Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

Rząd wraca do inwigilacji uczniów

02.01.2013

Jak ustalił portal Stefczyk.info, w rozporządzeniu MEN zawarto regulacje dotyczące systemu informacji oświatowej, które wzmacniają poziom inwigilacji uczniów. Władze chcą zbierać dane wrażliwe na ich temat.

31 grudnia 2012 roku w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Systemu Informacji Oświatowej. Wprowadza on od 1 stycznia 2013 roku nowe regulacje związane ze szczegółowym zakresem danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminami przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej. Jak ustalił portal Stefczyk.info w rozporządzeniu wracają mechanizmy inwigilacji uczniów, które udało się wykreślić z ustawy wprowadzającej SIO.

System Informacji Oświatowej to system baz danych, w których mają się znaleźć informacje o szkołach, placówkach oświatowych, nauczycielach oraz uczniach. Oficjalnie celem jego istnienia jest uzyskiwanie danych niezbędnych do prowadzenia polityki edukacyjnej państwa, podnoszenia jakości i upowszechniania edukacji oraz do usprawniania finansowania zadań oświatowych. Szkoły mają przesłać dane dotyczące m.in. ilości uczniów, nauczycieli, majątku szkoły i jej wydatków.

Powstanie SIO przesądziła ustawa z 15 kwietnia 2011 roku. Jej prace wywołały wiele kontrowersji oraz sprzeciw rodziców, a także posłów opozycji. Wskazywali oni, że ustawa o SIO zakłada tworzenie baz danych wkraczających w prywatność uczniów. Chodziło m.in. o zbieranie danych dotyczących opinii poradni specjalistycznych.

Ostatecznie, po sprzeciwie opozycji, rząd wycofał się z zapisów, nowelizując pośpiesznie pierwotną ustawę o SIO. Wykreślono z niej zapisy najbardziej wkraczające w prywatność ucznia. Obecnie, jak ustalił portal Stefczyk.info, kontrowersyjne regulacje wracają. Rozporządzenie szefa MEN przywraca pierwotne zasady funkcjonowania systemu, proponowane przez Platformę.

W rozporządzeniu z 31 grudnia czytamy, że "w lokalnych bazach danych SIO prowadzonych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w zbiorach danych uczniów, gromadzi się dane dziedzinowe uczniów". Chodzi o dane, które umożliwią identyfikację ucznia w systemie oświatowym. Ustalenie personaliów ucznia będzie więc bardzo łatwe. Bazy danych mają obejmować:

"1) diagnozy sporządzone przez poradnie, według rodzajów tych diagnoz:
a) psychologiczna, b) pedagogiczna, c) logopedyczna, d) związana z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej, e) rehabilitanta, f) lekarska;

2) uczestniczenie w zajęciach organizowanych przez poradnie, według rodzajów tych zajęć:
a) terapia psychologiczna, w tym psychoterapia, b) terapia pedagogiczna, w tym zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, c) terapia logopedyczna, d) socjoterapia, e) ćwiczenia rehabilitacyjne, f) zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, g) zajęcia dla dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą, h) zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru kierunku kształcenia i zawodu, i) inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;

3) opinie inne niż opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydane przez poradnie, według rodzajów tych opinii:
a) opinia w sprawie wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej, b) opinia w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego".

Do SIO trafią również informacje o "rodzaju niepełnosprawności ucznia, dla którego poradnia wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego". W Systemie mają również być gromadzone "dane dziedzinowe uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną organizowaną przez przedszkole, szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, inną formę wychowania przedszkolnego oraz szkołę, według rodzajów zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty, w których uczeń uczestniczy".

SIO ma również być uzupełniany o "dane dziedzinowe, które dotyczą: 1) liczby diagnoz sporządzonych przez poradnie, według rodzajów tych diagnoz, o których mowa w § 15 pkt 1; 2) liczby uczniów uczestniczących w zajęciach organizowanych przez poradnie, według rodzajów tych zajęć, o których mowa w § 15 pkt 2; 3) liczby opinii innych niż opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanych przez poradnie, według rodzajów tych opinii, o których mowa w § 15 pkt 3; 4) numerów i dat wydania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z informacją o rodzaju niepełnosprawności ucznia, dla którego poradnia wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o której mowa w § 15 pkt 4".

Nowe rozporządzenie wprowadza w życie wcześniej nieznany Rozdział 5, który reguluje sposób zbierania danych związanych z uczniami. Wiele wskazuje na to, że regulacje te wzmocnią poziom inwigilowania uczniów przez MEN. Ostatecznie to właśnie resort edukacji ma być odbiorcą danych o uczniach. Na wcześniejszych etapach zarządzać tymi informacjami ma wiele innych instytucji. Pytanie o stopień inwigilacji oraz dostęp do danych wrażliwych jest wielce zasadne. Szczególnie, że poziom inwigilacji w polskiej szkole stanie się lada chwila niebezpieczna.

TK
[Fot. Men.gov.pl]
Słowa kluczowe:

uczniowie

,

dane osobowe

,

inwigilacja

,

Rządowy

Warto poczytać

 1. helikopterwikicaracalSI 28.10.2016

  Jest śledztwo ws. Caracali

  Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie przetargu na śmigłowce Caracal dla polskiej armii – poinformował rzecznik prokuratury prok. Michał Dziekański.

 2. DSC05982 27.10.2016

  KBW może zmienić wygląd kart do głosowania

  Biuro zapowiedziało w tej sprawie konsultacje społeczne, które są odpowiedzią na postulaty organizacji pozarządowych.

 3. 15af60213ee946c08cb7ff3554813008 27.10.2016

  Magierowski chwali nowy projekt ws. TK

  "Pan prezydent ma nadzieję, że TK już wkrótce będzie mógł pracować normalnie, w oderwaniu do tych bieżących sporów politycznych”.

 4. pred-st 27.10.2016

  Relacje polsko- senegalskie mają się zacieśnić

  Polski prezydent przypomniał, że w 2015 r. Senegal otworzył w Warszawie ambasadę, a Polska - w Dakarze w 2016 roku, co - jak zaznaczył - potwierdziło intensyfikację relacji politycznych i przekłada się na relacje gospodarcze między państwami.

 5. mid-16a25083 27.10.2016

  Kukiz'15 chce odrzucenia CETA przez Sejm

  "Kukiz'15 będzie domagał się odrzucenia tej ratyfikacji, co spowoduje, że umowa CETA padnie w Europie” - powiedział Stanisław Tyszka.

 6. 9720b50ff85a4b35acac3a7a523431d4 27.10.2016

  Ratusz składa zawiadomienia ws. reprywatyzacji

  "Składamy doniesienia wszędzie tam, gdzie pojawiają się wątpliwości".

 7. tk-stefefe 27.10.2016

  Władze o nowej ustawie o TK

  Beata Szydło i Patryk Jaki o projekcie nowej ustawy, którym zajmuje się Sejm.

 8. mid-16a27048 27.10.2016

  Szydło o CETA: "To nie jest umowa naszych marzeń"

  "Zadbaliśmy, by umowa UE-Kanada gwarantowała polskie interesy bardziej, niż dotąd umowy Polska-Kanada" - podkreśliła premier.

CS136MINIfoto

Czas Stefczyka 136/2016

PDF (7,14 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook