Jedynie prawda jest ciekawa

Rzepliński podsumował osiągnięcia TK

20.04.2016

Cieszę się, że władza sądownicza mówi jednym głosem. Że nie udało się jej podzielić. Jestem sądom polskim wdzięczny za ich postawę i mocne wsparcie, którego udzielały i udzielają TK, a którego Trybunał potrzebuje obecnie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej - powiedział prezes Andrzej Rzepliński podczas zgromadzenia ogólnego sędziów TK.

To doroczne spotkanie w celu przedstawienia najważniejszych problemów wynikających z orzecznictwa Trybunału w minionym roku. Prezentuje je prezes TK prof. Andrzej Rzepliński.

Te same słowa wdzięczności za solidarne i wynikające z wartości konstytuujących działań należą się RPO oraz grupujących tysiące prawników polskich organów samorządów zawodów prawniczych, a także rad naukowych wydziałów prawa czołowych polskich uniwersytetów i PAN — dodał prezes TK.

Warunkiem zachowania nadrzędności konstytucji jest istnienie efektywnego i niezależnego TK, gwarantującego, by prawo miało pierwszeństwo przed siłą oraz chroniącego ludzi przed dyktaturą większości — zauważył Rzepliński.

Poinformował, że w 2015 r. do TK wpłynęło 630 spraw, z czego 442 nadawały się do rozpatrzenia. Rozstrzygnięto 303 sprawy.

Prezes TK uznał, że prezydent powinien przyjąć ślubowanie od sędziów wybranych przez Sejm poprzedniej kadencji i dodał, że nie jest to „pora na żale”.

TK istnieje po to, by człowiek był dla państwa podmiotem, a nie przedmiotem. Jego zadaniem jest aby człowiek nie czuł strachu przez państwem -– powiedział.

Rzepliński zaznaczył, że na forum publicznym pojawiają się projekty „głębokich zmian ustroju sądów polskich”.

„Projekty te zawsze mają się wiązać ze zmianami dotykającymi bezpośrednio statusu sędziego. Z tego, co wiadomo, z tych dyskusji wyłączeni są sędziowie, czyli: o nas, ale bez nas” — powiedział. Ocenił, że „rodzi to nastrój niepewności wśród polskich sędziów i naturalne poczucie zagrożenia”.

Wśród obecnych na zgromadzeniu gości znajdują się m. in. wicemarszałek senatu Bogdan Borusewicz, prezes Sądu Najwyższego prof. Tadeusz Ereciński, prezes NSA prof. Marek Zirk-Sadowski, prezes KRS i sędzia SN Dariusz Zawistowski, podsekretarz w kancelarii prezydenta Anna Surówka-Pasek, Rzecznik Praw Obywatela dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, nuncjusz stolicy apostolskiej arcybiskup Celestino Migliore, rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości EU Maciej Szpunar.

W Trybunale orzeka dziś 12 sędziów, w tym dwoje wybranych w grudniu 2015 r. przez obecny Sejm - Julia Przyłębska i Piotr Pszczółkowski. Trzech innych sędziów z grudnia 2015 r. - Henryk Cioch, Lech Morawski i Mariusz Muszyński - nie jest dopuszczanych przez prezesa Rzeplińskiego do orzekania. Z kolei trzy osoby wybrane na sędziów TK w październiku 2015 r. przez poprzedni Sejm - Roman Hauser, Andrzej Jakubecki i Krzysztof Ślebzak - nie zostały zaprzysiężone przez prezydenta Andrzeja Dudę.
Od kilku miesięcy trwa kryzys wokół TK, który od końca listopada nie wydawał innych orzeczeń niż związanych ze sprawami TK. Nie wyznaczał terminów rozpraw, chcąc najpierw zbadać grudniową nowelę ustawy o TK autorstwa PiS. 9 marca uznał, że nowelizacja ta - wprowadzająca m.in. nowe zasady orzekania w pełnym składzie oraz wyznaczania terminów rozpatrywania spraw - narusza konstytucję. Według rządu nie był to wyrok i dlatego nie będzie publikowany. Od tego czasu TK wydaje kolejne wyroki. Niedawno prokurator generalny Zbigniew Ziobro napisał do Trybunału, iż wobec rozpoznawania spraw z pominięciem grudniowej noweli, prokuratura nie może uczestniczyć w tego rodzaju działaniach.

Zaprzysiężenie trzech sędziów wybranych w październiku 2015 r. oraz "niezwłoczne" opublikowanie wyroku z 9 marca to punkt startu ws. Trybunału Konstytucyjnego - ocenił prezes TK Andrzej Rzepliński. Będziemy "nadganiać stracony czas", jeśli chodzi o sprawy zawisłe w TK - dodał.

Po środowym zgromadzeniu ogólnym TK jego prezes zadeklarował na konferencji prasowej, iż po okresie, w którym TK nie orzekał w innych sprawach niż własnego funkcjonowania, sędziowie będą "nadganiać stracony czas". Ważne dla obywateli sprawy zawisłe przed TK dojrzewają do wyznaczenia terminu rozpraw - mówił.

Wiceprezes TK Stanisław Biernat dodał, że obecnie TK "nadgania zaległości i zajmuje się sprawami starymi, głównie z 2015 r." "Obliczamy, że na sprawy z 2016 r. czas przyjdzie najwcześniej w drugiej połowie 2016 r." - podkreślił. Zaznaczył, że uwzględniany jest przy tym stopień skomplikowania sprawy i zakresu zaskarżenia. "Najpierw TK musiał ustalić, na jakich zasadach ma działać. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie nie będziemy musieli zajmować się jakąś nową ustawą o TK czy nowelizacją ustawy, której nie ma. Inne sprawy o żywotnym znaczeniu mogą być rozpatrywane
wcześniej, ale nie sądzę, że wcześniej niż za kilka miesięcy" - dodał.

Podkreślił, że utrudnieniem jest brak stanowisk uczestników postępowania. "W każdej sprawie obowiązkowym uczestnikiem jest organ, który wydał akt, najczęściej Sejm, następnie - według nowej ustawy - Rada Ministrów, Prokurator Generalny. Nie dostajemy stanowisk tych organów. To nie jest przeszkodą do wydania wyroku, ale na pewno utrudnieniem dla TK" - powiedział.

Pytany, czy wybrany w ubiegłym tygodniu przez Sejm na sędziego TK Zbigniew Jędrzejewski zostanie dopuszczony do orzekania, Rzepliński odparł, że TK nie ma dokumentów w tej sprawie. "Stąd bardzo trudno mi jako prawnikowi, jako prezesowi odnosić się do tej procedury uzupełnienia wakatu, jaki pojawi się 27 kwietnia po zakończeniu kadencji przez pana sędziwego prof. Mirosława Granata" - powiedział. Biernat dodał, że jak prezydent przyjmie od Jędrzejewskiego ślubowanie, wejdzie on do TK jako 12. sędzia orzekający.

Rzepliński i Biernat byli też pytani o list prezydenta Andrzeja Dudy odczytany podczas zgromadzenia. "Na pewno jest to list krótki, zwięzły, przedstawiający stanowisko prezydenta w kwestii roli Trybunału Konstytucyjnego. Ogólnie na pierwszy rzut oka podzielam stanowisko prezydenta co do roli Trybunału, co do wagi tego organu, co do roli konstytucji i ustaw w tym zakresie" - powiedział Biernat.

Rzepliński, pytany o nieobecnych dwojga sędziów - podczas zgromadzenia było ich 10 - powiedział, że przyczyną ich nieobecności była  choroba. "Przedstawili zwolnienia lekarskie" - dodał Biernat.

Dziennikarze pytali też o nieobecność przedstawicieli premiera, rządu, ministerstwa sprawiedliwości czy prokuratury. "Zdarzało się już w okresie 2005-2007 r., że na zgromadzeniach ogólnych TK nie było prezydenta i premiera, chociaż zazwyczaj na posiedzeniach ogólnych są obecni wszyscy najważniejsi funkcjonariusze naszego państwa" - powiedział prezes TK.

Zaznaczył, że obecność i wystąpienia tych osób stanowią "realny dialog pomiędzy władzami w Polsce". W związku z brakiem tych osób na zgromadzeniu sędziów TK powiedział, że może liczyć jedynie na to, że "pan prezydent i pani premier wezmą udział w zgromadzeniu ogólnym sędziów Sądu Najwyższego".

"My w żaden sposób nie lekceważymy zaproszeń od władzy wykonawczej, czy prawodawczej, na uroczystości ważne dla tych rodzajów władz" - zapewnił prof. Rzepliński.

Prezes TK powiedział, że "trudno mówić o kompromisie" ws. TK. "Jesteśmy stawiani przed faktami dokonanymi. Trybunał nie może zawierać kompromisów co do treści swoich orzeczeń i kierunków orzecznictwa. To jest w ogóle poza sferą kompromisu" - powiedział.

"Wyrok (z 9 marca ws. grudniowej noweli ustawy o TK - PAP) musi być opublikowany. Sędziowie (trzej wybrani przez poprzedni Sejm w październiku ub. roku - PAP) powinni być zaprzysiężeni. To jest punkt startu i wcale tu nie chodzi o działanie, że tylko jeden wygrywa. Tutaj nikt nie wygrywa, nikt nie przegrywa. Chodzi o państwo polskie i jakość tego państwa" - powiedział Rzepliński.

"Nie chcemy wcale sytuacji, w której będziemy postępowali wzdłuż wschodnioeuropejskiej maksymy +jakoś to będzie+. Wszystko w tym Trybunale, w procedurze postępowania, jest zorganizowane według czystych wzorców europejskich. Tu jest Europa i według tych kryteriów, nie mieści się tu nikomu w głowie, że wyrok sądu może być w ten sposób ignorowany" - mówił prezes TK.

Sędziowie byli też pytani o pracę zespołu ekspertów, który ma przeanalizować sytuację wokół TK i opinię Komisji Weneckiej. "Nikt z tej komisji się do nas nie zgłaszał, to jest komisja, która - z tego co mi wiadomo - ma się zająć analizą, opinią Komisji Weneckiej i rozważeniem implementacji wskazań komisji, a po drugie zaproponowaniem zmian w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym" - mówił Biernat.

Dodał, że jego zdaniem "opinia Komisji Weneckiej jest zupełnie jasna". "W niej jest wszystko powiedziane. Ja nie wiem, co tu trzeba wyjaśniać, co tutaj można dodawać, co tu można implementować. Opinia Komisji Weneckiej świadczy o znakomitej znajomości polskiej konstytucji i polskiej praktyki konstytucyjnej i wydarzeń ostatnich miesięcy" - powiedział.

Biernat powiedział też, że zna niektórych członków zespołu, którzy są bardzo dobrymi ekspertami, ale niekoniecznie od TK. "Nie wystarczy ogólna wiedza (...) Diabeł tkwi w szczegółach. Nigdy w życiu nie zgodziłbym się reformować np. Kodeksu postępowania cywilnego albo pisać ustawy o IPN czy NIK - na tym trzeba się znać" - zaznaczył.

Dodał, że obawy Trybunału budzi to, co będzie rezultatem prac tej komisji - czy nie będą to rozstrzygnięcia polityczne w sprawach, które są dla TK niezwykle istotne.

W opinii Rzeplińskiego "zadaniem tego zespołu jest to, żeby nic się nie działo do końca lipca". "Prace tego zespołu są prowadzone z oczywistą arogancją wobec opinii Komisji Weneckiej, bo przewiduje ona, że we wszystkich pracach legislacyjnych nad prawem regulującym ustrój sądów, w tym szczególnie sądów konstytucyjnych, powinni brać udział przedstawiciele sądów konstytucyjnych" 

-- podkreślił.

"To nie jest tak, że napraszamy się na eksperta, natomiast powinniśmy tam być zapraszani jako goście na każde posiedzenie" - zaznaczył prezes TK.

ansa/Polsat news/TV Republika

[fot. PAP/Tomasz Gzell]

Warto poczytać

 1. waszczykowski22092017 23.10.2017

  Waszczykowski krytykuje artykuły we włoskiej prasie. "Są jednostronne"

  Szef dyplomacji Witold Waszczykowski stwierdził, że niektóre artykuły na temat Polski we włoskiej prasie są "skrajnie jednostronne" i w sposób nieprawdziwy przedstawiają sytuację. Tak odniósł się do publikacji między innymi na temat migrantów.

 2. KaminskiWasik23102017 23.10.2017

  Jest już projekt ustawy o jawności życia publicznego. Ma zwiększyć transparentność

  Wzmocnienie przejrzystości państwa poprzez m.in. stworzenie jawnego rejestru umów cywilnoprawnych w sektorze publicznym, nowy wzór jawnych i jednakowych dla wszystkich zobowiązanych oświadczeń majątkowych - zakłada przedstawiony w poniedziałek projekt ustawy o jawności życia publicznego

 3. Rodzina 23.10.2017

  Takich słów oczekujemy w Sejmie! "Fundamentem naszej zbiorowości jest rodzina"

  Pełna rodzina najbardziej opłaca się nam jako wspólnocie, dlatego powinniśmy prowadzić politykę, która zachęca do zakładanie rodziny i usuwa instrumenty zniechęcające np. do zawierania związku małżeńskiego - powiedział wiceminister rodziny Bartosz Marczuk podczas kongresu "Europa Christi".

 4. Rezydenci23102017 23.10.2017

  Radziwiłł: zmiany w rezydenturze są potrzebne

  Od dłuższego czasu trwa dyskusja na temat zmian dotyczących rezydentury, rozważane są różne scenariusze; rezydentura powinna być narzędziem motywowania do wybierania specjalności, na które jest zapotrzebowanie - uważa szef MZ Konstanty Radziwiłł.

 5. Warszawapoznanskawiki 23.10.2017

  Poseł PiS zapowiada bezpardonową walkę z reprywatyzacyjnymi oszustami

  Chcemy dokonać kontroli reprywatyzacji kamienic w całej Polsce - powiedział w poniedziałek w Kaliszu, członek komisji weryfikacyjnej ds reprywatyzacji w Warszawie, poseł PiS Jan Mosiński.

CS148fotMINI

Czas Stefczyka 148/2017

PDF (10,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook