Jedynie prawda jest ciekawa


Spotkanie V4 w Warszawie

12.04.2017

- Na listopadowym szczycie Partnerstwa Wschodniego w Brukseli UE powinna zaoferować zainteresowanym krajom perspektywę europejską - podkreślono w oświadczeniu szefów MSZ państw Grupy Wyszehradzkiej.

Na listopadowym szczycie Partnerstwa Wschodniego w Brukseli UE powinna zaoferować zainteresowanym krajom perspektywę europejską — podkreślono we wspólnym oświadczeniu szefów MSZ państw Grupy Wyszehradzkiej przekazanym w środę PAP.

Szefowie dyplomacji: Polski Witold Waszczykowski, Czech Lubomir Zaoralek, Słowacji Miroslav Lajczak i Węgier Petera Szijjarto spotkali się w środę w Warszawie;na stadionie Legii w Warszawie rozmawiali też z szefami MSZ z krajów Partnerstwa Wschodniego (Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Mołdawii i Ukrainy.

W oświadczeniu ministrowie spraw zagranicznych Wyszehradzkiej Czwórki podkreślili „silne poparcie” dla Partnerstwa Wschodniego, które - ich zdaniem - stanowi główny i aktywny czynnik stabilności i rozwoju gospodarczego w Europie Wschodniej. Zaapelowali jednocześnie do instytucji UE o podjęcie „odpowiednich działań, aby Partnerstwo Wschodnie stało się priorytetem UE”.

Szefowie dyplomacji V4 odnieśli się również do planowanego na 24 listopada, piątego szczytu Partnerstwa Wschodniego w Brukseli. Ministrowie uznali, że „deklaracja brukselska powinna odzwierciedlać zróżnicowane aspiracje krajów partnerskich i zaoferować zainteresowanym partnerom perspektywę europejską, jak również ambitny program dla Partnerstwa Wschodniego w dłuższej perspektywie”.

W tym kontekście ministrowie przyjęli z zadowoleniem ostatnie działania Komisji Europejskiej i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych mające na celu zdefiniowanie rezultatów i celów Partnerstwa Wschodniego w perspektywie roku 2020 — podkreślono.

W stanowisku ministrów SZ V4 zaznaczono, że nowa wizja strategiczna rozwoju Partnerstwa i jego architektura powinny „gwarantować współodpowiedzialność” za projekt po stronie instytucji europejskich, państw członkowskich UE oraz krajów partnerskich.

Ministrowie opowiedzieli się za zróżnicowanym podejściem do relacji UE z poszczególnymi partnerami oraz za skupieniem się na priorytetowych obszarach współpracy, obejmujących m.in. wewnętrzne reformy w krajach Partnerstwa, wzmacnianie ich stabilności wewnętrznej i odporności, rozwój gospodarczy, rozbudowę połączeń infrastrukturalnych i poprawę efektywności energetycznej - zgodnie z deklaracjami przyjętymi na poprzednich szczytach Partnerstwa Wschodniego w Wilnie i Rydze (odpowiednio w 2013 i 2015 r.).

Szczególną uwagę ministrowie poświęcili znaczeniu połączeń transportowych i infrastrukturalnych Unii z krajami partnerskimi, które - jak przekonują - „przyczynią się nie tylko do wzmocnienia współpracy gospodarczej i zacieśniania kontaktów międzyludzkich, ale również więzów politycznych”.

Ministrowie wyrazili w tym kontekście nadzieję, że jako skuteczny instrument umożliwiający finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w krajach Partnerstwa Wschodniego może posłużyć nowo utworzony Europejski Plan Inwestycji Zewnętrznych, który według planów KE ma umożliwić uruchomienie inwestycji sięgających 44 mld euro.

W oświadczeniu wskazano jednocześnie, że istnieje „szeroki wachlarz unijnych instrumentów finansowych” - m.in. dwustronne i regionalne programowanie w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, współpraca transgraniczna, sąsiedzki fundusz inwestycyjny oraz europejskie międzynarodowe instytucje finansowe - które stanowić mogą cenne źródło inwestycji i „razem mogą stworzyć potencjał niezbędny do mobilizacji funduszy na inwestycje we wzajemne połączenia”.

Szefowie MSZ Wyszehradzkiej Czwórki wezwali jednocześnie do rozważenia - „w kontekście szerzej rozumianego obszaru euroazjatyckiego” - możliwych synergii pomiędzy projektami infrastrukturalnymi realizowanymi przez UE i Partnerstwo Wschodnie z „celami platformy na rzecz łączności UE-Chiny, której celem jest wzmocnienie synergii między inicjatywą +Jednego Pasa, Jednego Szlaka+ oraz unijnymi projektami na rzecz tworzenia połączeń”.

Szefowie dyplomacji V4 zwrócili również uwagę na potrzebę „strategicznego reagowania na skutki aktualnej sytuacji geopolitycznej i kryzysu migracyjnego”, które powinno - według nich - obejmować wzmocnienie stabilności wewnętrznej partnerów, ich odporności oraz „bezpieczeństwa cywilnego”.

Ministrowie podkreślili zarazem, że „wszelkie działania tego typu powinny przynosić realne korzyści zarówno dla obywateli UE, jak i krajów partnerskich”.

Jako priorytety w relacjach Unii z poszczególnymi partnerami szefowie MSZ Wyszehradzkiej Czwórki wskazali na wdrażanie umów stowarzyszeniowych przez Gruzję, Mołdawię i Ukrainę oraz negocjacje dotyczące umów ramowych z Azerbejdżanem i Białorusią. Zadeklarowali gotowość udzielenia wsparcia partnerom w procesie wdrażania przez nich reform związanych z implementacją umów.

Ministrowie z zadowoleniem odnieśli się do przyznania ruchu bezwizowego obywatelom Gruzji, wyrażając nadzieję, że „w możliwie najszybszym terminie dołączą do nich obywatele Ukrainy”. Wyrazili również oczekiwanie na postępy w rozmowach na temat liberalizacji wizowej z Armenią, Azerbejdżanem i Białorusią. Z zadowoleniem odnieśli się do niedawnego podpisania przez Mińsk umowy partnerstwa na rzecz mobilności z UE.

Zwrócili też w tym kontekście uwagę na „wymierne korzyści”, jakie wdrożony już ruch bezwizowy z Mołdawią przyniósł obywatelom tego kraju.

Tradycyjne spotkanie ministrów spraw zagranicznych V4 i Partnerstwa Wschodniego, które poprzedza zaplanowany na 24 listopada V szczyt Partnerstwa Wschodniego w Brukseli, zorganizowane zostało przez Polskę w ramach jej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej.

Gościnny udział w rozmowach wziął także komisarz UE ds. europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji akcesyjnych Johannes Hahn, a także ministrowie spraw zagranicznych Szwecji, Rumunii, Estonii i Chorwacji, a także przedstawiciele Bułgarii, Słowenii, Wielkiej Brytanii, Malty, która sprawuje od stycznia półroczną prezydencję w Radzie UE, oraz Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.

Połączenie systemów transportowych i energetycznych Europy Środkowej i Wschodniej będzie jednym z priorytetów Węgier podczas rozpoczynającego się w lipcu przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej

— powiedział w środę w Warszawie szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto .

Szijjarto dodał, że priorytetem będzie też to, „byśmy nakłonili państwa członkowskie UE w regionie do przestrzegania europejskich przepisów dotyczących bezpieczeństwa energetycznego”. Powiedział o tym agencji MTI przed rozpoczęciem spotkania ministrów spraw zagranicznych państw V4 i 6 krajów Partnerstwa Wschodniego w Warszawie.

Zdaniem Szijjarto „bardzo poważnym i istotnym czynnikiem ograniczającym, a także zagrożeniem” jest to, że systemy transportowe i energetyczne Europy Środkowej i Europy Wschodniej nie są w wystarczającym stopniu powiązane, a także to, że niektóre państwa członkowskie UE „nie bardzo przestrzegają przepisy dotyczące bezpieczeństwa energetycznego”.

Dodał, że Węgry stawiają sobie w związku z tym trzy główne cele. Pierwszym jest doprowadzenie do tego, by Azerbejdżan i UE jak najszybciej zakończyły negocjacje o partnerstwie strategicznym, i podpisanie porozumienia ramowego ws. transportu azerbejdżańskiego gazu do Europy, „w ramach którego gaz azerbejdżański można by tłoczyć do systemu zaopatrzenia w gaz Europy, w tym Europy Środkowej”. Jak podkreślił, „Azerbejdżan dysponuje bardzo poważnymi zasobami gazu”.

Według szefa węgierskiej dyplomacji w ten sposób można zwiększyć bezpieczeństwo gazowe Węgier i całego regionu.

Drugim celem jest wykorzystanie chińskiej strategii Nowego Jedwabnego Szlaku do rozwoju infrastruktury. Szijjarto podkreślił, że Chiny przeznaczają na to bardzo poważne sumy i dzięki temu można by zbudować brakujące odcinki połączeń kolejowych i drogowych. „Poprawiłoby to słabość konkurencyjną Węgier wynikającą z długiego czasu transportu” - ocenił minister.

Jak dodał, Węgry uczynią w tej sferze, co w ich mocy. Jak powiedział, Budapeszt zaoferował Ukrainie kredyt wysokości 50 mln dol., z którego można budować drogi na Rusi Podkarpackiej.

Jako trzecie zadanie Szijjarto wymienił „naciśnięcie” na Rumunię i Chorwację, by „zaprzestały od południa blokady energetycznej Węgier”, gdyż obecnie transport gazu w kierunku Węgier nie jest możliwy ani przez interkonektor węgiersko-chorwacki, ani węgiersko-rumuński.

Premier Viktor Orban mówił podczas lutowej wizyty prezydenta Rosji Władimira Putina w Budapeszcie, że właśnie z tego względu kluczowe znaczenie ma dla Węgier porozumienie o dostawie gazu rosyjskiego.

Jak zaznaczył Szijjarto, w Interesie Europy leży to, by w krajach Partnerstwa Wschodniego panowały pokój i stabilizacja. Do tego potrzebne jest jednak pozbycie się przez Europę „zmęczenia poszerzeniem, które w praktyce oznacza przeszkodę w ściślejszej współpracy ze wschodnimi partnerami” - ocenił minister spraw zagranicznych Węgier.

[fot. PAP/Rafał Guz]

ems/(PAP)

Warto poczytać

 1. 1270andrewdudin 26.04.2018

  Prezydent: postęp cywilizacyjny kluczowy w budowaniu przyszłości Polski

  Obecnie piszemy nowy rozdział w dziejach Polski, budujemy jej przyszłość na kolejne stulecie, a postęp cywilizacyjny jest kluczowym elementem tego procesu - napisał prezydent Andrzej Duda w liście do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej.

 2. 1270moraiweckipm 26.04.2018

  Morawiecki: Polska powinna być centralnym hubem dla gazu amerykańskiego

  Polska otwiera ramiona dla dostawców gazu ze Stanów Zjednoczonych i chciałaby być centralnym hubem dla gazu amerykańskiego na Europę Środkową - mówił w czwartek premier Mateusz Morawiecki podczas polsko-amerykańskiego szczytu gospodarczego.

 3. 1270rafalskamin 26.04.2018

  Rząd przyjął projekt podwyższający rentę socjalną dla osób niepełnosprawnych

  Rząd przyjął projekt ustawy o podwyższeniu renty socjalnej dla osób niepełnosprawnych, do wysokości minimalnej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy; świadczenie wzrośnie z 865,03 zł do 1029,80 zł. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września, z mocą od 1 czerwca 2018 r.

 4. 1270schetynmapoasm 26.04.2018

  Schetyna: możemy wygrać wybory w 10-14 największych miastach

  Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna ocenił w czwartek, że koalicja tworzona przez jego ugrupowanie i Nowoczesną może wygrać wybory samorządowe w 10-14 największych miastach. Jestem optymistycznie nastawiony po liście kandydatów, którą przedstawił PiS - dodał.

 5. 1270kaczoreknansa 26.04.2018

  Znamy kandydatów PiS na prezydentów miast wojewódzkich. Są mocne nazwiska

  Małgorzata Wassermann, Patryk Jaki i Kacper Płażyński - to chyba najmocniejsze nazwiska wśród zaprezentowanych przez PiS kandydatów na prezydentów miast wojewódzkich

 6. 1270szydlowa 26.04.2018

  Szydło: zaproponuję rządowi pomoc dla rodziców Alfiego Evansa

  Wicepremier Beata Szydło zapowiedziała, że zaproponuje w czwartek Radzie Ministrów pomoc dla rodziców niespełna dwuletniego Alfiego Evansa, który decyzją brytyjskiego sądu został odłączony od aparatury podtrzymującej życie. W jej ocenie "cywilizacja śmierci zaczyna zwyciężać".

 7. Westerplatte 25.04.2018

  Wojna o Westerplatte. Kto odpowiada za bałagan w miejscu uświęconym krwią Polaków?

  Zaczęło się niespełna tydzień temu od wpisu Pawła Adamowicza na Facebooku: – Urząd Miejski w Gdańsku odwiedził protegowany ministra w asyście kamer TVP - napisał prezydent Gdańska

 8. MagdalenaZukFB 25.04.2018

  Jej śmierć wstrząsnęła Polską. Jest raport śledczych z Egiptu

  Prokuratura prowadząca śledztwo ws. śmierci w Egipcie 27-letniej Magdaleny Żuk otrzymała od tamtejszych organów ścigania odpowiedź w ramach pomocy prawnej - poinformowała PAP w środę Prokuratura Krajowa. W związku z tym polskie śledztwo będzie przedłużone

CS154fotoMINI

Czas Stefczyka 154/2018

PDF (7,35 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook