Jedynie prawda jest ciekawa

"Społeczeństwo obywatelskie potrzebuje chrześcijan"

18.03.2012

Społeczeństwo obywatelskie potrzebuje chrześcijan, a chrześcijanie powinni się angażować w jego budowanie - głosi przesłanie końcowe IX Zjazdu Gnieźnieńskiego, wygłoszone w niedzielę podczas mszy kończącej trzydniowy Zjazd.

IX Zjazd Gnieźnieński zakończyła msza święta w katedrze, podczas której odczytano przesłanie Zjazdu.

"Społeczeństwo obywatelskie potrzebuje chrześcijan, a chrześcijanie powinni angażować się w jego budowanie.(...) Współczesne społeczeństwa potrzebują ludzi o wrażliwym sumieniu, potrafiących wybierać dobro i odróżniać je od zła. Jesteśmy głęboko przekonani, że człowiek wierzący - święty
obywatel - to dobry obywatel" - głosi przesłanie.

Według autorów przesłania u podstaw kryzysu gospodarczego tkwi kryzys poczucia sensu i kryzys wartości. "Motorem rozwoju społeczeństw nie może być niepohamowana konsumpcja i to na kredyt" - napisano w przesłaniu.

Według uczestników spotkania "proces integracji europejskiej niebezpiecznie odrywa się od obywateli, których dobru ma służyć. Obywatele natomiast coraz słabiej utożsamiają się z biurokratycznymi strukturami swoich państw i Unii Europejskiej"

Uczestnicy spotkania w Gnieźnie chcą "Europy bardziej chrześcijańskiej, co oczywiście nie znaczy: Europy tylko dla chrześcijan. Chcemy współpracować dla dobra ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, a zwłaszcza z wyznawcami innych religii monoteistycznych - judaizmu i islamu, dając świadectwo wiary w to, że Bóg chce pokoju między swoimi dziećmi" - napisano w przesłaniu.

W homilii wygłoszonej podczas niedzielnej mszy prymas Polski abp Józef Kowalczyk powiedział: "Dostrzegamy dzisiaj wyraźnie, że miejsce Boga coraz częściej zajmuje pieniądz, wygodne życie, bezpłodne debaty i biurokratyczne struktury. Chrześcijanom nie wolno w taki sposób budować współczesnego oblicza Europy, nie wolno im zapominać o odpowiedzialności przed Bogiem, historią i ludźmi, którzy im zaufali".

Dodał, że "Zjazd starał się pokazać, iż dla budowania wspólnego dobra niezbędne jest uznanie publicznego charakteru religii i jej niezastąpionej roli, jako źródła kapitału społecznego, nauczycielki wartości będących fundamentem wolnego społeczeństwa oraz nauczycielki miłości. Miłość, która zaprowadziła Chrystusa na krzyż, jako jedyna może rozbudzić w nas pragnienie służenia ludziom".

W trzydniowym Zjeździe, który odbywał się pod hasłem "Europa obywatelska. Rola i miejsce chrześcijan" wzięło udział ponad 1050 osób reprezentujących trzy religie, 10 kościołów chrześcijańskich i 17 krajów.

W ekumenicznym wydarzeniu uczestniczyli specjaliści z całej Europy, przywódcy religijni, politycy, ludzie kultury, socjologowie, ekonomiści i działacze społeczni. Zjazd otworzył Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Zjazdy Gnieźnieńskie to miejsce spotkań chrześcijan z Europy Środkowo-Wschodniej, którzy poprzez wykłady, dyskusje, warsztaty i modlitwę wyrażają swoją odpowiedzialność za przyszłość kontynentu. Tegoroczne spotkanie odbywało się w 1012. rocznicę I Zjazdu Gnieźnieńskiego.

W marcu 1000 roku do Gniezna, do grobu św. Wojciecha, przybył cesarz Otton III. Zjazd ten i spotkanie cesarza z Bolesławem Chrobrym były znakiem przyjęcia Polski do grona państw europejskich. 

Tradycję organizowania Zjazdów Gnieźnieńskich, jako ważnych wydarzeń w dziedzinie duchowej i politycznej na skalę europejską kontynuował abp Henryk Muszyński. W 1997 roku, w tysięczną rocznicę śmierci św. Wojciecha, odbył się II Zjazd Gnieźnieński z udziałem Jana Pawła II i siedmiu prezydentów Europy Środkowej i Wschodniej.

III Zjazd Gnieźnieński miał miejsce w 2000 roku z okazji jubileuszu chrześcijaństwa i odbył się z udziałem pięciu prezydentów europejskich państw. Kolejne spotkania miały miejsce w latach: 2003, 2004, 2005, 2008 i 2010.

PAP
[fot.PAP/Ciereszko]
CS148fotMINI

Czas Stefczyka 148/2017

PDF (10,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook