Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

Sprawa zwrotu majątku Kościołowi umorzona

13.03.2013

TK zbadał skargę RPO na działania Komisji Majątkowej. Orzeczenie Trybunału zamyka sprawę sprzeciwu wobec zwrotu majątku Kościołowi katolickiemu oraz gminom żydowskim.

TK zbadał skargę RPO na działania Komisji Majątkowej. Orzeczenie Trybunału zamyka sprawę sprzeciwu wobec zwrotu majątku Kościołowi katolickiemu oraz gminom żydowskim.

Trybunał Konstytucyjny umorzył sprawę zwrotu mienia Kościołowi katolickiemu. Ta decyzja oznacza zakończenie postępowania wszczętego na wniosek RPO Ireny Lipowicz. TK w tym samym orzeczeniu uznał, że pozbawienie samorządu prawa do udziału w postępowaniu przed komisją zwracającą gminom żydowskim mienie zagrabione im w PRL nie jest sprzeczne z konstytucją.

Wniosek złożony przez RPO w grudniu 2010 roku dotyczył przepisów o zwrocie majątku kościołowi Katolickiemu, które obecnie już nie obowiązują. Obowiązują wciąż natomiast procedury dot. zwrotu majątku gminom żydowskim.

Na wyrok z zainteresowaniem czekały samorządy, które uznawały się za pokrzywdzone decyzjami Komisji (m.in. miasto Kraków). Samorządy czekają na orzeczenie NSA m.in. w sprawie skarg, jakie kierują do niego samorządy. Sąd jednak ze swoimi rozstrzygnięciami czekał na orzeczenie TK. Zgodnie z zapowiedziami NSA dopiero obecnie będzie badał, czy sądy administracyjne mogą w ogóle rozpatrywać skargi na orzeczenia Komisji.

W swoim wniosku RPO wskazywała, że miasta, gminy i powiaty musiały zwracać własne mienie, nie mając prawa odwołania od decyzji Komisji Majątkowej - co do Kościoła katolickiego - oraz Komisji Regulacyjnej ds. Gmin Wyznaniowych Żydowskich. Rzecznik sprzeciwiała się także regulacjom, które dawały prawo podejmowania decyzji bez obecności przedstawicieli samorządów.

W trakcie środowej rozprawy przedstawiciel RPO podtrzymał swój wniosek w całości. Z kolei przedstawiciel prokuratora generalnego i reprezentant Sejmu wnosili, by TK umorzył sprawę co do wniosku RPO na brak prawa do odwołań od orzeczeń Komisji Majątkowej. Tak też zrobił Trybunał.

Przedstawiciel Sejmu zgodził się natomiast z RPO, że niekonstytucyjne było pozbawienie takiego prawa wobec orzeczeń Komisji Regulacyjnej ds. Gmin Wyznaniowych Żydowskich. Przepisu tego bronił przedstawiciel prokuratora generalnego. Trybunał uznał, że przepis nie jest niezgodny z konstytucją.

TK
[Fot. PAP/Andrzej Grygiel]

Warto poczytać

Facebook