Jedynie prawda jest ciekawa

Prokurator w stanie spoczynku może być posłem

24.10.2011

Niezależne Stowarzyszenie Prokuratorów „AD VOCEM” broni praw wyborczych Bogdana Święczkowskiego (na zdj.) oraz Dariusza Barskiego. Zdaniem NSP prokurator w stanie spoczynku może sprawować mandat poselski.

W specjalnej uchwale Stowarzyszenie wskazuje na brak regulacji prawnych, które uniemożliwiają prokuratorom w stanie spoczynku zasiadanie w parlamencie. „Brak jest jakichkolwiek podstaw prawno – formalnych, aby kwestionować możliwość sprawowania mandatu poselskiego przez prokuratora w stanie spoczynku. Wynika to jednoznacznie  z art. 65 a ust 1 ustawy o prokuraturze i art. 30 ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora” – czytamy w uchwale Stowarzyszenia.

Prokuratorzy zaznaczają, że „Konstytucja RP nie definiuje pojęcia ‘prokurator’ oraz nie określa roli ustrojowej prokuratora i Prokuratury”. „Definicja tego stanowiska znajduje się li tylko w art.6 ustawy o prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985 roku (Dz. U. z 2008 r. Nr. 7, poz.39, późn. zm.), zgodnie z którą prokurator w stanie spoczynku nie jest prokuratorem powszechnych jednostek prokuratury” – zaznacza Stowarzyszenie.

Prokuratorzy z „AD VOCEM” zaznaczają, że nie występuje sprzeczność przepisów konstytucji dot. prokuratorów z ustawami, które mówią o możliwości zasiadania prokuratora w stanie spoczynku w parlamencie. „Każde inne interpretowanie zapisów konstytucji i innych ustaw w tym zakresie naruszałoby podstawowe prawa obywatelskie w tym prawo do równości wobec prawa, równego dostępu do służby publicznej oraz prawa wybieralności (art.32,60 i  99 Konstytucji) oraz zasadę niedyskryminacji wyrażoną w art. 14 konwencji praw człowieka i podstawowych wolności” – zaznacza Niezależne Stowarzyszenie Prokuratorów. Przypomina, że „Konstytucji nie można interpretować rozszerzająco na szkodę praw jednostki”.

W swoim oświadczeniu NSP komentuje również stanowisko Krajowej Rady Prokuratury, dotyczące łączenia mandatu poselskiego ze stanowiskiem prokuratora w stanie spoczynku. „Stanowisko Krajowej Rady Prokuratury z dnia 18 października 2011 roku, w kontekście uchwały z dnia 22 września 2011 r., narusza zasadę niezależności, oraz apolityczności prokuratury. Nie ulega wątpliwości, iż uchwała z dnia 18 października 2011 r. wskazuje na możliwość politycznego zaangażowania Krajowej Rady Prokuratury oraz jej Przewodniczącego wypowiadającego się w tej kwestii w mediach” – zaznaczają prokuratorzy. Apelują o reakcję Prezydenta w tej sprawie. „Sytuacja ta wymaga reakcji Prezydenta RP odnośnie dalszej rekomendacji dla swojego przedstawiciela w tym gremium” – kwituje Niezależne Stowarzyszenie Prokuratorów. Pod oświadczeniem NSP podpisała się prezes, Małgorzata Bednarek.

Oświadczenie NSP „AD VOCEM” jest reakcją na stanowisko Kancelarii Sejmu oraz Krajowej Rady Prokuratury, które nakazały prokuratorom w stanie spoczynku – Bogdanowi Święczkowskiemu oraz Dariuszowi Barskiemu – zrezygnowanie z mandatu poselskiego lub stanowiska prokuratora. W oświadczeniach instytucje te wskazywały na zakaz łączenia stanowisk. Święczkowski i Barski dostali się do Sejmu z list PiS.

saż

[Fot. PAP/Tomasz Gzell]


CS150MINIfot

Czas Stefczyka 150/2017

PDF (4,60 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook