Jedynie prawda jest ciekawa

Tusk się nie cieszy. Poparciem

27.08.2012

W sierpniu 34 proc. ankietowanych przez CBOS wyrażało zadowolenie z faktu, że na czele rządu stoi Donald Tusk (bez zmian); 53 proc. było z tego faktu niezadowolonych (jeden punkt proc. więcej niż przed miesiącem); 13 proc. nie miało zdania (jeden punkt proc. mniej).

Niezadowolenie z premiera najczęściej wyrażali rolnicy (72 proc.), bezrobotni (73 proc.) oraz ci, którzy oceniają swoje warunki jako złe (65 proc.).        

Premier - podobnie jak kierowany przez niego rząd - ma stosunkowo najwięcej zwolenników wśród mieszkańców miast powyżej 100 tys. mieszkańców (45 proc.), osób najlepiej wykształconych (51 proc. wśród badanych z wyższym wykształceniem) i sytuowanych (51 proc. wśród uzyskujących miesięczne dochody per capita powyżej 1500 zł, 46 proc. dobrze oceniających swoje warunki materialne).        

W elektoratach partyjnych Donalda Tuska jako premiera akceptują w większości jedynie zwolennicy PO (87 proc.). Wśród zwolenników innych partii premier częściej spotyka się z dezaprobatą niż poparciem. Najbardziej krytyczni w odbiorze są zadeklarowani zwolennicy PiS (90 proc.).

W sierpniu rząd Donalda Tuska miał 30 proc. zwolenników (o 2 punkty proc. mniej niż w lipcu); przeciwników rządu było 39 proc. (jeden punkt proc. więcej w stosunku do poprzedniego miesiąca); obojętność deklarowało 29 proc. (jeden punkt proc. więcej);  2 proc. nie miało zdania (bez zmian).       

Rząd cieszy się większym niż przeciętne poparciem: wśród mieszkańców miast liczących od 100 do 500 tys. ludności (40 proc.) i większych (42 proc.), wśród osób z wyższym wykształceniem (47 proc.) oraz wśród badanych o miesięcznych dochodach na głowę powyżej 1500 zł (52 proc.).          

W grupach społeczno-zawodowych przychylni mu są przede wszystkim: kadra kierownicza i specjaliści (46 proc.) oraz właściciele firm (49 proc.). Najrzadziej rządzący gabinet może liczyć na poparcie mieszkańców wsi (19 proc.), osób z wykształceniem podstawowym (17 proc.), rolników (15 proc.), bezrobotnych (17 proc.), badanych o miesięcznych dochodach na głowę do 500 zł (20 proc.) i generalnie osób niezadowolonych z własnej sytuacji materialnej (18 proc.).  

W elektoratach partyjnych zwolennicy rządu stanowią większość jedynie wśród sympatyków PO (82 proc.). Zadeklarowani wyborcy PSL w zdecydowanie mniejszym stopniu utożsamiają się z rządem Donalda Tuska: równie często zaliczają się do jego zwolenników (38 proc.), co przeciwników (39 proc.). Wśród wyborców partii opozycyjnych przewagę mają osoby niechętne rządowi. Szczególnie dużo przeciwników rządzącego gabinetu jest w elektoracie PiS (78 proc.).  W sierpniu 29 proc. badanych przez CBOS dobrze oceniało wyniki działalności rządu Donalda Tuska od czasu ponownego objęcia przez niego władzy (o 4 punkty proc. mniej niż przed miesiącem); 60 proc. oceniło tę działalność źle (o 4 punkty proc. więcej niż w lipcu), a 11 proc. nie miało zdania w tej sprawie (bez zmian).         

Negatywne opinie o wynikach działalności rządu przeważają niemal we wszystkich analizowanych grupach społeczno-demograficznych. Szczególnie surowi w ocenach są rolnicy (74 proc.), bezrobotni (79 proc.) oraz osoby określające warunki swojego gospodarstwa domowego jako złe (74 proc.).

W elektoratach partyjnych efekty pracy rządu doceniają w większości jedynie zwolennicy PO (82 proc. pozytywnych ocen). Sympatycy pozostałych ugrupowań na ogół negatywnie oceniają posunięcia rządzącego gabinetu. Szczególną dezaprobatą w ocenie pracy rządu odznaczają się popierający PiS (89 proc. negatywnych wskazań).        

Krytyczne opinie dominują również wśród osób nie mających sprecyzowanych preferencji partyjnych (60 proc. ocen negatywnych) oraz wśród biernych politycznie (70 proc.).        

25 proc. ankietowanych uznało, że polityka obecnego rządu stwarza szansę poprawy sytuacji gospodarczej (4 punkty proc. mniej niż przed miesiącem); przeciwnego zdania było 65 proc. respondentów (6 punktów proc. więcej niż w lipcu). 10 proc. nie miało zdania (w lipcu - 12 proc.).        

Badanie CBOS przeprowadzono w dniach 14-23 na liczącej 1011 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.  

PAP

[fot. PAP/Radek Pietruszka]

CS148fotMINI

Czas Stefczyka 148/2017

PDF (10,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook