Jedynie prawda jest ciekawa


Sanktuarium w cieniu Silosa

28.06.2013

Podgostyńskie sanktuarium maryjne, uznane niedawno przez Prezydenta RP za Pomnik Historii, będzie przysłonięte przez gigantyczny budynek cukrowniczy firmy Pfeifer&Langer Polska SA. Na chwilę obecną silos przysłania okoliczne zabudowania, tymczasem w planach ma jeszcze zyskać dodatkową kopułę.

Jak informują księża z zespołu klasztornego księży filipinów na Świętej Górze koło Gostynina, o planach budowy nikt ich nie poinformował. Pomimo, że obiekt został uznany przez Prezydenta za Pomnik Historii, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lesznie uzgodnił ten projekt, wyrażając zgodę na budowę silosa. Jak się okazuje, polskie prawo nie zapewnia skutecznej ochrony prawnej zabytków, nawet tak cennych jak zespół klasztorny na Świętej Górze.

Jak mówi ks. Jakub Przybylski, wicesuperior kongregacji filipinów w Gostyniu, możliwe byłoby zastosowanie innych wariantów, np. zbudowanie dwóch mniejszych budowli bądź przesunięcie silosa i kilkadziesiąt metrów, tak ażeby nie zasłaniał widoku na zabytkowe sanktuarium. Jak podkreśla ksiądz Przybylski, decyzja konserwatora o wyrażeniu zgody na budowę silosa dziwi tym bardziej, iż w 1999 r. powstało, z inicjatywy konserwatora zabytków, studium widokowe zabraniające wznoszenia obiektów burzących historyczną panoramę zespołu zabytkowego.

Janusz Pazder, członek Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków przy Wielkopolskim Województwie Konserwatorze Zabytków w Poznaniu, przyznaje, że wojewódzki konserwator zabytków nie zasięgną opinii Rady, co go zdecydowanie dziwi.

Tymczasem prof. dr hab. Rafał Eysymontt, przewodniczący Głównej Komisji Ochrony Zabytków Stowarzyszenia Historyków Sztuki, członek Międzynarodowego Komitetu Ochrony Zabytków ICOMOS, przyznaje, że konserwator dysponuje przepisami, które pozwalają na ochronę tego typu obiektów, a konkretnie widoków. Jednak dodaje, że prawo nie jest w tej kwestii jednoznaczne.

mc

Publikujemy list wystosowany w obronie sanktuarium:


LIST OTWARTY
W OBRONIE POLSKIEGO KRAJOBRAZU HISTORYCZNEGO

do

Prezydenta RP
Marszałka Sejmu RP
Marszałka Senatu RP
Prezesa Rady Ministrów RP
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Generalnego Konserwatora Zabytków RP
Przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu Sejmu RP
Przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu Senatu RP
Narodowego Instytutu Dziedzictwa

1.Zwracamy się z apelem do najważniejszych osób i instytucji, którym powinno leżeć na sercu zachowanie dziedzictwa narodowego. Wzywamy do podjęcia pilnych działań w imię ochrony krajobrazu historycznego naszej Ojczyzny. W ciągu ostatnich lat mamy do czynienia z narastającym konfliktem pomiędzy prymitywną estetyką dyktowaną przez racje czysto ekonomiczne – a racjami, którymi kierują się państwa i narody dbałe o swoją kulturową tożsamość. W tym konflikcie krajobraz historyczny zdecydowanie przegrywa i jest realnie zagrożony. Do wystosowania niniejszego tego listu pobudził nas kolejny, spektakularny przykład tego zjawiska.

2. Zespół klasztorny księży filipinów na Świętej Górze koło Gostynia złożony z wielkiej, kopułowej bazyliki Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny i św. Filipa oraz z klasztoru, perła architektury barokowej i jedno z najważniejszych sanktuariów maryjnych w Polsce, otrzymał niedawno tytuł Pomnika Historii, przyznawany przez Prezydenta RP.
Niestety, miano to okazuje się czczym tytułem, nie pociągającym za sobą skutków prawnych. W centrum miasta, na osi bazyliki świętogórskiej, na terenie starej cukrowni, niedaleko gotyckiego kościoła farnego św. Małgorzaty – stanął tej wiosny gigantyczny silos cukrowniczy firmy Pfeifer & Langer Polska SA, podobno największy w Europie. Już teraz przytłacza on swoją kubaturą wszystkie okoliczne zabudowania, ma zaś jeszcze zyskać kopułę wieńczącą; wraz z nią jego wysokość osiągnie 74 metry.

3. Najgorsze jest to, że za zdewastowanie krajobrazu nikt nie odpowiada. Służby konserwatorskie i nadzór budowlany musiały wyrazić zgodę na inwestycję, ponieważ polskie prawo nie zapewnia skutecznej ochrony   widoków obiektów zabytkowych. Nawet tych, które są Pomnikami Historii. W tej sytuacji względy ekonomiczne okazują się bezlitosne: wymuszają zaśmiecanie Polski.

4. Masowe i w świetle prawa legalne niszczenie polskiego dziedzictwa kulturowego każe domagać się zdecydowanej reakcji. Czekamy na uchwalenie stosownych przepisów, które chroniłyby nie tylko sam obiekt zabytkowy, ale i jego widok, czyli krajobraz historyczny. Bez takiego prawa Polska nadal będzie skutecznie zaśmiecana budowlami, których nie wolno postawić na zachód od Odry i na południe od Sudetów, ale które inwestorzy z tamtych terenów mogą zbudować w krajach tzw. Trzeciego Świata. Oraz, jak widać, także i w Polsce, gdzie zresztą rodzimi przedsiębiorcy sami dają najgorszy przykład.

5. Brak odpowiedniego przepisu nie usprawiedliwia wcale milczenia osób powołanych do ochrony dziedzictwa kulturowego. Przeciwnie, tym bardziej zobowiązuje do głośnej reakcji. W podobnych przypadkach potrzebna jest m.in. szybka reakcja służb konserwatorskich i mobilizacja opinii publicznej. W Gostyniu można było np. wymusić zamianę jednego wielkiego elewatora na kilka mniejszych, które mniej ingerowałyby w krajobraz. Tymczasem Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków, z którą miejscowi konserwatorzy powinni konsultować tak kontrowersyjne inwestycje, dowiedziała się o planowanym zepsuciu krajobrazu… dopiero po ukończeniu budowy silosa, i to przez przypadek.

6.Przy tej okazji trudno nie zauważyć, że obecne prawo, czyniąc konserwatorów podwładnymi wojewodów, starostów i prezydentów miast, skutecznie zniechęca ich do wypowiadania opinii godzących w decyzje podejmowane przez zwierzchników i pracodawców. Jest to sytuacja niezdrowa, która powinna jak najszybciej ulec zmianie.

Załącznik 1: sygnatariusze listu otwartego w obronie polskiego krajobrazu historycznego –dyrektorzy akademickich Instytutów Historii Sztuki w Polsce i przedstawiciele stowarzyszeń naukowych zrzeszających historyków sztuki w Polsce;

Załącznik 2: cztery fotografie z archiwum Komisji Historii sztuki PTPN:

1. silos cukrowni Preifer & Langer Polska SA i zespół klasztoru filipinów na Świętej Górze pod Gostyniem, wiosna 2013, widok z lotu ptaka od zachodu, zbliżenie;
2. miasto Gostyń, nowy silos cukrowni Preifer & Langer Polska SA i zespół klasztoru filipinów na Świętej Górze pod Gostyniem, widok z lotu ptaka od zachodu, wiosna 2013;
3. widok z głównej bramy zespołu filipinów na Świętej Górze od wschodu ku zachodowi – na silos cukrowni usytuowany na osi zespołu;
4. widok na bazylikę Marii Panny na Świętej Górze pod Gostyniem od zachodu.

adres do korespondencji:
Komisja Historii Sztuki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
ul. Mielżyńskiego 27/29, 61-725 Poznań
tel. / fax 61.85.22.205 |  e-mail: sekretariat@ptpn.poznan.pl

SYGNATARIUSZE
LISTU OTWARTEGO z dnia 17 CZERWCA 2013
W OBRONIE POLSKIEGO KRAJOBRAZU HISTORYCZNEGO
- - - - - - - - -
dyrektorzy akademickich Instytutów Historii Sztuki w Polsce
i przedstawiciele stowarzyszeń naukowych zrzeszających historyków sztuki w Polsce
- - - - - - - - -

prof. dr hab. Zbigniew BANIA, dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr hab. Andrzej BETLEJ, dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Teresa DUDEK-BUJAREK, prezes Oddziału Górnośląskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Katowicach
prof. dr hab. Rafał EYSYMONTT, prezes Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, przewodniczący Głównej Komisji Ochrony Zabytków Stowarzyszenia Historyków Sztuki, członek Międzynarodowego Komitetu Ochrony Zabytków ICOMOS
dr hab. Jacek KOWALSKI, przewodniczący Komisji Historii Sztuki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk  
dr hab. Romuald KACZMAREK, dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
dr Monika KUHNKE
, prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki
prof. dr hab. Lechosław LAMEŃSKI, prezes Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki
Marta NIKIEL
, prezes Oddziału Rzeszowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki
Janusz PAZDER, prezes Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki
dr Piotr ROSIŃSKI, prezes Oddziału Kieleckiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki
dr Łukasz Mikołaj SADOWSKI, prezes Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki
prof. dr hab. Krzysztof STEFAŃSKI, kierownik Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego
prof. dr hab. Jan SKURATOWICZ, przewodniczący Wydziału Nauk o Sztuce Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, prezes Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, członek Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego
prof. dr hab. Tomasz TORBUS, dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Wojciech WŁODARCZYK, prezes Stowarzyszenia Historyków Sztuki, dziekan Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
prof. dr hab. Tadeusz ŻUCHOWSKI, dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Warto poczytać

 1. 1270bialymarsz 24.03.2018

  Kilkaset osób na "Białym marszu" przeciwko aborcji

  Kilkaset osób, zwolenników ochrony życia i przeciwników aborcji wzięło udział w "Białym marszu", który w sobotę przeszedł ulicami Poznania. Wiele osób niosło białe tulipany, śpiewano: "Poznań za życiem".

 2. 1270petrukukla 24.03.2018

  Będzie zawiadomienie do prokuratury ws. spalenia kukły Ryszarda Petru

  Przewodniczący Nowoczesnej w Podlaskiem, poseł Krzysztof Truskolaski poinformował w sobotę, że złoży zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez działaczy Młodzieży Wszechpolskiej, którzy spalili w piątek kukłę b. szefa Nowoczesnej Ryszarda Petru.

 3. 1270janocha 24.03.2018

  Bp Janocha: Wielki Post jest po to, żebyśmy usłyszeli głos Boga

  Wielki Post jest po to, żebyśmy usłyszeli głos Boga, a my ciągle uciekamy w rozrywkę - mówił w sobotę bp Michał Janocha do młodzieży, zgromadzonej w Świątyni Opatrzności Boże z okazji obchodów XXXIII Światowych Dni Młodzieży w Archidiecezji Warszawskiej.

 4. Szymczuk24032018 24.03.2018

  Niezwykłe zdjęcie z wizyty Prezydenta na Węgrzech. Uwagę zwraca jeden szczegół

  Na fotografii wykonanej przez prezydenckiego fotografa Jakuba Szymczuka widać Andrzeja Dudę wraz z Aderem Janosem - Prezydentem Węgier. Zdjęcie wykonano w miejscowości Veszprem w której odbywa się Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

 5. Boniwiki 24.03.2018

  Prawdziwa twarz walczącego z mową nienawiści Boniego. Określił ich mianem "ścierwa"

  Tak często podkreśla, że walczy z mową nienawiści, że sam zaczyna jej używać. Według europosła PO TVP to "ścierwo"

 6. MWPetru23032018 23.03.2018

  "Przynosi negatywne skutki dla Polski" Narodowcy spalili kukłę znanego polityka!

  Działacze Młodzieży Wszechpolskiej spalili w piątek na happeningu w Białymstoku kukłę b. szefa Nowoczesnej Ryszarda Petru. Nowoczesna uważa, że to skandal i sprawą z urzędu powinny się zająć policja i prokuratura. Jeśli tak się nie stanie, Petru zapowiedział, że sam zwróci się do prokuratury

 7. Duda23032018 23.03.2018

  Prezydent kapituluje w sprawie reformy sądownictwa? Kontrowersyjne słowa Andrzeja Dudy

  Jeśli zmiana pewnych rozwiązań uspokoiłaby KE, to ja nie widzę problemu - kilka elementów możemy zmienić, bo dla mnie to są kwestie o charakterze technicznym, nie likwidują instytucji tej reformy - powiedział prezydent Andrzej Duda odnosząc się do propozycji zmian w ustawach dot. sądownictwa

 8. ks-Tomasz-Jegierski23032018 23.03.2018

  Episkopat odcina się od księdza, który stawia zarzuty finansowe Morawieckiemu

  Ks. Tomasz Jegierski nie przynależy do żadnej diecezji w Polsce; nie jest w polskich strukturach kościelnych - poinformowało na Twitterze Biuro Prasowe KEP, odnosząc się do sprawy duchownego, który stawia zarzuty finansowe Kornelowi Morawieckiemu

CS153fotoMINI

Czas Stefczyka 153/2018

PDF (10,02 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook