Jedynie prawda jest ciekawa


Pożyczka dla MFW może naruszać prawo

30.12.2011

Zobowiązanie premiera Donalda Tuska do udzielenia pożyczki Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu z rezerw dewizowych Narodowego Banku Polskiego stanowi działanie naruszające gwarantowaną konstytucyjnie niezależność banku narodowego - uważa Prawica Rzeczypospolitej. Poniżej publikujemy oświadczenie organizacji w tej sprawie.

Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej w sprawie naruszających prawo zobowiązań premiera Tuska w zakresie dysponowania pieniędzmi NBP:
Zobowiązanie premiera Donalda Tuska do udzielenia pożyczki Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu z rezerw dewizowych Narodowego Banku Polskiego stanowi działanie naruszające gwarantowaną konstytucyjnie niezależność banku narodowego. Na podstawie art. 227 Konstytucji, to Narodowy Bank Polski jest odpowiedzialny za zarządzanie rezerwami dewizowymi państwa, mającymi na celu zapewnienie bezpieczeństwa obrotu dewizowego i płynności płatniczej kraju. Rząd nie ma prawa podejmować jakichkolwiek zobowiązań w tym zakresie.

Niezależność banku narodowego została potwierdzona wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 16 lipca RP 2009, który stwierdził, iż „niezależność finansowa polega na wykluczeniu możliwości wywierania finansowego nacisku na decyzje banku centralnego”. W tej sytuacji deklaracja prezesa NBP, złożona na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów z 21 bm., iż „decyzja o udziale Polski w programie dwustronnych pożyczek banków centralnych dla Międzynarodowego Funduszu Walutowego jest decyzja polityczną” narusza niezbywalną niezależność Banku, której ochrona stanowi obowiązek Prezesa NBP. Udzielenie pożyczek Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu na warunkach mniej korzystnych od rynkowych stanowi również oczywisty akt niegospodarności, więc działanie na szkodę Narodowego Banku Polskiego.

Prawica Rzeczpospolitej zdecydowanie protestuje przeciw arbitralnym i pozbawionym podstaw prawnych działaniom premiera Donalda Tuska, którego decyzjom – wbrew swoim obowiązkom – ulega prezes Narodowego Banku Polskiego. Sprzeciwiamy się udzielaniu nieodpowiedzialnych pożyczek w celu poprawy sytuacji niemieckich i francuskich banków, i przerzucaniu na Polskę kosztów ich nieracjonalnej polityki.

(-) Marek Jurek
Prezes Prawicy Rzeczypospolitej

[fot. PAP/Paweł Supernak]

(-) Marian Piłka
Wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej

CS154fotoMINI

Czas Stefczyka 154/2018

PDF (7,35 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook