Jedynie prawda jest ciekawa


Upadłość konsumencka - martwa ustawa?

29.05.2012

W Sejmie zakończyło się seminarium zorganizowane przez połączone komisje senackie: budżetu i finansów publicznych oraz praw człowieka, praworządności i petycji pt. "Upadłość konsumencka - regulacje prawne, praktyka i aspekt społeczny". Posiedzenie organizowane jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Krzewienia Edukacji Finansowej.


Upadłość konsumencka to instytucja, stosunkowo nowa w Polsce - regulacje dotyczące upadłości zostały wprowadzone do polskiego prawa zaledwie w 2009 r. Jej celem była pomoc tym osobom, które nie zawsze ze swojej winy znalazły się w dramatycznej sytuacji finansowej, kiedy ich długi uniemożliwiały normalne życie.

Jak na wstępie zauważył senator Kazimierz Kleina, po 3 latach funkcjonowania instytucji upadłości konsumenckiej, można stwierdzić, że nie w pełni ona spełniła pokładane w niej nadzieje. Osoby, które wpadły w spiralę zadłużenia niezwykle rzadko z niej korzystają i de facto jest to ustawa martwa. Być może nadszedł więc czas na jej skorygowanie.

Z kolei senator Marek Seweryński podkreślił, że jak wiadomo, "długi należy płacić", a instytucja upadłości konsumenckiej powinna być właśnie wykorzystywane w sytuacjach wyjątkowych. Można jednak odnieść wrażenie, że niektóre osoby korzystając z tej instytucji, "zbyt szybko wracają do "normalnego życia".

Kazimierz Janiak, prezes Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej zwrócił uwagę na aspekt społeczny coraz większego zadłużania się Polaków. "Jesteśmy zatrwożeni skalą i tempem w jakim wzrasta w Polsce zadłużenie i liczba osób zadłużonych" - mówił Janiak.

Dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, profesor Uniwersytetu Gdańskiego przedstawiła ideę upadłości konsumenckiej. Głównym celem stworzenia idei upadłości było zapobieżenie wyścigowi wierzycieli, poprzez wspólne dochodzenie roszczeń wielu wierzycieli. Drugą funkcją była możliwość uzdrowienia sytuacji niewypłacalnego przedsiębiorcy i zawarcie układu w sprawie postępowania naprawczego i spłaty choć części zobowiązań.

W Polsce wg obowiązującej ustawy upadłość konsumencką może ogłosić osoba fizyczna, nie wykonująca działalności gospodarczej i nie może to być rolnik indywidualny. Przesłankami ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność powstała w okolicznościach wyjątkowych, niezależnych od okoliczności. Z wnioskiem może wystąpić wyłącznie dłużnik, a nie wierzyciele i może to uczynić raz na 10 lat.

Jeśli sąd przychyli się do wniosku, to następuje likwidacja całego jego majątku, sporządza się listę wierzycieli i dzieli między nich masę upadłościową. Zawieszeniu ulegają toczące się postępowania egzekucyjne.

Profesor Kruczalak-Jankowska wskazywała na nieostre sformułowania - osoba, która ogłosiła upadłość konsumencką "nie może podejmować czynności prawnych, przekraczających granice zwykłego zarządu" (nie może wyprawić wesela?) i nie może dokonywać np. zakupów na raty.

Postępowanie upadłościowe kończy się, po wykonaniu zobowiązań określonych w planie spłaty (który może trwać od 5 do 7 lat i jest "prawdziwą drogą przez mękę" upadłych) lub po uchyleniu planu spłaty na wniosek wierzyciela, jeżeli upadły nie wykonuje swoich obowiązków.

Poproszony przez portal Stefczyk.info o komentarz do prowadzonej dyskusji, senator Grzegorz Bierecki przyznał, że seminarium ma dosyć pesymistyczny wydźwięk - padają słowa, że ustawa jest martwa, nie działa, nie spełniła pokładanych w niej nadziei.

- Bo tworzona ona była z takim zamiarem - mówi Bierecki. Trzeba pamiętać, że pierwszy projekt ustawy o upadłości konsumenckiej został wniesiony przez klub Prawa i Sprawiedliwości w maju 2006 r. Był to bardzo dobry projekt, a organizacją, która wtedy wspierała wprowadzenie do Polski tej instytucji było Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej. Organizowała ona konferencje, sprowadzała ekspertów, tłumaczyła jak ważne jest to rozwiązanie ze względów społecznych, ale też i dla gospodarki kraju. Umożliwiono by w ten sposób uwolnienia od długów osób, które są nadmiernie zadłużone, z różnych powodów, często nie z powodu własnej lekkomyślności ale np. z powodu zmiany sytuacji gospodarczej - ktoś stracił pracę, a w Polsce np. kurs franka wystrzelił dwukrotnie, zmieniając dramatycznie sytuację kredytobiorcy.

- Niestety ten projekt - dodaje prezes Krajowej SKOK, nie udało się uchwalić, ale sytuacja, w której Polska była jedynym krajem grupy OECD - czyli tych krajów najbardziej rozwiniętych, w którym obywatele nie mieli możliwości skorzystania z instytucji upadłości konsumenckiej, uwolnienia się od długów, była całkowicie niedopuszczalna, bo umiejscawiała Polskę w gronie krajów Trzeciego Świata.

- W związku z tym - przypomniał sen. Bierecki - w 2008 r. uchwalono ustawę, w dużym stopniu pod presją europejską, ale ci, którzy przy niej "majstrowali" - przede wszystkim przedstawiciele różnych lobby finansowych, bardziej zainteresowanych w tym, żeby im dłużnicy nie pouciekali. Marzeniem wielu tych instytucji, które w Polsce działają i nie podlegają żadnemu nadzorowi - oferują pożyczki dostarczane błyskawicznie do domu za ogromne ceny - jest sytuacja, w której raz złapany klient będzie płacił do końca życia, będzie płacił odsetki, a potem odsetki od odsetek, ukryte pod pozorem różnego rodzaju ugód. I tak to właśnie w tej chwili wygląda na naszym rynku.

Dlatego, wyjaśnia Bierecki, potrzebna jest pilna interwencja państwa, która sprawi, że niemal milion ludzi w Polsce przestanie się ukrywać przed komornikami i wróci z szarej strefy do normalnej gospodarki.

- Tak naprawdę potrzebnych jest kilka drobnych zmian w funkcjonującej ustawie, które ułatwią przeprowadzanie procesu upadłościowego, co sygnalizują na tej konferencji sędziowie, którzy takie sprawy rozstrzygali, szerszego otwarcia dostępu do tej upadłości - warunek, że nie można być winnym jednemu wierzycielowi jest zupełnie bezzasadnym ograniczeniem. To prawda łatwo to ominąć, ale czy prawo jest tworzone po to, żeby zmuszało ludzi do kombinowania? No i najważniejsza kwestia, to kwestia kosztów, żeby ogłosić upadłość, to trzeba mieć pieniądze na sfinansowanie postępowania upadłościowego,  sfinansowanie syndyka masy upadłościowej - to są wielkie pieniądze, od kilku do kilkunastu tys. zł. W innych krajach europejskich, dla przykładu w Wielkiej Brytanii kosztuje to 50 funtów - podsumował Grzegorz Bierecki.

Kazimierz Janiak przedstawił kierunki zmian, które powinny zostać wprowadzone w ramach instytucji upadłości konsumenckiej.

Należałoby jego zdaniem, przede wszystkim poszerzyć krąg beneficjentów funkcjonującej ustawy, np. o osoby, które popadły w długi z innych niż wyjątkowych powodów, oraz o prowadzących działalność rolniczą. Konieczne jest obniżenie kosztów postępowania - niektórych dłużników po prostu nie stać na ogłoszenie upadłości. Inną postulowaną zmianą jest przyjęcie, że upadłość nie może oznaczać bezdomności - możliwość zachowania choć części nieruchomości w związku z obligatoryjną sprzedażą tejże nieruchomości.

Pożądaną zmianą byłoby rozszerzenie instytucji upadłości konsumenckiej - np. żeby wniosek mogli składać małżonkowie pozostający we wspólnocie majątkowej oraz zasada obligatoryjnego przedsądowego układu z wierzycielami.

Należałoby również zastanowić się nad rozszerzeniem instytucji upadłości na mikro i małe przedsiębiorstwa.

Zdaniem Janiaka, poza konkretnymi rozwiązaniami konieczne jest również "zapobieganie zamiast leczenia", czyli wypracowanie narodowej strategii edukacji finansowej, w sytuacji, gdy narasta problem nadmiernego zadłużania się a polskie społeczeństwo dopiero uczy się korzystać z wielu usług finansowych.

Konieczność zmian w Ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze budzi coraz mniej wątpliwości - mówił Janiak.

- To jest kwestia ponadpartyjna - mówił Janiak, zwracając się do b. posła SLD Wacława Martyniuka.

Podsumowując dyskusję, senator Bierecki podkreślił, że ta ustawa ma być instrumentem ochrony konsumenta - np. ucieczki z pułapki zadłużenia i ochrony przed tzw. drapieżnym zadłużaniem. Ma umożliwić, poprzez wprowadzenie postulowanych zmian, na powrót do normalnego życia i wyjścia z szarej strefy setkom tysięcy Polakom, dziś ukrywających się przed dłużnikami i komornikami.

not. zrk
[fot. J. Michalski]

Warto poczytać

 1. 1270petrukukla 24.03.2018

  Będzie zawiadomienie do prokuratury ws. spalenia kukły Ryszarda Petru

  Przewodniczący Nowoczesnej w Podlaskiem, poseł Krzysztof Truskolaski poinformował w sobotę, że złoży zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez działaczy Młodzieży Wszechpolskiej, którzy spalili w piątek kukłę b. szefa Nowoczesnej Ryszarda Petru.

 2. 1270janocha 24.03.2018

  Bp Janocha: Wielki Post jest po to, żebyśmy usłyszeli głos Boga

  Wielki Post jest po to, żebyśmy usłyszeli głos Boga, a my ciągle uciekamy w rozrywkę - mówił w sobotę bp Michał Janocha do młodzieży, zgromadzonej w Świątyni Opatrzności Boże z okazji obchodów XXXIII Światowych Dni Młodzieży w Archidiecezji Warszawskiej.

 3. Szymczuk24032018 24.03.2018

  Niezwykłe zdjęcie z wizyty Prezydenta na Węgrzech. Uwagę zwraca jeden szczegół

  Na fotografii wykonanej przez prezydenckiego fotografa Jakuba Szymczuka widać Andrzeja Dudę wraz z Aderem Janosem - Prezydentem Węgier. Zdjęcie wykonano w miejscowości Veszprem w której odbywa się Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

 4. Boniwiki 24.03.2018

  Prawdziwa twarz walczącego z mową nienawiści Boniego. Określił ich mianem "ścierwa"

  Tak często podkreśla, że walczy z mową nienawiści, że sam zaczyna jej używać. Według europosła PO TVP to "ścierwo"

 5. MWPetru23032018 23.03.2018

  "Przynosi negatywne skutki dla Polski" Narodowcy spalili kukłę znanego polityka!

  Działacze Młodzieży Wszechpolskiej spalili w piątek na happeningu w Białymstoku kukłę b. szefa Nowoczesnej Ryszarda Petru. Nowoczesna uważa, że to skandal i sprawą z urzędu powinny się zająć policja i prokuratura. Jeśli tak się nie stanie, Petru zapowiedział, że sam zwróci się do prokuratury

 6. Duda23032018 23.03.2018

  Prezydent kapituluje w sprawie reformy sądownictwa? Kontrowersyjne słowa Andrzeja Dudy

  Jeśli zmiana pewnych rozwiązań uspokoiłaby KE, to ja nie widzę problemu - kilka elementów możemy zmienić, bo dla mnie to są kwestie o charakterze technicznym, nie likwidują instytucji tej reformy - powiedział prezydent Andrzej Duda odnosząc się do propozycji zmian w ustawach dot. sądownictwa

 7. ks-Tomasz-Jegierski23032018 23.03.2018

  Episkopat odcina się od księdza, który stawia zarzuty finansowe Morawieckiemu

  Ks. Tomasz Jegierski nie przynależy do żadnej diecezji w Polsce; nie jest w polskich strukturach kościelnych - poinformowało na Twitterze Biuro Prasowe KEP, odnosząc się do sprawy duchownego, który stawia zarzuty finansowe Kornelowi Morawieckiemu

 8. Warszawa 23.03.2018

  Trwa przywracanie sprawiedliwości! Jest pierwszy akt oskarżenia ws warszawskiej reprywatyzacji

  Siedem osób, w tym adwokaci, rzeczoznawcy i tzw. handlarze roszczeń, zostało oskarżonych przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu ws. przejmowania nieruchomości w stolicy. Pierwszy z aktów oskarżenia w tzw. dzikiej reprywatyzacji trafił w piątek do Sąd Okręgowego w Warszawie

CS153fotoMINI

Czas Stefczyka 153/2018

PDF (10,02 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook