknięty jest zwycięstwem Chrystusa" - mówił w Wielką Sobotę abp Marek Jędraszewski. Metropolita łódzki przewodniczył w liturgii Wigilii Paschalnej w katedrze łódzkiej. W trakcie uroczystości udzielił sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego czterem dorosłym osobom.

Metropolita łódzki rozpoczął homilię od cytatu z poematu Karola Wojtyły "Wigilia Wielkanocna 1966": "Jest taka noc, gdy czuwając przy Twoim grobie, najbardziej jesteśmy Kościołem. Jest to noc walki, jaką toczy w nas rozpacz z nadzieją...". "Poemat nawiązywał do tysiąclecia chrztu Polski. Karol Wojtyła starał się pokazać, jak bardzo to wydarzenie paschalne, pustego grobu, wchodzi w Polskę, odnajdując dla siebie najbardziej głęboki sens swego dalszego istnienia. Ta właśnie noc - kiedy najbardziej jesteśmy Kościołem, kiedy czuwamy przy grobie Chrystusa" - mówił abp Marek Jędraszewski.

"Kościół czuwa tej nocy przy pustym grobie Chrystusa, który nie jest pustką ani nicością, ale przeniknięty jest zwycięstwem Chrystusa nad złem, grzechem, śmiercią, szatanem" - podkreślał pasterz Kościoła w Łodzi.

Metropolita łódzki zauważył, że warto przypomnieć słowa "proroka nicości, absurdu i śmierci" z połowy XX wieku, - Jeana Paula Sartre'a. Próbując określić sens ludzkiego życia stwierdził on, że "absurdem jest to, żeśmy się urodzili i absurdem jest to, że umrzemy". "Dla niego wszystko było absurdem właśnie dlatego, że twierdził, że nie ma Boga. Co więcej - twierdził, że jako pierwszy ma dowody, na to, że Boga nie ma. Jak Boga nie ma, to rzeczywiście wszystko jest absurdem - i nasze narodziny i nasza śmierć" - mówił abp Jędraszewski.

Jednak zmartwychwstanie Chrystusa nadaje naszemu życiu zupełnie inny wyraz. "Sięgamy wieczności, ku wieczności zdążamy, a jednocześnie w świetle Chrystusowego triumfu nad złem, grzechem, szatanem i śmiercią, rozumiemy, że ta walka rozpaczy z nadzieją, wciąż nakłada się na wszystkie walki dziejów, napełnia je wszystkie w głąb" - powiedział metropolita łódzki i przypomniał obrazy, jakie pokazywały wcześniejsze czytania liturgii słowa.

"Zmaganie rozpaczy i nadziei kończy się dla tego, kto wierzy w to, że Jezus jest prawdziwie Bożym Synem, Zbawicielem Świata i Odkupicielem Człowieka - bo zmartwychwstał, obdarzając nas nadzieją tej wieczności, tej szczęśliwości wiecznej, w której on przebywa zasiadając po prawicy Ojca" - mówił metropolita łódzki.

Podczas liturgii abp Jędraszewski dokonał poświęcenia wody, która będzie wykorzystywana m.in. do udzielania sakramentu chrztu. Wszyscy wierni odnowili swoje przyrzeczenia chrzcielne - wyrzekli się grzechu, szatana oraz wszystkiego co prowadzi do zła, a wyznali wiarę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Podczas liturgii cztery dorosłe osoby przyjęły chrzest.

LL, KAI

[Fot. PAP/Tomasz Gzell]

Warto poczytać

 1. Aborcjawiki 19.03.2018

  Polakom uda się "zatrzymać" aborcję? To ważny moment dla ochrony życia poczętego

  Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka pozytywnie zaopiniowała projekt "Zatrzymaj aborcję", który znosi możliwość przerwania ciąży ze względu na ciężkie wady płodu. Podczas posiedzenia dochodziło do wymiany zdań między zwolennikami a przeciwnikami proponowanych zmian

 2. Scheuring-Wielgus 19.03.2018

  Scheuring-Wielgus znów w formie. Czy ona ma świadomość tego co mówi?

  Posłanka Nowoczesnej "błysnęła" podczas debaty aborcyjnej, a następnie zarzuciła Jackowi Prusinowskiemu manipulację. - Na powtarzaniu -;p) - skomentowała jej zarzut Marzena Paczuska

 3. Merkel-Pawlowicz 19.03.2018

  Wizyta Merkel w Warszawie zostanie zakłócona? Pawłowicz ma apel do "totalnych"

  - Pod ambasadą niemiecką zapisy na ucałowanie dłoni. Ambasadora - zaapelowała do sympatyków opozycji posłanka PiS Krystyna Pawłowicz. O 18:20 Angela Merkel spotka się z Mateuszem Morawieckim, zaś o 19:30 z Prezydentem Andrzejem Dudą

 4. Duda19032017 19.03.2018

  Piękne słowa Prezydenta. Głośno powiedział co sądzi o popieraniu programów prorodzinnych

  Prezydent Andrzej Duda w trakcie poniedziałkowego spotkania z mieszkańcami Choszczna (Zachodniopomorskie) powiedział, że jest dumny, iż uczestniczy we wdrażaniu programów prorodzinnych. "Chciałbym, żeby do programu Rodzina 500 plus dołączył dobrze przygotowany program Mieszkanie plus" - mówił

 5. Gowin19032018 19.03.2018

  Gowin z silnym wsparciem studentów. Młodzieżowe organizacje poparły Ustawę 2.0

  Dziś spotkam się z premierem Mateuszem Morawieckim, aby negocjować wzrost nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe - zapowiedział w poniedziałek wicepremier, szef resortu nauki Jarosław Gowin. I zapewnił, że w najbliższy wtorek projektem reform uczelni zajmie się rząd

 6. pedofilia19032018 19.03.2018

  To się dzieje naprawdę! Ten komunikator to siedlisko pedofilii, uważajcie na swoje dzieci

  Jeden z popularnych komunikatorów internetowych stanowi prawdziwe siedlisko pedofilii. Jak ustrzec się tego niebezpieczeństwa?

 7. 1270tu154regulajki 19.03.2018

  Sasin o zwrocie wraku Tu-154: nie widzę perspektyw, żeby Rosjanie chcieli współpracować z Polską

  Nie widzę żadnych perspektyw, żeby Rosjanie chcieli współpracować z Polską - ocenił w poniedziałek szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin, pytany o sprawę zwrotu wraku Tu-154

CS153fotoMINI

Czas Stefczyka 153/2018

PDF (10,02 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook