Jedynie prawda jest ciekawa

Grzegorz Bierecki w prezydium senackiej komisji

30.11.2011

Senatorowie wybrali szefów poszczególnych komisji. Jednym z wiceprzewodniczących został Grzegorz Bierecki, prezes SKOK, który zasiadł w prezydium komisji budżetu i finansów publicznych.

Prezes Bierecki w prezydium komisji będzie współpracował z przewodniczącym Kazimierzem Kleiną oraz drugim wiceprzewodniczącym Piotrem Gruszczyńskim. Wspólnie będą kierować pracami jednej z najważniejszych senackich komisji. Do zadań komisji budżetu i finansów publicznych należy praca nad propozycjami legislacyjnymi dotyczącymi systemu finansowego państwa, rachunkowości, prawa dewizowego, funkcjonowania rynku finansowego.

Grzegorz Bierecki objął mandat senatora w wyniku ostatnich wyborów parlamentarnych. Jest senatorem z Białej Podlaskiej, gdzie uzyskał poparcie ponad 30 tysięcy osób. „To dla nas bardzo cenne, że zgodził się startować z listy Prawa i Sprawiedliwość w wyborach powszechnych do Senatu RP. Myślę, że to właśnie taki kandydat, który dzięki swojemu doświadczeniu, wiedzy i mądrości, potrafi przedstawiać konkretne propozycje rozwiązań. Działań, które ulżą ludziom w ich codziennych bolączkach i poprawią los wielu Polaków” – pisał o prezesie Biereckim Jarosław Kaczyński, udzielając mu poparcia.

Grzegorz Bierecki urodził się w Gdyni 28 września 1963 roku. W latach 80. działacz opozycji antykomunistycznej. Kilka lat temu, jako pierwszy w kraju, założył Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe. Obecnie zrzeszają one ponad 2,2 miliony gospodarstw domowych z aktywami ponad 15 miliardów zł.

Od dwudziestu lat Bierecki jest związany z rynkiem finansowym w Polsce. Od 11 lat jest członkiem Światowej Rady Unii Kredytowych (WOCCU) z siedzibą w Madison (USA), jednej z największych i najbardziej liczących się w świecie organizacji finansowych ze 100 krajów z aktywami ponad 1,5 biliona dolarów. W 2011 roku został wybrany na pierwszego wiceprzewodniczącego WOCCU.

„Grzegorz Bierecki to człowiek, właściwie jedyny taki człowiek w Polsce, który stworzył z niczego dużą instytucję finansową. Angażował się w wielkie projekty, mające na celu ustawowe ograniczenie lichwy w Polsce i dające możliwość ogłoszenia upadłości tym, którzy z powodu wpadnięcia w tzw. pętlę kredytową uznawani są przez państwo za osoby wykluczone społecznie” – pisał o prezesie SKOK prezes Kaczyński.

KL
[fot. Grzegorzbierecki.pl]

CS150MINIfot

Czas Stefczyka 150/2017

PDF (4,60 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook