Jedynie prawda jest ciekawa

Sawicki chce zwolnienia zatrzymanych rolników

13.10.2015

„Proszę o przyjęcie ode mnie poręczenia i niezwłoczną zmianę zastosowanych środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania na inne nieizolacyjne, przewidziane przepisami prawa” – napisał minister Marek Sawicki w liście do Prokuratora Okręgowego w Szczecinie odnosząc się do spawy zatrzymanych rolników.

„Przyjęta kwalifikacja czynów popełnionych przez zatrzymanych rolników może budzić wątpliwości. Mianowicie, trudno jest zaakceptować argumentację, iż nabywanie przez rolnika własności państwowej ziemi rolnej po cenie równej cenie wywoławczej naraża na straty Skarb Państwa” - czytamy w liście do prokuratora.  

„Jako Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zdecydowanie sprzeciwiam się koncepcji, w ramach której postępowania przetargowe prowadzone przez ANR miałyby zmierzać do maksymalizacji zysku państwa ze sprzedaży nieruchomości rolnych, poprzez dopuszczenie do nieograniczonej konkurencji wszelkich podmiotów. Takie podejście wielokrotnie doprowadziło do spekulacyjnego obrotu ziemią rolną, niepożądanego z punktu widzenia zasad kształtowania ustroju rolnego i konieczności zapewnienia naszemu krajowi bezpieczeństwa żywnościowego” - dodał Sawicki.

Szef resortu rolnictwa w swojej prośbie o pilne zwolnienie zatrzymanych osób z aresztu zwraca jednocześnie uwagę na konieczność prowadzenia przez zatrzymanych rolników pilnych prac polowych.   

mmil

[Fot. PAP/Marcin Bielecki]

 

CS147fotMINI

Czas Stefczyka 147/2017

PDF (5,87 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook