Jedynie prawda jest ciekawa


Rząd przyjmuje specustawy

08.03.2016

Gabinet Beaty Szydło skieruje do Sejmu projekty dwóch „specustaw” dotyczących szczytu NATO w Warszawie i Światowych Dni Młodzieży. Oba mają być jak najszybciej uchwalone.

Zamówienia związane z organizacją szczytu NATO w Warszawie - na dostawy, usługi i roboty budowlane - mają być wyłączone spod przepisów Prawa zamówień publicznych przy zachowaniu podstawowych standardów - przewiduje projekt specustawy, przyjęty we przez rząd.

Szczyt NATO odbędzie się 8 i 9 lipca. - Oznacza to, że do Polski przyjadą szefowie państw i˙rządów 28 krajów członkowskich organizacji, członkowie delegacji państwowych oraz˙akredytowani dziennikarze - zwraca uwagę CIR w komunikacie po posiedzeniu rządu.

- Aby zapewnić sprawne przygotowanie tego przedsięwzięcia i bezpieczeństwo jego uczestnikom, opracowano specjalną ustawę, która wyłącza udzielanie zamówień publicznych związanych z˙organizacją Szczytu NATO w Warszawie spod przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych - przy zachowaniu podstawowych standardów udzielania zamówień publicznych. Chodzi o zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane - napisano w komunikacie.

CIR przypomina, że zasada jawności w Prawie zamówień publicznych pozwala na zapoznanie się z informacjami i dokumentacją przetargową uczestnikom postępowania i˙innym osobom. - Ze względu na rangę i charakter spotkania, jakim jest Szczyt NATO, ujawnienie informacji związanych z jego organizacją mogłoby spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i państw biorących w nim udział. Dlatego do przygotowania tego przedsięwzięcia nie będą stosowane przepisy o zamówieniach publicznych - argumentuje rząd.

Przygotowany przez MON projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z˙Organizacją Szczytu Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w˙Warszawie w˙2016 r. zakłada, że zamawiający będzie mógł ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia, "jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa".

Jak zapisano w projekcie, udzielając zamówień związanych z organizacją szczytu, zamawiający będzie musiał przestrzegać czterech zasad. Po pierwsze, ma zamieszczać ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Po drugie, jak napisano, zamawiający, "prowadzi postępowanie w sposób przejrzysty i zapewnia równe traktowanie wykonawców, uwzględniając okoliczności mogące mieć wpływ na udzielenie zamówienia". Po trzecie, nie udostępnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa i związanych z zamówieniem, jeżeli wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępniane.

Po czwarte, zamawiający "zamieszcza niezwłocznie" na swojej stronie BIP informację o udzieleniu zamówienia. Ma przy tym podać nazwę albo imię i nazwisko wykonawcy, z którym zawarł umowę, albo informację o nieudzieleniu zamówienia. Jak założono, ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia w˙Dzienniku Ustaw. Ma obowiązywać do 15 lipca 2016 r.

W budżecie państwa na organizację szczytu NATO zapisano ok. 160 mln zł. Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane przez MON, choć część środków przesunięto do budżetów innych podmiotów - MSWiA (44,7 mln), MSZ (7,8 mln) i wojewody mazowieckiego (6,4 mln).

Warszawski szczyt NATO odbędzie się 8-9 lipca 2016 r. na Stadionie Narodowym; przywódcy delegacji spotkają się też w Pałacu Prezydenckim w sali, gdzie w 1955 r. podpisano Układ Warszawski. Wybór Polski na miejsce kolejnego szczytu ogłoszono na szczycie w Walii we wrześniu 2014 r.

 Rząd przyjął też projekt ustawy przygotowanej w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży i wizytą papieża w Polsce. Przepisy te mają ułatwić organizację tego wydarzenia, zapewnić porządek publiczny oraz bezpieczeństwo medyczne i transportowe.

- Nowa ustawa jest konieczna, bo do wydarzeń o charakterze religijnym nie stosuje się przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych - podało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.

Zgodnie z projektem ustawy, organizatorem Światowych Dni Młodzieży jest Archidiecezja Krakowska. Jej podstawowym zadaniem będzie opracowanie planu bezpieczeństwa i przekazanie go Komendantowi Głównemu Policji, Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej oraz Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - nie później niż do 15 maja 2016 r.

Jak podało CIR, plan ma zawierać m.in.: program ŚDM, odrębnie sporządzony plan graficzny dla każdego obiektu czy terenu, w których odbędą się konkretne wydarzenia, instrukcję postępowania w przypadku pożaru lub innego zagrożenia, sposób oznaczania, identyfikowania uczestników ŚDM. Szefowie służb mają także otrzymać dane osoby wyznaczonej do kontaktów z policją, strażą pożarną i ABW.

Projekt specustawy daje policji uprawnienia jak przy imprezach masowych; funkcjonariusze będą z nich korzystać do końca sierpnia 2016 r. Uprawnienia te dotyczą gromadzenia i przetwarzania danych o osobach stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym uzyskanych i przetwarzanych przez inne służby i instytucje oraz organy ścigania innych państw. Policja będzie mogła także sprawdzić wolontariusza, czy nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Podobne rozwiązania zastosowano przed turniejem piłkarskim Euro 2012.

Straż Ochrony Kolei będzie mogła przeszukać bagaż podróżnych - z prawa tego może korzystać od 18 lipca do 2 sierpnia 2016 r.

Zabezpieczenie medyczne Światowych Dni Młodzieży zapewnić ma wojewoda małopolski. Projekt stanowi, że przygotuje on stosowny plan, który będzie realizowany od 25 lipca do 2 sierpnia 2016 r. Jego zadaniem będzie także powołanie sztabu zabezpieczenia medycznego do koordynacji działań jednostek medycznych, a także wskazanie innych zadań niemożliwych do przewidzenia w trakcie prac nad planem.

Plan ma obejmować m.in. wskazanie obszaru objętego zabezpieczeniem medycznym, opis sposobu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, wskazanie liczby lotniczych zespołów ratunkowych oraz wykaz jednostek zabezpieczenia medycznego.

Założono, że zakupione na ŚDM środki łączności oraz specjalistyczne środki transportu, aparatura i sprzęt medyczny, po zakończeniu tego wydarzenia zostaną przekazane przez wojewodę - w uzgodnieniu z ministrem zdrowia - publicznym zakładom opieki zdrowotnej.

Według projektu ustawy, pomoc medyczna będzie udzielana przez zespoły wyjazdowe (z lekarzem i bez lekarza), lotnicze zespoły ratunkowe, patrole piesze lub ruchome oraz w stałych punktach pomocy medycznej i namiotach szpitalnych.

Koordynacją transportu kolejowego w trakcie trwania Światowych Dni Młodzieży zajmą się PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Projekt przewiduje m.in. możliwość realizacji przewozów międzywojewódzkich przez koleje samorządowe oraz ułatwienia w zmienianiu rozkładów jazdy pociągów - zarządca infrastruktury kolejowej będzie mógł dokonać zmian nie częściej niż dwa razy w miesiącu, podając je do publicznej wiadomości nie później niż na 14 dni przed ich wprowadzeniem.

Zgodnie z projektem, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ma ustalić wykaz dróg rekomendowanych uczestnikom ŚDM, które pozwolą im na sprawne przemieszczanie się. Będzie też monitorował utrudnienia na drogach krajowych, w tym wynikające z natężonego ruchu pojazdów w związku z tym wydarzeniem. Wykaz dróg będzie podawany do publicznej wiadomości, natomiast informacje dotyczące utrudnień na drogach GDDKiA będzie umieszczała na swojej stronie internetowej.

Jeden rozdział projektu poświęcono szczególnym zasadom realizacji inwestycji związanych z organizacją ŚDM. Przewidziano m.in. rozwiązania, które ułatwią operatorom telekomunikacyjnym zorganizowanie tymczasowych instalacji, by uczestnicy wydarzenia mogli mieć dostęp do internetu i możliwość szybkiego połączenia z numerem alarmowym 112.

Zgodnie z projektem ustawy, minister obrony narodowej będzie mógł udzielić wsparcia przy organizacji ŚDM w zakresie infrastruktury, logistyki, transportu, łączności, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zabezpieczenia medycznego i sanitarnego.

Projekt ustawy zakłada również, że za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej oraz wizy Schengen, od uczestników ŚDM nie będzie pobierana opłata konsularna. Określono także podstawowe wymagania higieniczne i sanitarne, jakie powinny spełniać tymczasowe pola namiotowe oraz tymczasowe obiekty noclegowe, w tym placówki oświatowe, remizy lub obiekty sportowe.

Przyjęty przez rząd projekt ma jak najszybciej zostać przekazany do Sejmu. Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw.

Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Krakowie, w dniach 26-31 lipca; weźmie w nich udział papież Franciszek. Zapowiadana jest również jego wizyta w Częstochowie i Oświęcimiu.

Zapraszamy na profil Stefczyk.info na Facebooku!


PAP/JKUB

[fot. PAP/Rafał Guz]

Warto poczytać

 1. duda200402018 20.04.2018

  Prezydent Duda wyszedł do rodziców dzieci niepełnosprawnych i… szybko pożałował. To trzeba zobaczyć!

  Prezydent Andrzej Duda spotkał się z protestującymi

 2. 1270komunisci 20.04.2018

  Nie będzie zjednoczenia polskich komunistów

  Czarzasty: nie wystartujemy z Partią Razem w wyborach

 3. respectus19042018 19.04.2018

  Kolejny spot kampanii #RespectUs. Nie trzeba milionów, żeby pokazywać polską historię!

  W ostatnich miesiącach na temat mojej ojczyzny wypowiedzianych zostało wiele kłamstw. Teraz oczekują od nas przeprosin.

 4. 1270radalskaa 19.04.2018

  Dobra zmiana dla osób niepełnosprawnych

  Do końca września powstanie pierwsza w Polsce strategia działań na rzecz osób niepełnosprawnych - zapowiedziała w czwartek w Warszawie szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska.

 5. 1270chazan 19.04.2018

  Prof. Chazan nowym konsultantem ds. ginekologii i położnictwa

  Profesor Bogdan Chazan został świętokrzyskim konsultantem ds. ginekologii i położnictwa - poinformowała PAP w czwartek rzecznik wojewody świętokrzyskiego Diana Głownia. Na stanowisku zastąpił prof. Wojciecha Rokitę, który z pełnienia tej funkcji zrezygnował pod koniec ubiegłego roku.

 6. 1270onrad 19.04.2018

  Wniosek prezydenta Gdańska do ministra sprawiedliwości o delegalizację ONR

  Wniosek do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o delegalizację Obozu Narodowo-Radykalnego złożył w czwartek prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Jest to jego reakcja na zjazd i marsz ONR, który odbył się w sobotę w Gdańsku.

 7. 1270zalewska 19.04.2018

  "Wyprawka 300 zł dla uczniów nie wynika z jakichkolwiek oszczędności"

  Propozycja wyprawki 300 zł dla uczniów przed rozpoczęciem roku szkolnego absolutnie nie wynika z jakichkolwiek oszczędności; to są dodatkowe pieniądze, źródło finansowania zostało już wskazane - powiedziała w czwartek minister edukacji narodowej Anna Zalewska.

 8. ojtad18042018 19.04.2018

  „Chryja pod Radiem Maryja”. Feministki organizują prowokację w dniu urodzin ojca Tadeusza Rydzyka

  W dniu, w którym ojciec Tadeusz Rydzyk będzie świętował swoje 73 urodziny, feministki zaplanowały akcję pod siedzibą Radia Maryja w Toruniu.

CS154fotoMINI

Czas Stefczyka 154/2018

PDF (7,35 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook